Uvedba šolnin – ne, hvala

Napovedana varčevanja v okviru rebalansa proračuna za leto 2012 so predvidena tudi pri sredstvih, namenjenih za terciarno izobraževanje. Ker je to področje že zdaj zelo podhranjeno, Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) krčenju sredstev nasprotuje.

Tudi morebitna uvedba šolnin ni sprejemljiva, saj bi to za študente pomenilo preveliko finančno breme in kršitev njihovih ustavnih pravic. Skupna prihodnost namreč sloni na dobro izobraženih mladih, ki bodo z znanjem in idejami dvignili konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

ŠOS se zaveda, da bodo potrebna varčevanja, vendar zmanjševanje sredstev in krčenje študijskih programov na 1. bolonjski stopnji za prihodnje šolsko leto ni več mogoče. Univerze so namreč že objavile vpis v študijsko leto 2012/2013. Predsednik Študentske organizacije Slovenije Mitja Urbanc meni, da bi lahko univerze ta prehodni čas uporabile za temeljit pregled in racionalizacijo programov ter tako odpravile t. i. podvojene študijske programe, ki študente izobrazijo za enake kompetence. Na to je ŠOS v preteklosti že opozarjal. »Več pozornosti bi morale univerze nameniti tudi rezultatom študentskih anket, s katerimi se ocenjuje kakovost pedagoškega procesa in pedagoge. Pedagoški proces morajo voditi in izvajati čim bolj kakovostni pedagoški kadri,« opozarja Urbanc.

Večji pregled z enotno evidenco vpisa

Eden izmed ukrepov, ki bi prispeval k bolj namenski rabi sredstev, je tudi večji pregled nad visokošolskim sistemom. To bi dosegli z uvedbo enotne evidence vpisa v sklopu e-VŠ, kamor bi morali vključiti tudi višje šole. Enotna evidenca bi omogočila boljši pregled nad visokošolskim in višješolskim izobraževanjem in hkrati pomembno prispevala k reševanju problematike t. i. fiktivnih študentov. Sredstva, ki so sedaj namenjena za njihovo koriščenje pravic, ki izhajajo iz statusa študenta ali dijaka, bi lahko porabili za investicijo v aktivno politiko zaposlovanja mladih in tem mladim namesto statusa študenta raje omogočili zaposlitev, ki si jo želijo.

Nujna analiza zaposljivosti študentov

Število brezposelnih, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, se že bliža 111.000, med njimi pa je tudi veliko svežih diplomantov. Da bi se v prihodnje lahko temu v čim večji meri izognili, ŠOS predlaga, da ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) ter univerze čim prej opravijo analizo zaposljivosti diplomantov. Tako bodo lahko bodočim študentom posredovali točne in korektne informacije o zaposljivosti diplomantov posameznih študijskih programov.

Slabenje javnih univerz na račun zasebnih ni sprejemljivo

Uvajanje sprememb in racionalizacija v celotnem terciarnem izobraževanju je zelo občutljiva in pomembna problematika, zato bi bilo smiselno odpreti širšo javno razpravo. Morebitno načrtno slabenje javnih univerz na račun javno sofinanciranega zasebnega šolstva, prav tako tudi nižanje sredstev s strani države javnim zavodom, pa po mnenju Mitje Urbanca ne pride v poštev. Posledično bi to pripeljalo do, ali uvedbe šolnin ali pa nerazumnega in nesorazmernega dviganja vpisnih stroškov. ŠOS zato zagovarja financiranje, ki podpira univerzalni dostop do visokega šolstva. To pomeni, da je treba zakonsko jasno zagotoviti javno financiranje prve in druge bolonjske stopnje ter ustrezno sofinanciranje doktorskega študija, s poudarkom na kakovosti ter akademski in raziskovalni odličnosti.

Problematiko bo urejal Svet vlade za študentska vprašanja

Spodbudno pri vsem tem pa je, da se bo kot rezultat dogovora med ŠOS in MIZKŠ v kratkem ustanovil Svet vlade za študentska vprašanja. Tam bomo študentje kot enakovreden partner sodelovali pri pripravi dolgoročnih sistemskih rešitev s področja študentske problematike.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.