Živali na Škisovi tržnici

Na leto¹nji ©kisovi tr¾nici so nastopali tudi Tekochee Kru. Skupino sestavlja 7 fantov iz Maribora. V Ljubljano so pri¹li nastopat sicer samo ¹tirje, ampak vseeno jih je bilo te¾je ukrotiti kot 10 otrok.

Po nastopu smo se dobili na kosilu, skupaj z njihovimi 3 obo¾evalkami in DJ-jem. Lahko vam je bilo ¾al, da vas ni bilo zraven, ker so fantje noro zabavni in brez zadr¾kov. No malo sem jih uspela spraviti tudi v neroden polo¾aj. Pred intervjujem me je eden izmed èlanov opozoril, da ne marajo vprašanj iz Pila in da so vsi intelektualci. In tako je nastal malo drugaèen, a predvsem zabaven intervju. Èe èesarkoli ne boste izvedeli, pa vas vseeno zanima, pa jih bomo povabili na forum, da še vam popestrijo kakšen dan. Meni so jih kar nekaj…
In berite ta intervju z predpostavko, da smo se veèinoma èasa zraven smejali, pa vendar so podatki resnièni. (intervju je deloma napisan v slovenšèini, deloma pa v štajeršèini).
Sicer ne izgledate intelektualci, ampak baje, da študirate. Kaj? 

Mighty-o: Pravo študiram v Mariboru. Zakaj? Ker me zanima.
MK: Zato, da bo mene rešil iz zapora.
Š: Zakaj pa ne v Ljubljani?
Mighty-o: Ker je ¾e sestra študirala v Ljubljani, pa nisem hotel obremeniti staršev.
Š: In kaj boš, ko boš konèal pravo?
Mighty-o: A veš, da še ne vem. Rad bi imel z nekimi korporacijami opravka ali pa bi prevajal in šel v tujino. Obvladam nemšèino pa hrvašèino, srbšèino, malo anglešèino.
MK: Pa taðikistanšèino se zdaj uèi, armenšèino ¾e obvlada do popolnosti, pa portugalšèino bo šel naslednje leto.
Uno: Mutibaršèino. On je mutibaršèino ¾e diplomiral pred tremi leti.
Mighty-o: Drugaèe pa se zna zgodit, da me bo enkrat obrnlo, da bom šel na morje pa tam kelnaril.
Š: Pa znaš kelnarit?
Uno: Sej ne rabiš znat kelnarit.
Š: Ok, naprej. Darij, kaj študiraš?
Sniki: DIF. Trener tenisa bom in bom ful velki dnar dobil pa bom zato to delal.
Š: V Sloveniji?
Sniki: Ne, šel bi v Nemèijo ali pa Avstralijo.
Š: Tine študiraš v Ljubljani? Kaj?
Uno: Komunikologijo.
Š: Kaj boš s tem potem delal?
Uno: ®e delam.
Š: Kaj?
Uno: Kreativec sem v oglaševalski agenciji.
Š: Kaj to pomeni?
Uno: Pišem reklame in v tebi povzroèim napetost, da greš kupit tisti šampon, ki jaz hoèem.
Š: Kako bi mi prodal to pivo?
Uno: Kak prodal?
Š: Tako da ga kupim in spijem?
Uno: Pa sploh maraš pivo?
Š: Ne. A ni umetnost prodat tisto ljudem, kar ne potrebujejo?
Uno: Škoda denarja, pa ni èasa za to.
Š: Mi ekonomisti drugaèe razmišljamo. Mi razmišljamo, da bi prodali stvari ljudem, ki jih ne potrebujejo.
Uno: Zato pa vas moramo oglaševat in reševat.
Š: Samo tisti, ki bo nekaj rabil bo to tako ali tako kupil. Zakaj potem preprièevat?
Uno: Gre za to da vzbudiš potrebo. Èe ti bom jaz celi mesec govoril o Persilu, potem ti ziher ne boš kupila tam en Šakazulu prašek.
Š: MK kaj pa ti študiraš?
MK: Jaz pa študiram kak bom èim veè pojedel.
Š: Kaj pa potem delaš?
MK: Jaz jem dosti.

Ali se vam študij zdi pomemben v ¾ivljenju? 

Mighty-o: Jaz pravim, da je študij privilegij. Zakaj ne, èe je zastonj.
Š: A greš skozi ¾ivljenje boljše, èe študiraš ali slabše?
Uno: To ni pravilo. Glej, meni je študij eden izmed najljubših hobijev. Ker ni tak zahteven, lahko delam še kaj zraven.
MK: Jaz meèem vsaki dan petarde. V WC.
Š: Doma?
MK: Bilo kam pridem.
Š: Pa potegneš potem vodo za sabo?

MK: Pa ne moreš potegnit vode èez petardo.
Od kje izhaja vaše ime Tekochee Kru? 

Uno: Tekochee Kru izhaja iz Liquid Kru. To je bilo še preden smo bili skupaj, pa smo poslovenili ime.
Mighty-o: Se pa fajn napiše.
Uno: Pa nismo nekaj zbirali ime. Je pa še v latinski Ameriki eno indijansko pleme Tekochee.
Sniki: Pa Kru za to, ker smo vedeli, da bojo vsi mislili, da smo kruh, pa nas bodo zajebavali.
Š: V bistvu ste bili vsi enkrat zadeti pa ste si izmislili ime.
Vsi: neeeeeeeee
Uno: V bistvu je to ena èista oglaševalska fora, razumeš. To vi ekonomisti ne razumete.

