Vlada zopet ne upošteva mnenja študentov

Vlada RS je na seji 23.8. sprejela dve uredbi, ki urejata financiranje visokošolskega izobraževanja, in sicer tako financiranje visokošolskih zavodov kot sofinanciranje doktorskega študija.

Na nenavaden način oblikovanja novih uredb je Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) opozorila že v začetku julija, po preteku pičlega štiridnevnega roka, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) namenilo javni razpravi o dokumentih. ŠOS do danes s strani MIZKŠ ni dobil nobene povratne informacije o posredovanih pripombah niti o tem, ali jih bo MIZKŠ upoštevalo ali ne in zakaj.

MIZKŠ je »javni razpravi« o spremembah na področju financiranja namenil štiri dni (od tega samo dva delovna dneva) in tako iz razprave praktično izključil deležnike. Novost je bila tudi to, da ministrstvo deležnikov ni, niti obvestilo o objavi dokumentov niti jih povabilo k razpravi. Kljub kratkemu roku smo tako ŠOS kot nekateri drugi visokošolski deležniki podali tehtne pripombe na predlagane spremembe omenjenih uredb. Do včeraj se ni zgodilo nič. Včeraj pa je novi uredbi sprejela Vlada RS na svoji redni seji. Na ŠOS so znova ogorčeni nad načinom obravnave deležnikov. S strani MIZKŠ namreč niso prejeli nobene povratne informacije o tem, kaj se z njihovimi predlogi dogaja, ali so jih preučili, upoštevali in zakaj ne. Tak način dela jih preseneča in je še eden od pokazateljev izključujočega odnosa vlade do deležnikov.

Kljub večkratnim pozivom s strani ŠOS in zagotovilom ministra, da bodo uresničene možnosti za dialog, pa ta v institucionalni obliki še vedno ni mogoč, saj Svet Vlade RS za študentska vprašanja še vedno ni bil konstituiran. Posledično se ne sklicujejo niti področne delovne skupine, namenjene sprotni obravnavi aktualne problematike in predpisov. Ob tem še enkrat pozivajo ministra dr. Žiga Turka, naj izpolnil obljubo in Svet Vlade RS za študentska vprašanja konstituira v najkrajšem času.

Vir: ŠOSKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.