Višjih štipendij ne bo!

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) spremlja proces spreminjanja zakonodaje na področju štipendiranja, pri čemer opaža, da se obljube in zagotovila Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) o podeljevanju štipendij že spreminjajo.

Zadnja oblika predlaganega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) podeljevanje državnih štipendij v prehodni določbi zamika šele na 1. september 2011. Minister dr. Ivan Svetlik je študentom javno obljubil, da bodo lahko za nove višje državne štipendije kandidirali že z novim letom, sedaj pa se je začetni datum premaknil naprej za devet mesecev. Na zamik podeljevanja državnih štipendij je ŠOS opozarjal že v času pogajanj z MDDSZ.

ŠOS ob tem opozarja, da se je časovnica za pripravo zakonodaje, ki bi omogočila podeljevanje državnih štipendij močno premaknila v prihodnost, s čimer pa se študenti ne morejo strinjati, saj se socialna stiska v Sloveniji še vedno povečuje. Minister dr. Ivan Svetlik je javno obljubil, da se bo število štipendistov povečalo za 10.000, sedaj pa ŠOS ugotavlja, da bodo študenti višje štipendije pridobili šele čez 15 mesecev. Ob tem pa se v Državnem zboru že ta teden začenja splošna razprava o Zakonu o malem delu, ki naj bi začel veljati 1. januarja 2012. Prvotno devet mesečno prehodno obdobje se je tako zmanjšalo na tri mesece, pri čemur ŠOS ne zaupa v napovedi MDDSZ, da se bo število državnih štipendij realno povečalo.

Maršenka Marksel, predsednica Odbora za socialna in zdravstvena vprašanja: »Na to možnost zamika podeljevanja državnih štipendij smo opozarjali že pred časom, sedaj pa se je to izkazalo kot dejstvo. Menimo, da je potrebno višje državne štipendije zagotoviti čim prej, ne pa da se MDDSZ izmika svojim obljubam in zagotovilom

ŠOS še vedno izvaja socialni dialog z MDDSZ, saj tvorno sodeluje na delovnih skupinah Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, na katerih se izmenjujejo stališča glede novega Zakona o štipendijah in Zoisovega štipendiranja.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.