Vzgledi vlečejo!

Na cestah bomo z novim šolskim letom veliko pogosteje kot med počitnicami srečevali otroke, med njimi se jih bo mnogo podalo v šolo prvič. Zato bodimo pozorni nanje.

Skrb za tiste, ki prvič sedajo v šolske klopi in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu, je izjemno pomembna. Hkrati ne smemo pozabiti niti na tiste, ki prometna pravila morda že dobro poznajo, a se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in polni vtisov, o katerih med potjo v šolo pripovedujejo svojim sošolcem, pri tem pa pozabljajo na previdnost in upoštevanje prometnih pravil. Zato bodo v skladu z usmeritvami na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa policisti ob začetku šolskega leta izvedli ustaljene aktivnosti. S stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh bodo prispevali k umirjanju prometa.

Zagotavljanje varnosti – najpomembnejša naloga
Pred začetkom šolskega leta so policisti pregledali cestnoprometno signalizacijo v okolici šol in o ugotovitvah obvestili vzdrževalce cest. Policisti so vodstva šol opozorili na dolžnost varovanja otrok na šolski poti, skupaj z vodstvom posamezne šole pa so že pregledali načrte varnih poti v šolo in predlagali morebitne spremembe prometne ureditve. Da bi zagotovili čim višjo raven prometne varnosti naših najmlajših, so šolam že predstavili tudi možnosti sodelovanja z drugimi institucijami pri varovanju otrok (AMD, ZŠAM, SPV). Policisti so pridobili tudi informacije o vsakodnevnih organiziranih prevozih otrok v šolo in iz šole.

V okolici šol bodo policisti v prvih šolskih dneh izvajali poostren nadzor prometa, še posebej med prihodom učencev v šolo in odhodom domov. Preverjali bodo varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem. Redno bodo preverjali tudi pravilno uporabo varnostne čelade. Policisti bodo v začetku šolskega leta poostreno nadzirali tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo.

Bodimo strpni vozniki
Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise pogosto spregledajo ali pa si jih razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni hoji), prav tako pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu. Otroci in mladoletniki spadajo v t. i. skupino šibkejših prometnih udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč. Vozniki moramo nanje še posebej paziti!

Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni! Temu prilagodite tudi način svoje vožnje. Še posebej bodite pozorni v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda otroci igrajo (npr. na ulicah, na parkiriščih …).Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Pimped out

Podarjamo 2 vstopnici za letošnji Pimped out - trap dogodek poletja! Spodaj izpolni spodnje podatke in v polje za odgovor navedi ime in priimek osebe, ki bi jo povabil/a zraven.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Ultra Europe 2019

Podarjamo 3 vstopnice za letošnji Ultra Europe festival, ki se bo odvijal v Splitu med 12. in 14.7. Izpolni spodaj svoje podatke in v polje za odgovor dopiši zakaj si ravno TI zaslužiš prejeti brezplačno vstopnico!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

5. Tušev tek barv

Podarjamo 2 majici "Tušev tek barv": Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor pripiši velikost majice (S/M/L) in naslov na katero jo lahko pošljemo, v kolikor te izžrebamo!


Spremeni besedo.