Študenti dobili podporo predsednika Vlade RS

Danes so se predstavniki študentov srečali s predsednikom Vlade RS Borutom Pahorjem, na katerem so se pogovarjali o socialnem položaju študentov v Sloveniji.

Današnji sestanek je bil sklican na pobudo Študentske organizacije Slovenije, ki je že decembra pozvala predsednika Vlade RS, da naj uredi razmere na Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve, ki s svojimi enostranskimi predlogi poslabšuje socialni položaj študentov pri nas. Z izplenom današnjega sestanka so študenti zadovoljni, v predsedniku Vlade pa so dobili močnega zaveznika.

Današnji sestanek med predsednikom Vlade RS in študenti je minil v konstruktivni razpravi, kjer so študenti predsedniku Vlade predstavili širino študentske problematike ter izrazili nezadovoljstvo nad vsiljevanjem »rešitev« Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) so predsedniku Vlade RS predali »Dokument o celoviti ureditvi študentskega položaja v Sloveniji«, ki obsega 90 strani in predstavlja sistemski prerez položaja študentov, pripravljen na strokovnih podlagah ter analitičnih podatkih. Izročili so mu tudi dve knjigi, in sicer Strategijo zaposlovanja mladih v družbi znanja (analizo stanja in predlogi rešitev), ki jih je ravno tako pripravil ŠOS ter 41 strani taksativno naštetih projektov, ki jih v Sloveniji izvajajo študentske organizacije in študentski klubi.

MDDSZ in predsednik Vlade so se zavezali, da bodo temeljito preučili gradivo ŠOS, se seznanili s predlogi in zahtevami študentov ter po preučitvi podanega dokumenta sklicali sestanek 1. delovne skupine Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, na katerem bo edina tema temeljita obravnava »Dokumenta o celoviti ureditvi študentskega položaja v Sloveniji«. V kolikor bo po obravnavi predlogov ŠOS na delovni skupini kompromis še vedno nemogoč, je predsednik Vlade RS obljubil osebno angažiranost pri urejanju socialnega položaja študentov.
    
Katja Šoba, predsednica ŠOS: »Veseli smo, da je predsednik Vlade pokazal razumevanje za študentske probleme in izrazil zadovoljstvo nad strokovnostjo pripravljenega dokumenta. Po današnjem posredovanju predsednika vlade smo študenti dobili zagotovilo za konstruktivno in celovito reševanje socialnih problemov študentov. Tako upam, da se nam v bodoče enostranskih in neargumentiranih potez MDDSZ ne bo potrebno več bati.«Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Pimped out

Podarjamo 2 vstopnici za letošnji Pimped out - trap dogodek poletja! Spodaj izpolni spodnje podatke in v polje za odgovor navedi ime in priimek osebe, ki bi jo povabil/a zraven.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Ultra Europe 2019

Podarjamo 3 vstopnice za letošnji Ultra Europe festival, ki se bo odvijal v Splitu med 12. in 14.7. Izpolni spodaj svoje podatke in v polje za odgovor dopiši zakaj si ravno TI zaslužiš prejeti brezplačno vstopnico!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

5. Tušev tek barv

Podarjamo 2 majici "Tušev tek barv": Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor pripiši velikost majice (S/M/L) in naslov na katero jo lahko pošljemo, v kolikor te izžrebamo!


Spremeni besedo.