Vsak ima minuto èasa…

MK: Da pozdravi?
Uno: Da preprièa gledalce, da glasujejo za njega
Š: Pri nas ni gledalcev. Ma, minuta je preveè. Pol minute.
MK: Ma daj mi minuto nooo!
Š: Boš jutri govoril. Torej pol minute vsak – kdo je, kaj je, karkoli.
Uno: Jaz bi rad povedal, da dobimo oktobra otroka.
Š: Kdo?
MK: En èlan naše skupine bo atej.

Š: Torej dajte kaj povedat.
Uno: Niè ni pomembno – samo èekirajte – plata pride konec junija, èekirajte spletno stran www.baza.ws in to je to.
MK: Še porniè bomo posneli na absolventskem izletu. Naèrtujemo, da bo izšel bo¾ièa, tak da boš lahko ateju pa mami kupla za darilo
Mighty-o: Tekochee Kru ni samo grupa.
MK: To je movement
Mighty-o: Radio, Izola apartments – tam se bo tudi en velik del filmov posnel.
MK: Pa linijo oblek imamo.
Mighty-o: Uno dela ful t-shirtov. Za rojstni dan vedno naredi majico.
Š: Še vedno pa jeste na bone. Kako to?
Vsi: Ker je poceni.
MK: ker lahko.
Mighty-o: Ker je študij tak privilegij, da lahko jemo na bone.

Kakšna je razlika Maribor – Ljubljana?

Mighty-o: To kar si ti zdaj vprašala – zakaj jemo na bone. V Mariboru tega ne vprašajo.
Uno: V Ljubljani so boni dra¾ji.
Š: Pa saj so tudi plaèe višje.
Uno: Samo vi si kupujete tudi dra¾je cote.
Š: Resno. Zakaj Mariborèani ne marajo Ljubljanèanov?
Vsi: To ni res. To si Ljubljanèani tak predstavljajo.

Kako ste prišli od tega, da ste nastopali na Škisovi tr¾nici?

Uno: KMŠ nam je financiral del albuma in potem smo se zmenili, da mi naredimo za njih par koncertov in eden izmed teh je bil na Škisovi.
Š: In iz èesa ostalega ste še financirali album?
MK: Športne stave.
Uno: Darij se tepe za denar
Sniki: Uno pa grize. Pa èe se kdo tepe se on.
Uno: Ma, nas je 7 komadov, pa èe da vsak 100 evrov je to 700 evrov.
Š: Pa je to dosti za plato?
Uno: Ni dosti. So pa potem še sponzorji.
Š: In koliko vas je stala plata?
MK: To se ne sprašuje. Ne sprašuj o številkah, razen èe te zanima dol¾ina.
Š: Koliko imate pa dolge?
Vsi: Komade?
Š: Ne, ne, vaše ‘orodje’.
Mighty-o: Kolikor jaz vem, je veèina tièev nekje tu.
Sniki: On ma velkega ker ga v apartmaju rad pokaze (on je Mighty-o)
Š: Èakam konkretne odgovore.
Uno: Mamo male. Sam nas imajo punce rade, ker smo iskreni
Š: Punce imate?
MK: Nimam. 041/994903.
Sniki: Imam.
Uno: Imam
Mighty-o: Imam
(Tukajle jim nisem povsem verjela)

Koga na slovenski sceni bi zaprli v zvoèno izoliran prostor?

MK: Domen Kumer
Sniki: Eh, on je majster. Pa Murko tudi.
Mighty-o: Pa Miha Podrepšek je tudi kar nekaj
MK: Kaj pa Mirno Reynolds?
Vsi: Jaaaaaa njo.
Uno: Pa ne samo v zvoèno izoliran, še da je ne vidimo.

Kje boste nastopali v prihodnosti? Kje vas lahko vidimo?

Uno: 5 julija je koncert v KMŠju v Mariboru, tam je tudi uradna prestavitev plate, pa v Štuku, pa nekaj v Kopru – samo še nimamo toènih datumov. Èekirajte www.baza.ws – tam bo vse pisalo.
Š: Samo jaz sem tam iskala kakšne informacije o vas, pa niè ni bilo.
Uno: Tisto je bolj vse hiphopovski portal
Š: Pa lahko bi imeli svoj page.
Uno: Saj bo, saj bo.
Mighty-o: Študiramo zdaj, èe bi toti Myspace nabavili, ki ga imajo vsi.
Š: Koliko je pa te¾ko narediti svojo spletno stran?
Uno: Saj ni.
MK: Èe bi studentarija.net kaj sponzorirala…

Kaj bi še sporoèili vsem 4 osebam, ki bodo brale ta intervju?

Uno: Èekirajte www.baza.ws
Mighty-o: Èe se bo kdo kadarkoli z Mitotim menil (to je on) – to je taki èudni, samo je fajn pubec.
MK: Jaz bi pozdravil še Šulota, Grišeja pa Staša, pa èe bilo kaki gdnar ma kdo preveè, evo me, res, tu sem, 041994903, drugaèe pa lahko pišete na info@baza.ws.
MK: Samo naslov intervjuja naj bo ¾ivali na Škisovi tr¾nici.

Vse èlane skupine pozivam, da nam še kaj lepega povedo na forumu.

Intervju: Tanja

Foto: Študentarija 

P.S.: Sniki je ponavadi bolj zgovoren, samo je bil zelo laèen in je celi èas jedel.

 Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect