Vse najboljse, Študentarija!

23. januarja praznuje ©tudentarija svoj tretji rojstni dan. Preberite zakaj smo tu kjer smo in kam gremo naprej.

Tri leta so minila odkar sta dva zdolgoèasena študenta tiste januarske veèere delala nekaj, kar je imelo vizijo, ni pa imelo še jasne poti. Roko na srce, ta je še danes vèasih zamegljena, a so izkušnje pripeljale do tega, da znamo meglo vsaj malo odpihniti. Stavek, ki sem ga takrat napisal: ”Tody, del revolucije sva”, je bil mogoèe pretenciozen, nikakor pa ne naiven. Ideja se je rojevala dovolj èasa da je bila spisana v sekundi. Ime je padlo iz glave še v pol krajšem èasu. ®elja naju obeh pa je bila tako moèna, da se verjetno nisva zavedala v kaj se spušèava, a bilo nama je pravzaprav vseeno, sploh ker so bili prvi dnevi posreèeni. V enem dnevu nama je namreè uspelo registrirati domeno in stre¾niški bogovi so nama bili takrat naklonjeni. Internet je ponujal paleto spletnih sistemov in v nekaj dneh sva izbrala ‘ko¾ico’ foruma (ki jo nostalgièno gledate tudi na današnjem forumu), spisala potrebna pravila igre, odprla podforume in se igrala z dodatki. Takrat sem ob svojem uèitelju pakiral smeškote, iskal avatarje in barval stran, medtem ko se je on ukvarjal z RSSi, IPi in ostalimi kraticami, vmes pa mi pomalem starševsko razlagal o pomembnosti le-teh. Naloge, ki se ob današnjem delu na Študentariji zdijo majhne, so bile takrat dovolj velike, da sva bila tiste dni zelo ponosna. V ozadju teh malenkosti pa so pravzaprav pritiskale ¾elje celotne ekipe po resnem projektu, po portalu, po vsebini, po informacijah in bistvena ¾elja, izpolniti vse tisto, kar je ekipa ¾elela, da bi nam nekdo izpolnil. Mogoèe je to vse bilo tako uspešno ker sva bila vztrajna, neuèakana in naju General errorji takrat niso mogli spraviti ob ¾ivce, ampak so naju še dodatno motivirali, da Študentarijo spraviva h ¾ivljenju. Takrat niso bili pomembni ne izpiti, ne druge obveznosti, takrat so bile pomembne noèi dela in jutra èakanja. In tisto jutro, ko sva doèakala DNS stre¾nike, imela 254 avatarjev, 1 objavo, 2 administratorja in nek posel s Kitajci je bilo eno najlepših juter v mojem ¾ivljenju.

Vabilu h sodelovanju so se odzvali vsi najini prijatelji in znanci, nekateri takoj, drugi spet kasneje. Dejstvo je, da danes ne bi bili tu kjer smo tudi brez tistih, ki niso veè z nami pri projektu, kajti vsak od njih je dal svoj peèat in pomagal pri temeljih na katerih danes stojimo vsi skupaj z našimi uporabniki, fotografi, kolumnisti, moderatorji, sodelavci, sponzorji in spletnimi prijatelji. Èe bi moral našteti vsakega, zaradi kogar smo tukaj, potem bi moral najprej kopirati seznam uporabnikov. Zaradi njih smo v najveèji meri portal, ki se zaveda svoje odgovornosti in svojega poslanstva. Postajamo zbirni center informacij in zabave in tega se ne bojimo, ampak gremo naprej. Tudi s planirano posodobitvijo sistema, saj ¾elimo poleg ponujanja informacij biti tudi nekdo, ki informacije ustvarja. V koraku s èasom in v virtualni bitki je danes namreè najpomembnejše uporabniku dovoliti soustvarjanje svoje spletne knji¾nice znanja, informacij in zabave.

V treh letih smo sodelovali z mnogimi organizacijami, inštitucijami, zavodi, klubi in podjetji na vse mogoèe naèine, razen ilegalnih, za vas smo zbirali zapiske in pokrivali vse veè fakultet v Sloveniji, pripravili nekaj odmevnih nagradnih iger, vas pošiljali v Adrenalinski park, Bratislavo, Benetke, ali pa v kino. Obsiskali smo skoraj vse veèje zabave in koncerte pri nas ter v okolici in vam vèasih med prvimi prikazali ekskluzivne galerije. Delali smo intervjuje, ki so se razlikovali od drugih, saj so se dotikali direktno vsakega izmed nas in dajali odgovore na vprašanja iz naših, študentskih ¾ivljenj. Sklepali smo nova sodelovanja in prijateljstva ter se z dobrim imenom zaèeli uveljavljati tudi v poslovnem svetu. Forum Študentarije je mnoge od nas spoznal, nas zdru¾il, mnogi so se preko foruma zaljubili, spili z nekom kavo, poiskali pomoè in nasvet ali pa enostavno pozabili na tegobe tistega dne. Socializacija in odprtost majhne virtualne dru¾bice je ena redkih pri nas in kot taka dokaz, da je internet lahko tudi sredstvo širjenja kulture dialoga in izboljšanja medèloveških razmerij.

V tretje leto našega obstoja vstopamo s skoraj 8 tisoèimi uporabniki, s skupnostjo, ki je v nas prepoznala svojega zaveznika in nekoga, ki mu zaupa ali pa mu popestri vsakdan, pa naj gre za snemanje zapiskov, prebiranje kolumn, informacij in vabil, pisanje po forumu ali gledanje galerij. V tretje leto vstopamo z odliènim sodelovanjem z organizatorji prireditev, ter lastniki klubov, društev in zavodov, z modrim sodelovanjem naših spletnih prijateljev in sponzorjev. V tretje leto vstopamo s polno odgovornostjo in spoštovanjem do vsega zgoraj naštetega, vstopamo še boljši, zrelejši in pripravljeni na nove izzive. Pravzaprav postajamo sami sebi izziv. Zdaj bo šele prišel do izraza stavek izpred treh let: ”To je zaèetek nove dobe.”

Piše: Dejan PKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.