Subvencija za samozaposlitev

Preberite si nekaj več o subvenciji za samozaposlitev in na kakšen način lahko pridete do nje.

V boju proti brezposelnosti na pomoč podjetnikom prihaja tudi država. Zavod RS za zaposlovanje v okviru spodbujanja podjetništva ponuja subvencijo za samozaposlitev v višini 4.500 eur. V kolikor ste računali na to pomoč imamo za vas dobro novico: po nekajmesečni ukinitvi naj bi subvencijo za samozaposlitev v kratkem ponovno imelo možnost pridobiti več kot 2100 brezposelnih.

Nasvet mladega podjetnika:
 

Najprej se morate vpisati v evidenco brezposelnih oseb oz. prijaviti na zavodu za zaposlitev. Ko se prijavite, vam je dodeljen osebni svetovalec za zaposlitev. Na sestanek s svetovalcem morate običajno počakati 1 mesec po vpisu v evidenco. Priporočamo vam, da svetovalca pokličete kmalu po vpisu in mu razložite, da se nameravate potegovati za tovrstno subvencijo. Imejte v mislih, da se denar za denarno pomoč za samozaposlitev črpa iz evropskega socialnega sklada. Ta znesek je omejen – posledično pa je omejeno možno število dodeljenih subvencij.


Osnovni pojmi – Subvencija za samozaposlitev
 

Subvencija za samozaposlitev znaša 4.500 eur, do nje pa so upravičene brezposelne osebe, ki se odločijo za eno od oblik samozaposlitve (s.p., d.o.o, kulturni delavci…).

Zavod RS za zaposlovanje  v okviru aktivnosti spodbujanja podjetništva izvaja dvoje aktivnosti:

  • Pomoč pri samozaposlitvi  in
  • Subvencija za samozaposlitev.

Za napotitev v omenjeni dve aktivnosti mora biti oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb Zavoda RS za zaposlovanje. Vključitev poteka preko njihovega svetovalca zaposlitve. Pogoj za vključitev v aktivnosti pa je ugotovljena smiselnost in zatem pripravljen in podpisan zaposlitveni načrt.
Pomoč pri samozaposlitvi

V omenjeni program se lahko vključijo osebe, za katere je na dan podpisa zaposlitvenega načrta ugotovljeno, da:

  • v zadnjih 5 letih niso prejele sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev s strani Zavoda RS za zaposlovanje in
  • v zadnjih 12 mesecih niso bile samozaposlene.

Pred izdelavo zaposlitvenega načrta, ki jo posamezna oseba izdela skupaj z zaposlitvenim svetovalcem, se mora prosilec subvencije udeležiti svetovalnega intervjuja za presojo podjetniške ideje, ki ga opravi s podjetniškim svetovalcem.

Kasneje lahko na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta in pozitivne ocene podjetniškega svetovalca prisostvuje na delavnici “Priprava na samozaposlitev,” kjer se seznani s podjetništvom, poslovno idejo, poslovnim načrtom, s potrebnim znanjem prava, z raziskavo trga in trženja, osnovami knjigovodstva in računovodstva ter z možnostmi uporabe instrumentov podpornega podjetniškega okolja.

Delavnica traja tri dni in je obvezna za vse, ki želijo prejeti subvencijo za samozaposlitev in je za vključene udeležence brezplačna, vsem pa pripada tudi dodatek za prevoz (delna nadomestitev potnih stroškov).  Po tridnevni (prej dvodnevni) delavnici, ki traja vsak dan po 8 ur, dobite potrdilo, ki ga prinesete svojemu svetovalcu na zavod za zaposlovanje. Podpisati morate nov zaposlitveni načrt ter nov predlog o vključitvi v program Pomoč pri samozaposlitvi, saj stari zadostuje zgolj za vključitev v delavnico. Ob tem vam svetovalec dodeli vlogo za pridobitev subvencije in vam pove, do kdaj jo lahko najkasneje oddate. V splošnem velja, da morate vlogo oddati najkasneje v roku 30 dni po realizirani samozaposlitvi in najkasneje v 90 dneh od datuma zaključka delavnice


Pridobitev subvencije za samozaposlitev
 

Zavod RS za zaposlovanje na podlagi posredovane vloge preveri vse navedene podatke na vlogi (prijavo – registracijo pri Ajpesu, prijavo v ZZZS …). V kolikor so vsi pogoji izpolnjeni, pripravi pogodbo o dodelitvi subvencije za samozaposlitev. V pogodbi so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, med drugim tudi to, kaj se zgodi v primeru nenamenske porabe sredstev.

Na osnovi podpisane pogodbe samozaposlena oseba posreduje zahtevek za izplačilo sredstev subvencije v višini 4500 EUR. Zavod sredstva nakaže na poslovni TRR poslovnega subjekta, v katerem je bila izvedena samozaposlitev. Samozaposlitev mora biti ohranjena vsaj dve leti.

Če podjetnik ne uspe, mora vrniti sorazmerni del subvencije za samozaposlitev ob upoštevanju dolžine samozaposlitve. Neuspešen podjetnik se lahko zopet prijavi v evidenco brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje in je upravičen do denarnega nadomestila, v kolikor je  v času samozaposlitve plačeval prispevke za socialno zavarovanje.

 Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Gipsy Kings

Podarjamo 2 vstopnici za veliki koncert skupine Gipsy Kings. Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Navedi vsaj 3 hite skupine Gipsy Kings"


Spremeni besedo.