Za malo delo

Malo delo – ZA

O malem delu mislim takole:

Dejstvo je, da na prvo ¾ogo izgleda zakon zelo nehvale¾en, posebej za študente, ki ves èas študija pridno delajo (med njimi sem tudi jaz). Ampak, ker ima vsaka stvar dve plati, mislim, da tudi ta zakon ni "padel z neba", ampak je nataèno premišljena poteza ‘ne ravno neumnega’, celo zelo razgledanega in kompetenènega profesorja in ministra dr. Svetlika (mimogrede, veliko bolj bi o zakonu dvomila, èe bi ga predlagal nekdo (npr. kak politik Jelinèièevega kova, èeprav si upam trditi, da jih je vsaj polovica pod njegovo ravnjo :) ), ki nima ¾e toliko in toliko let izkušenj na tem podroèju, èesar dr. Svetliku gotovo ne moremo oèitati), za katerega tudi zelo dvomim, da bi "sam sebi pljuval v skledo", tako da bi pri njem te¾ko govorili o kakem oportunizmu.

Kakorkoli – sama delam ¾e od 15. leta, in iz svojih izkušenj vem, da je delo in (odgovorno) šolanje zelo te¾ko zdru¾evati. Meni je sicer nekako uspevalo, ampak ne brez posledic na šolskem podroèju. Kakšna tri leta sem se borila za Zoisovo štipendijo, ki sem jo zdaj v 3. letniku faksa le ujela za rep (ampak brez pretiravanja, šlo je za 0,003 pike) … hoèem povedati le, da èe ne bi celo leto delala kot nora, bi do nje prišla z manj trkanja z glavo ob zid. No, poanta te zgodbe je: vse se da, èe se hoèe. Ampak najbolj me pa "boli" to, da so najbolj glasno proti zakonu tisti, ki nimajo pojma, kaj se to pravi delat IN študirat (ker bodisi NE delajo: npr. tisti študenti, ki so jih novinarji 24.ur ustavljali na parkirišèu pred ekonomsko fakulteto in povpraševali o tem novem zakonu, o katerem seveda, razen tega, da se z njim niso strinjali, niso vedeli…ma kaj niè…manj kot niè! …in potem so se lepo usedli v mamin/oèkov BMW, Audi in podobne katrce; bodisi NE študirajo, èeprav imajo status študenta, ki ga pridno izkorišèajo, poleg tega pa še oèkote in mamice).

Fakt 1: 60ur malega dela na mesec (kot ga predvideva zakon) je po moje veè kot dovolj, da še lahko usklajuješ delo s faksom in plaèuješ najemnino (tudi èe je 150€ privat, in ti starši res èisto niè ne dajo – malo je takih primerov in taki primeri so ponavadi upravièeni do dr¾avne stipendije).
Fakt 2: To, da se nam delo šteje v pokojninsko dobo je dobro, mar ne? Vsaj nekaj – medtem ko sedaj povpreèen študent študira do (nisem podkovana z raziskavami, samo predvidevam) 26. leta, potem 3 leta išèe redno slu¾bo (ki jo po tej dobi dobi, èe ima res sreèo) … no potem pri 40. se spomni, da "bo treba zaèet šparat za penzijo", ker je zakonsko itak ne bo do¾ivel.
Fakt 3: Priznano delovna izkušnja – a ni to kul?
Fakt 4: ki je sicer še hipotetièen: manj zezanja s strani delodajalcev, ki izkoristijo vso tvojo dobroto in prilagodljivost – iz¾mejo te tako, da potem v redni slu¾bi nisi veè tako ‘dober’ (to je v bistvu mogoèe celo v redu, ker potem ne more veè glih vsak hodit po teb), ampak to je ¾e druga zgodba.
… še veè je teh dejstev …

Glejte, jaz hodim na FDV, (ki je, roko na srce, ena izmed la¾jih, èe ne najla¾ja fakulteta, vsaj na Ljubljanski univerzi) pa sem komaj folgala poleg študija še delat (ok, res, da se mi ni šlo za 6ke, ampak, a ne bi moral biti bit študenta, da študira èim boljše in ne "sam tolk, da nardi"? ok … to je zdej izpadlo ful moralizatorsko), kaj šele kak študent medicine, prava, farmacije in podobnih znanosti. Vsa èast njim, èe lahko kdo dela veè ko 720 ur na leto in redno dela faks!

V glavnem, jaz sem ZA ta zakon, ker bo mogoèe (poleg tistega dobrohotnega namena o zmanjšanju stopnje brezposelnosti) vsaj malo zresnil nekatere študente (ki to niso), èeprav dvomim – to bi morale narediti same fakultete (ala FDV, ekonomska, uprava …) z zvišanjem nivoja zahtevnosti študija (to, da lahko študira 70% mladih je za mene vprašljivo glede univerzitetne kvalitete, sicer pa je ¾e splošno znana inflacija sprièeval … še malo pa bodo morali uvesti še kakšno stopnjo študija veè, ker drugaèe bomo vsi doktorji).

Seveda ima zakon tud slabo stran, predvsem z neštudentskega vidika: enaèit študente, ki dejansko študirajo in brezposelne, ki ne delajo niè, potrošijo pa vsaj enako, èe ne veè, ni prav pravièno. Èeprav spet po drugi strani pa poznam èisto preveè brezposelnih, ki od dr¾ave prejemajo lepo plaèo (krepkih 1000€) za to, da so doma. Tako da, èe bi na tem podroèju malo poostrili nadzor, bi se lep kupèek dinarèkov lahko zlil v pokojninsko blagajno.

Še bi lahko pisala, pa dvomim, da ima smisel. Ampak, sem pa kakšne 5 kil la¾ja, ker prej si sploh nisem upala povedat mnenja, da me ne bi kak študent "prtisnil" :)

Kakorkoli – seveda pri teh mojih primerih ne gre posploševati, sem karikirala, èeprav nekatere stvari ¾e res smešno bijejo v oèi. Poleg tega se opravièujem svoji fakulteti, ker sem jo tako grdo oblatila, ampak nekatere stvari (poleg 100000 dobrih :) ) so res izpod kritike (èeprav kakšnih 5 profesorjev se še nekako trudi dr¾at nivo "gaganja" pri izpitih :) ). Pa noèem nikogar dajat v niè, ampak kje so tisti dnevi, ko si bil kot diplomant še dejansko nekaj vreden?? Cankar je izmozgal mamo s tisto kavo – ampak je znal pa cenit! :)

Ok, dovoj mojega moraliziranja. Zdaj me lahko linèate :)

Lp, T.P.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.