Študij v Velenjski učilnici

Dan z dnem, študij v Velenjski naravni učilnici in menda novi prostori so, ki Gaudemas kličejo se.

®elja po izkustvu dela in študija me je spodbudila k temu, da izberem študij na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju. Misli o tem, da je študij dinamičen in poln doživetij v naravi pa je zame bistveno pri spoznavanju novih tem. Študij v naravni učilnici? Seveda, v Velenjski učilnici. Pridobivanje izkušenj na dodiplomskem visokošolskem študijskem programu prve stopnje za strokovni naziv diplomiran, diplomirana ekotehnologinja, ekotehnolog, še zdaleč ni enovit in dolgočasen. Gre za pester, v pridobivanje znanja in strokovnost usmerjen študijski program varstva okolja in ekotehnologije. V okviru študija pridobivamo znanje o vsebinah, ki izhajajo iz razvojne vloge okolja v prostoru, spoznavamo različne zakonitosti obremenjevanja okoljskih virov, ravnanje z odpadki, vpliv človekovih dejavnosti na okolje, ocenjevanje vplivov na okolje, komuniciranje z javnostjo in ekotehnologije za varovanje in sanacijo okolja. ®e na začetku so program na šoli zasnovali na tem območju s posebnim namenom, saj sta Savinjska in Šaleška regija  na področju ekologije najbolj razviti v Sloveniji, tako, da je študij s strani študentov naletel na pozitiven odziv. Pri tem ne smemo pozabiti na potrebe in naklonjenosti gospodarstva in ostalih strokovnjakov. Šola je študij v naravni učilnici z možnostjo pridobivanja mednarodnih izkušenj in neposrednih izkušenj iz gospodarstva, kar nam daje še večjo dodano vrednost pri zaposlovanju.  Velenje, kjer ima šola sedež, je tudi študentsko mesto, znano po dobro organizirani študentski mladini, saj poleg študija in kakovostnega izobraževanja mesto študentom in študentkam ponuja tudi možnosti za stanovanje in prehrano ter za druženje in zabavo. Nov Štu-di dom na Efenkovi 61, vsem iz oddaljenih krajev Slovenije omogoča nastanitev v kraju študija. Na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju smo študentje tudi mnenja, da je možnost opravljanja študija ali prakse  v tujini lahko neprecenljiva izkušnja za vsakogar od nas. Večina brez teh programov takšne možnosti ne bi imela. Na šoli z Erazmusom in Norveškim finančnim mehanizmom spodbujajo, da se opogumimo in pogledamo v svet. Največ sodelovanja je občutiti s fakultetami na Norveškem, Islandiji in na Portugalskem. Zavedanje, da je varstvo okolja globalna tema pa nas spodbuja, da je izmenjava izkušenj še toliko pomembnejša. Tudi v države bivše Jugoslavije pogledamo in si marsikatero izkušnjo izmenjamo. V Velenju, ki je precej multikulturno mesto, kjer najdejo posluh za vse, je poleg domačih, velenjskih študentov, na program vpisanih veliko  študentk in študentov iz drugih krajev po Slovenji. Ti so predvsem iz Koroške in SAŠA regije. Prihajajo pa tudi iz drugih krajev: Novega mesta, Trbovelj, Slovenskih Konjic, Logatca, Kranja,… Zaradi take razpršenosti je iskanje zaposlitve lažje.  Študij na Visoki šoli v Velenju poteka v kombinaciji teorije in prakse, kar pomeni, da predavanja v vsakem semestru podkrepimo s terenskimi vajami in pridobivanjem izkušenj na praktičnih primerih. Na začetku vsakega študijskega leta, pri za bruce organizirajo uvodni seminar v študij. Skupaj v dialogu s profesorji se poučimo o iskanju in navajanju virov in literature, uporabi gradiva, pripravi seminarskih nalog itd. Za tretji letnik pa pripravljajo  delavnico o obvezni praksi.  Študiju čar dajejo tudi različne kulturne in umetniške dejavnosti ter šport in zabava, ki so del vsakega študija. Redne otvoritve razstav na temo okolja in varovanja le tega, okrogle mize, filmi in zanimiva predavanja ter študentske zabave so sestavni del življenja in študija na Visoki šoli za varstvo okolja Velenje. Vse to pa zmešamo tudi z mednarodnimi obiski in izmenjavami, dobro organiziranim študentskim svetom ter z organizirano športno vadbo, ki daje vsem dodatno energijo in kondicijo za  delo in študij.   Ker se zavedamo, da je širitev šole pomembno in da je uveljavljenje študentov še kako potrebno, so na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju resno začeli z založniško dejavnostjo. Profesorji bodo skupaj z nami pričeli izdajati strokovne monografije in učbenike. Upamo še samo, da odločitev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu  pade o potrditvi magistrskega študijskega programa Ekotehnologije in trajnostni razvoj. Se vidimo, oktobra, še prej pa na informativnih dnevih 10. in 11. februarja, v prostorih šole, Trg mladosti 2, v Velenju. V petek, 10. februarja bodo informativni dnevi ob 10. in 15. uri, v soboto, 11. februarja pa ob 10. uri.  Pa še to, po mestu se šušlja, da Gaudeamus bo in da VŠVO notri zaživel z novimi prostori bo!
 
Tomaž SilovšekKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.