Več absolventa?

Na včerajšnji drugi redni seji Sveta Vlade RS za študentska vprašanja (Svet) je bila predstavljena novela Zakona o visokem šolstvu, ki predvideva ustanovitev Javne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (Agencija).

Predstavniki študentov so na seji izpostavili predloge za dopolnitev novele, ki se navezujejo na dejansko vključenost študentov v delovanje sistema zagotavljanja kakovosti. Svet je sprejel tudi Priporočilo univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, da naj študentom omogočijo absolventski status po prvi in tudi po drugi bolonjski stopnji.  

Novela Zakona o visokem šolstvu predvideva udeležbo študenta v procesu evalvacije, predlog Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) pa je, da študent sodeluje tudi pri akreditaciji visokošolskih zavodov in študijskih programov. Akreditacija je prvi korak do javne veljavnosti študijskih programov, zato je zelo pomembno, da je pri njej upoštevan tudi študentski vidik. Z vključenostjo študentov v proces akreditacije bi lahko mnoge probleme bolonjskih programov rešili že v naprej. Drugi predlog študentov se je navezoval na enakost obravnave študentov v Svetu Agencije. Na tem mestu je predsedujoči Sveta študentom zagotovil, da bodo enakopravni partnerji pri delovanju Agencije.

Elvis Cvikl, namestnik predsednika ŠOS: »Če resnično želimo, da bo pri nas sistem zagotavljanja kakovosti visokega šolstva deloval dobro, moramo biti vanj enakopravno vključeni tudi študenti.«

Na pobudo ŠOS je Svet sprejel Priporočilo univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, da v svojih statutih opredelijo status študenta tudi po zaključeni drugi bolonjski stopnji tako, da bo status študenta prenehal po dvanajstih mesecih po zaključenem zadnjem semestru. S tem bodo imeli študenti v praksi omogočen absolventski status tudi po drugi bolonjski stopnji. Pravica in trajanje absolventskega statusa po prvi bolonjski stopnji pa je nedvoumno določeno že v Zakonu o visokem šolstvu.   

Namestnik predsednika ŠOS Elvis Cvikl je na seji apeliral tudi na Ministrstvo za zdravje, da  čim prej skliče sestanek delovne skupine, v kateri je potrebno reševati težave z zdravstvenim zavarovanjem študentov starejših od 26 let, ki so nastale z neusklajeno spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Študenti so predstavili tudi probleme s katerimi se soočajo v Mestni občini Ljubljana, in sicer glede varstva otrok študentskih družin, ki nimajo stalnega prebivališča v Ljubljani ter ukinitvi subvencioniranega javnega prevoza za dijake in študente.

Na Svetu so študenti izpostavili težave glede mobilnosti (sistem pridobivanja vizumov, administrativne ovire, zdravstveno zavarovanje…), s katerimi se srečujejo gostujoči študenti, predvsem iz držav Jugovzhodne Evrope. Člani Sveta so se strinjali, da je potrebno problematiko urejati celostno in v čim krajšem času bi se morala za reševanje tega problema sestati vsa pristojna ministrstva.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.