Študirate lahko osem let

Tudi ¹tudentje ljubljanske univerze lahko izkoristijo absolventski sta¾ po vsaki stopnji bolonjskega ¹tudija. Medtem ko rektorica zmajuje z glavo, so ¹tudentje verjetno zadovoljni.

Upravni odbor Univerze v Ljubljani (UL) je vèeraj potrdil spremembo statuta UL. Tako je konèno tudi uradno, da lahko študent izkoristi 12-meseèni absolventski sta¾ po vsaki stopnji bolonjskega študija.

In èe so študentje s tem verjetno zadovoljni, pa je rektorica UL Andreja Kocijanèiè ocenila, da je takšna rešitev, ki podaljšuje študij, neracionalna in draga.

Kot je pojasnila rektorica, so statut spremenili zaradi opozoril z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), da je bila prejšnja ureditev, po kateri bi lahko študent koristil absolventski sta¾ po prvi ali po drugi bolonjski stopnji, v neskladju z zakonodajo.

Kocijanèièeva je ob tem poudarila, da na ta naèin tudi zavirajo samo bolonjsko prenovo. Po njenih besedah so se sprejemali novi študijski programi, ki jih študenti niso mogli ‘absorbirati’, zato so slednji prišli do stališèa, da je treba ohranjati absolventski sta¾ na vseh stopnjah, namesto da bi se borili za to, "da se programi napišejo tako, da je moè absolvirati vso zadevo v èasu, ki je na voljo".

Predsednik upravnega odbora UL Dušan Mramor je sicer kot najveèji problem bolonjskega študija še bolj od koncipiranja novih programov izpostavil študentsko delo. Po njegovem tu obstaja zaèaran krog, ki podaljšuje študij. Študenti pa ne le, da s tem postanejo manj zanimivi za podjetja, paè pa se slednja, ko ti diplomirajo, zaradi obdavèitve redne zaposlitve raje odloèajo za druge študente.

Po Mramorjevo, èe seštejemo dve leti absolventskega sta¾a po vsaki stopnji in mo¾nost enkratnega ponavljanja letnika, "lahko bolonjski študij pri nas, do iste stopnje izobrazbe, traja osem let", medtem ko drugje traja študij iste stopnje tri do štiri leta.

Vir: 24urKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Mando Diao

Podarjamo 2 vstopnici za koncert Mando Diao v Cvetličarni! Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Iz katere države izvira band Mando Diao?"


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Halloween ft. Prezioso & Marvin

Podarjamo 3x1 vstopnico za Halloween v Cvetličarni, kjer boste obujali spomine z dvojcem Prezioso & Marvin. Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki glasi: Navedi svoj najljubši komad dua Prezioso & Marvin.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Umek

Podarjamo 2 vstopnici za žur z Umekom, ki se bo 21.12. odvijal v Kurzschlussu. Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor zapiši ime in priimek osebe, ki bi se ti ta večer pridružila!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Cocoon – Sven Vath

Podarjamo 2 vstopnici za žur s Sven Vathom, ki se bo odvijal 16.11. v Kurzschlussu. Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor zapiši ime in priimek osebe, ki bi se ti ta večer pridružila!


Spremeni besedo.