Za strpno in socialno sožitje generacij

Inštitut Hevreka in Zveza društev upokojencev Slovenije znotraj Festivala za tretje življenjsko obdobje razpisujeta nagradni natečaj za najboljše prispevke študentov in študentk
na tematiko, ki jo zajema slogan letošnjega Festivala.

Namen natečaja je spodbujanje razmišljanja mladih o problematikah in rešitvah, ki zadevajo kakovostno življenje starejše populacije v sodobni družbi in premagovanje medgeneracijske vrzeli. Na natečaj se lahko prijavite vsi dodiplomski in podiplomski, redni in izredni študentje in študentke. Starost ni pomembna. Prijavi se lahko tudi skupina študentov. Kandidati za nagrade boste morali predložiti dokazilo o študentskem statusu.

Kaj prijaviti?
Na natečaj lahko prijavite delo, ki je povezano s tematikami, ki spadajo pod okrilje Festivala za tretje življenjsko obdobje. Informacije o letošnjem 8. Festivalu in o dogajanju v preteklih letih so ti na voljo na spletni strani Festivala (www.f3zo.si). Za lažjo odločitev ti namignemo nekaj možnih smernic: medgeneracijsko sodelovanje, krajevna in regionalna medgeneracijska središča, izzivi sodobne dolgožive družbe, kakovost življenja v tretjem življenjskem obdobju, ekonomska, socialna in politična vključenost, izključenost starejših, aktivno staranje, mreža mentorstva za aktivno starost in priprava na upokojitev, medgeneracijski management.

Prijavljena dela naj obsegajo 10-15 strani (format A4, pisava 12, razmik vrstic 1,5, Word (*.doc) ali Acrobat Reader (*.pdf) format. V predpisani dolžini in obliki lahko prijaviš tudi dela, ki so bila ustvarjena med študijskim procesom (seminarske in izpitne naloge, raziskovalna poročila itd.). V predpisani dolžini in obliki lahko prijaviš tudi svoje diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo, če od njegovega uspešnega zagovora ni preteklo več kot eno leto. Prijavljena dela morajo vsebovati kratek povzetek (5-10 vrstic).

Kako se prijaviti?
Prijave sprejemajo preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spletni strani Festivala za tretje življenjsko obdobje (www.f3zo.si) pod rubriko Medgeneracijsko sodelovanje (Nagradni natečaji – študenti – predloži svoje delo). Vsak lahko predloži več del, vendar je treba za vsako prijavljeno delo posebej izpolniti spletno prijavnico. Rok za oddajo del (spletna prijavnica) je 31. avgust 2008.

In nagrade?
Natečajna komisija bo izbrala tri najboljša dela, za katera so predvidene finančne nagrade v vrednosti 300, 200 in 100 evrov. Nabor najboljših del po izboru natečajne komisije, bo objavljen na spletni strani Festivala. Njihovi povzetki pa bodo objavljeni tudi v tiskani obliki v zborniku Festivala. Avtorjem najboljših del bodo omogočene tudi različne oblike aktivnega sodelovanja na Festivalu. Nagrade bodo podeljene na 8. Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani. Nagrajence bodo o točnem datumu in uri slavnostne podelitve obvestili naknadno.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.