Vabilo Društva za nenasilno komunikacijo

Društvo za nenasilno komunikacijo vabi na uvodno usposabljanje prostovoljk in prostovoljcev.

Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnovarstvenih storitev. Društvo se že vrsto let ukvarja s preprečevanjem nasilja v družbi preko širjenja principov nenasilne komunikacije. Preko svojih programov osvešča ljudi kako prepoznavati in ustavljati nasilje v medsebojnih odnosih. Vse od ustanovitve Društva za nenasilno komunikacijo se v njihove dejavnosti vključujejo tudi prostovoljke in prostovoljci, za katere vsako  leto organizirajo brezplačno uvodno usposabljanje. Letošnje uvodno usposabljanje bo potekalo v mesecu oktobru in novembru v prostorih Društva za nenasilno komunikacijo na Miklošičevi 38 v Ljubljani, s pričetkom v ponedeljek 10.10.2011 ob 17.00 uri.

Prostovoljke in prostovoljci bodo na enajstih srečanjih pridobili osnovno znanje o nasilju, delovanju proti nasilju, nenasilni komunikaciji, diskriminaciji in preventivnem delovanju, svoje znanje pa bodo lahko preizkusili tudi v praksi. Letos potrebujejo pomoč prostovoljk in prostovoljcev na projektu »Individualno delo z otroci, mladostniki in mladostnicami z izkušnjo nasilja« ter na projektu »Preventivna dejavnost.«

Individualno delo z otroci, mladostniki in mladostnicami z izkušnjo nasilja je projekt pomoči otrokom, ki imajo izkušnjo nasilja. Izkušnja nasilja negativno vpliva na otrokovo predstavo o sebi, drugih in svetu. Njihove izkušnje so povezane z doživljanjem strahu, negotovosti in izgube varnosti. Ker največ nasilja otroci doživijo prav s strani oseb, ki so večje, močnejše in starejše od njih, je zelo pomembno, da otrok dobi izkušnjo z odraslo osebo, ki svoje moči ne zlorablja. Program je zasnovan tako, da se prostovoljec ali prostovoljka eno šolsko leto vsak teden srečuje z otrokom, ki je vključen v program za najmanj eno uro. Skupna srečanja so namenjena igri, pogovoru in dejavnostim, ki so otroku prijetna. Na ta način otrok sprejema pozitivna sporočila o sebi, vzorce nenasilnega vedenja in komunikacije ter dobiva pozitivno izkušnjo odnosa z odraslo osebo, ki otroka sprejema kot enakovredno osebo.

V okviru preventivnih dejavnosti izvajajo preventivne delavnice različnih sklopov za učence in učenke osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Namen preventivnih delavnic je, da otroke in mlade čim bolje informirajo o nasilju in jim pokažejo, zakaj nenasilje deluje. Seznanjajo jih z nenasilnimi načini komunikacije ter jih spodbujajo, da občutek moči iščejo v sebi in ne v premoči nad drugimi.

Ker je prostovoljno delo možno opravljati tudi na primorskem koncu, se lahko usposabljanja udeležite tudi v Kopru, s pričetkom v četrtek 20.10.2011 ob 9.00 uri.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.