Zakaj dopuščamo to?

Zakaj dopuščamo to?

Jaz kradem!

Ti kradeš!

On krade!

Cel Svet krade, mi pa nič ne ukrenemo, proti temu!

Bunimo se pa vendar podpiramo!

Ni nam všeč, pa vendar krademo!

Zakaj?  Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine