Študenti in socialni položaj

ŠOS opozarja na zaskrbljujoče slabšanje socialnega položaja študentov

Napovedano zmanjševanje študentskega dela v gospodarstvu in javni upravi kot posledica prvih ukrepov za blažitev gospodarske krize ter aktualna podražitev študentskih bonov negativno vplivata na socialni položaj študentov. Študentsko delo v takšni situaciji predstavlja študentom pomemben socialni korektiv za kritje stroškov študija, še posebej zaradi neustrezne in nezadostne štipendijske politike ter pred kratkim odvzetih zdravstvenih pravic študentov.

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je zaskrbljena zaradi slabšanja socialnega položaja študentov. V zadnjih mesecih je namreč zabeležen splošen upad povpraševanja po študentskem delu, prav tako pa je Vlada RS napovedala, da bo število študentov, ki delajo v javni upravi, prepolovila. Napovedano zmanjševanje študentskega dela tako v gospodarstvu kot tudi v javni upravi kot posledica prvih ukrepov za blažitev gospodarske krize ter aktualna podražitev študentskih bonov negativno vplivata na socialni položaj študentov.

Študentsko delo predstavlja študentom pomemben socialni korektiv, še posebej v luči neizpolnjenih zagotovil prejšnje vlade. V lanskem letu je namreč bilo podeljenih 6.000 štipendij manj, kot jih je bilo obljubljenih (približno 56.000 štipendij od 62.000 obljubljenih). Tudi zmanjševanje zdravstvenih pravic študentov vpliva na dodatne stroške študentov. Poleg tega pa so se z novim letom tudi občutno povišale cene študentskih bonov, kar že vpliva na družinski proračun predvsem tistih študentov, ki prihajajo v univerzitetna mesta in visokošolska središča iz bolj oddaljenih krajev, kjer so posledice gospodarske krize bolj občutne. Hkrati se je potrebno zavedati, da imajo prav ti študenti tudi največ stroškov s študijem. Poleg drugih stroškov povezanih s študijem med največje izdatke spadajo visoke cene najemnin pri zasebnikih, katere so študenti primorani plačevati zaradi nezadostnih bivalnih zmogljivosti v študentskih domovih. Zato je ukrepe in spremembo zakonodaje, ki bi še bolj poslabšala socialni položaj študentov toliko težje razumeti.

Danijel Bandelj, predsednik ŠOS: »Od Vlade pričakujemo dialog o nadaljnjih ukrepih in morebitnih spremembah zakonodaje. Ukrepi morajo biti sprejeti v smeri zagotavljanja socialne varnosti študentov. Študentsko delo trenutno predstavlja za študente pomemben socialni korektiv, brez katerega kar tretjina študentov ne bi zmogla pokriti vseh stroškov študija. Tako tudi podražitev študentskih bonov, sicer v skladu z razpisnimi pogoji, v tem trenutku ni dobrodošla.«Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.