Študenti dobili podporo predsednika Vlade RS

Danes so se predstavniki študentov srečali s predsednikom Vlade RS Borutom Pahorjem, na katerem so se pogovarjali o socialnem položaju študentov v Sloveniji.

Današnji sestanek je bil sklican na pobudo Študentske organizacije Slovenije, ki je že decembra pozvala predsednika Vlade RS, da naj uredi razmere na Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve, ki s svojimi enostranskimi predlogi poslabšuje socialni položaj študentov pri nas. Z izplenom današnjega sestanka so študenti zadovoljni, v predsedniku Vlade pa so dobili močnega zaveznika.

Današnji sestanek med predsednikom Vlade RS in študenti je minil v konstruktivni razpravi, kjer so študenti predsedniku Vlade predstavili širino študentske problematike ter izrazili nezadovoljstvo nad vsiljevanjem »rešitev« Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) so predsedniku Vlade RS predali »Dokument o celoviti ureditvi študentskega položaja v Sloveniji«, ki obsega 90 strani in predstavlja sistemski prerez položaja študentov, pripravljen na strokovnih podlagah ter analitičnih podatkih. Izročili so mu tudi dve knjigi, in sicer Strategijo zaposlovanja mladih v družbi znanja (analizo stanja in predlogi rešitev), ki jih je ravno tako pripravil ŠOS ter 41 strani taksativno naštetih projektov, ki jih v Sloveniji izvajajo študentske organizacije in študentski klubi.

MDDSZ in predsednik Vlade so se zavezali, da bodo temeljito preučili gradivo ŠOS, se seznanili s predlogi in zahtevami študentov ter po preučitvi podanega dokumenta sklicali sestanek 1. delovne skupine Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, na katerem bo edina tema temeljita obravnava »Dokumenta o celoviti ureditvi študentskega položaja v Sloveniji«. V kolikor bo po obravnavi predlogov ŠOS na delovni skupini kompromis še vedno nemogoč, je predsednik Vlade RS obljubil osebno angažiranost pri urejanju socialnega položaja študentov.
    
Katja Šoba, predsednica ŠOS: »Veseli smo, da je predsednik Vlade pokazal razumevanje za študentske probleme in izrazil zadovoljstvo nad strokovnostjo pripravljenega dokumenta. Po današnjem posredovanju predsednika vlade smo študenti dobili zagotovilo za konstruktivno in celovito reševanje socialnih problemov študentov. Tako upam, da se nam v bodoče enostranskih in neargumentiranih potez MDDSZ ne bo potrebno več bati.«Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Mando Diao

Podarjamo 2 vstopnici za koncert Mando Diao v Cvetličarni! Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Iz katere države izvira band Mando Diao?"


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Halloween ft. Prezioso & Marvin

Podarjamo 3x1 vstopnico za Halloween v Cvetličarni, kjer boste obujali spomine z dvojcem Prezioso & Marvin. Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki glasi: Navedi svoj najljubši komad dua Prezioso & Marvin.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Umek

Podarjamo 2 vstopnici za žur z Umekom, ki se bo 21.12. odvijal v Kurzschlussu. Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor zapiši ime in priimek osebe, ki bi se ti ta večer pridružila!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Cocoon – Sven Vath

Podarjamo 2 vstopnici za žur s Sven Vathom, ki se bo odvijal 16.11. v Kurzschlussu. Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor zapiši ime in priimek osebe, ki bi se ti ta večer pridružila!


Spremeni besedo.