Zaposlovanje mladih žensk

Vabilo prvim iskalkam zaposlitve in tistim, ki boste to nekoč postale, k prijavi za sodelovanje v projektu »Kolegice«

“Spoštovana kolegica, dovolite … “ ali pa “Spoštovane kolegice in kolegi” so pogosto stavki, s katerimi se med seboj naslavljajo stanovski posamezniki.

Vse prve iskalke zaposlitve, študentke in druge mlade posameznice vabimo, da se do 30.12. 2012 (oz. do zapolnitve mest z ustreznimi udeleženkami) prijavite za sodelovanje v projektu »Kolegice«.

15 posameznicam, ki jih bomo izbrali na podlagi prijave, v kateri boste izrazile motvacijo za sodelovanje, bomo omogočili sodelovanje v enoletnem projektu. Vsaka posameznica bo imela možnost spoznati in se povezati z uspešno žensko iz svojega bodočega poklica. Ta bo postala njena mentorica – »kolegica«. Dobivali se bosta predvidoma enkrat mesečno, za približno eno uro, na teh srečanjih pa razpravljali o možnostih in ustreznih pristopih za uveljavitev v določenem poklicu.

Mentorstvo bo mladim posameznicam omogočilo enkratno priložnost »vpogleda« v določen poklic, prav tako pa tudi širitev ustrezne socialne mreže in možnosti pridobivanja konkretnega in ustreznega znanja za zaposlitev na željenem področju.

Projekt bomo pričeli tako, da bomo do konca decembra zbrali skupino 15 motiviranih deklet, ki bodo s pomočjo Zavoda Nefiks razvile svoj karierni plan, pridobile mentorice, šele nato (predvidoma v februarju) pa se bodo začele individualno dobivati z mentoricami.

Skupina deklet se bo prav tako dobivala na mesečnih sestankih, kjer bo medsebojno delila spoznanja in informacije, ki jih bodo pridobobile od mentoric in načrtovala morebitne dogodke, s katerimi bi lahko še bolj spodbudila lastno zaposljivost in zaposljivost drugih mladih žensk.

To bo od vsake posameznice terjalo med 5 – 10 ur sodelovanja mesečno, projekt pa bo trajal eno leto.

Za vse, ki se boste prijavile, boste z Zavodom Nefiks podpisale dogovor, v katerem se boste zavezale, da:

-          se boste eno leto redno udeleževale srečanj skupine
-          boste naredile karierni načrt
-          boste svoje pridobljeno znanje beležile v e-Nefiks
-          se boste redno dobivale z mentorico in po svojih močeh prinašale informacije

V zameno pa boste dobile enkratno priložnost enoletnega sodelovanja z uveljavljeno in uspešno žensko, vašo mentorico, ki vas bo uvedla v vaš poklic.

Prvo srečanje »Kolegic« oz. uvodni sestanek, brez mentoric, bo predvidoma v torek, 15. januarja 2013 ob 17h,  v prostorih Zavoda Nefiks, Rakovniška 6, 1000 Ljubljana, kjer bodo redna mesečna srečanja potekala tudi v nadljevanju.

Na prvem srečanju bomo opredeli načela delovanja, pripravili načrt srečevanja, določili način iskanja ustreznih mentoric in se pogovorili o vaših pričakovanjih.

Ozadje projekta:

Naslov projekta nakazuje njegov namen, ki je, mladim posameznicam, iskalkam prve zaposlitve ali pa še študentkam, omogočiti zgodnji vstop v delovna okolja. Projekt temelji na mentorskem svetovanju o karierni orientaciji  in zaposlitveni pismenosti med uspešnimi zaposlenimi ženskami in mladimi dekleti, ki se šele trudijo vstopati na trg dela.

Cilji projekta:

-          mladim ženskam, iskalkam prve zaposlitve najti mentorico in z njeno pomočjo  omogočiti enoletno seznanjanje z delovnim okoljem in poklicem in njegovimi delovnimi zahtevami
-          v projekt pritegniti številne uspešne ženske in jih motivirati za mentorstvo mlajšim kolegicam
-          za probleme mladih žensk v zaposlovanju senzibilizirati javnost
-          predlagati sistemske rešitve za reševanje problema zaposlovanja mladih žensk
-          projekt sprva izvesti pilotno, nato pa kot kampanijo razširiti na vso Slovenijo

Način dela:

Pilotni projekt bo trajal eno leto, v njem pa bo sprva sodelovalo 15 mladih žensk, ki zaključujejo izobraževanje in se pripravljajo na vstop na trg dela, v drugi polovici projekta pa se jim bo pridružilo še predvidoma 15 novih.

Vsaka izmed vključenih mladih žensk bo s pomočjo projekta poiskala mentorico – uspešno žensko in skupaj z njo eno leto načrtovala svojo kariero, pridobivala dodatne kompetence in širila socialno mrežo ter razvijala samostojno odločanje.

Skupina mladih posameznic bo prav tako imela skupna srečanja enkrat mesečno in bo primerjala osebne napredke in načrtovala in izvajala skupne dogodke z namenom senzibilizacije javnosti  ter tako izvajala družbeno angažirano in socialno odgovorno delovanje. Možnost sodelovanja v medijski kampaniji pa bomo ponudili tudi uspešnim ženskam – mentoricam.

Vstop na trg dela je namreč za mlade ženske izjemno težak, zgodnje odpiranje vrat pa je za veliko, zlasti družboslovno izobraženih mladih posameznic, edina možnost. Predvsem bo veliko poudarka na senzibilizaciji javnosti za probleme mladih deklet – ki vstopajo na trg dela in se pri tem srečujejo s tako velikimi ovirami, da jih marsikatera mlada posameznica nikakor ne more rešiti sama.

Gre tudi za to, da veliko mladih žensk nima realnega stika s poklicem za katerega se izobražuje. Ne poznajo načel delovanja, nimajo predstave kako potekajo procesi in če nimajo sreče, bi jih nekdo dovolj zgodaj uvedel v poklic so na trgu dela nato v depriviligiranem položaju. S projektom bomo na mehak način presegali te omejitve, s skupino uspešnih žensk pa bomo sposobni pripraviti tudi predlog za sistemsko reševanje problema.







Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.