State Department graja Slovenijo

ZDA prepoznavajo diskriminacijo in nasilje nad Romi, homoseksualci ter nad izbrisanimi, zelo razširjen problem pa je tudi Spolno nadlegovanje žensk.

Poročilo o položaju človekovih pravic za leto 2006, ki ga je danes objavilo ameriško zunanje ministrstvo, opaža probleme na določenih področjih, kljub temu, da stanje v Sloveniji na splošno ocenjuje kot pozitivno. Poročilo poudarja, da so v Sloveniji problematični predvsem sodni zaostanki, posreden vpliv vlade na medije, površno obravnavanje prošenj za azil, nasilje nad ženskami, diskriminacija in nasilje nad Romi in homoseksualci ter diskriminacija izbrisanih. Poročilo v delu o Sloveniji, ki ji namenja deset gosto tipkanih strani, precej pozornosti namenja sodnim zaostankom, pri čemer izpostavlja, da je lani Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu izdalo več kot 100 sodb proti Sloveniji zaradi sodnih zaostankov. 

Parlament je novembra za zmanjšanje zaostankov sprejel novelo zakona o sodniški službi ter novelo zakona o sodiščih, ministrstvo za pravosodje pa je najelo dodatnih 70 sodnikov in drugega osebja, ugotavlja poročilo in dodaja, da se je število zaostankov v prvi polovici leta zmanjšalo za 4,8 odstotka. State Department ugotavlja, da je vlada rešila veliko večino (93,5 odstotka) denacionalizacijskih primerov, leta 2006 pa je bilo rešenih več kot 2000 primerov. Opozarja pa, da upravni in sodni postopki upočasnjujejo reševanje preostalih 2579 primerov, med katerimi so tudi zahtevki tujcev in judovske skupnosti.

Ameriško zunanje ministrstvo glede svobode medijev opozarja na poročila o posrednem vplivu vlade na medije. Vlada ima namreč pomembne deleže v številnih podjetjih, ki so delničarji večjih medijskih hiš. Posredni politični in ekonomski pritiski ter lastniški delež vlade v medijih so vplivali na novinarje in medije. Vodstva medijskih hiš naj bi ščitila svoje interese in interese tistih v vladi, s katerimi so povezani. V nekaterih mediji je prisotna tudi samocenzura, še ugotavlja poročilo.

Poročilo omenja tudi prekomerno uporabo sile s strani policije nad novinarji med julijskim protestom pred centrom za tujce v Postojni ter potrditev oprostilne sodbe petim obtoženim za napad na nekdanjega novinarja Mira Petka. Kot primer prekomerne uporabe sile s strani policije navaja poročilo tudi poškodbe treh protestnikov med protiromskimi protesti 25. novembra lani v Ambrusu, pri čemer dodaja, da ni jasno, kako je do poškodb prišlo, in da je policija uvedla preiskavo, ki še vedno traja. Poročilo na splošno precej pozornosti namenja položaju Romov v Sloveniji, ki “nimajo primerljivih posebnih pravic in zaščite”. Posebej je omenjen tudi zaplet z romsko družino Strojan iz Dečje vasi pri Ambrusu. Poročilo prav tako opozarja na nerešen problem 18.000 izbrisanih, za katere vlada še vedno ni pripravila ustrezne zakonske rešitve.

Poročilo ugotavlja, da javnost korupcijo dojema kot zelo razširjen problem. Državni zbor je februarja lani ukinil neodvisno komisijo za preprečevanje korupcije in jo nadomestil s parlamentarno protikorupcijsko komisijo. Zakon naj bi stopil v veljavo maja lani, vendar je ustavno sodišče zadržalo njegovo izvajanje, navaja poročilo.

Na področju verskih svoboščin poročilo ugotavlja, da muslimani v Sloveniji še vedno nimajo primernega prostora za opravljanje verskih obredov. Poročilo navaja, da je več ljubljanskih mestnih svetnikov, ki so podprli gradnjo mošeje, prejelo grožnjo s smrtjo. Poročilo tudi letos ponavlja, da predstavniki maloštevilne judovske skupnosti v družbi opažajo predsodke, nevednost in negativno podobo o Judih.

Na področju zaščite beguncev ameriško zunanje ministrstvo navaja, da je vlada lani prejela 579 prošenj za status begunca ali za azil, odobrila pa ga je v devetih primerih. Poročilo omenja kritike varuha človekovih pravic in nevladnih organizacij na račun novega zakona o azilu.

Čeprav natančni podatki niso na voljo, je nasilje nad ženskami, tudi znotraj zakona, prisotno, a se ga na splošno ne prijavlja, zelo razširjen problem pa je tudi spolno nadlegovanje, poudarja poročilo. State Department opozarja tudi na problem trgovine z ženskami za spolno izkoriščanje.

Zelo prisotna je tudi diskriminacija na podlagi spolne usmeritve. V poročilu je omenjen junijski napad na aktiviste skupine za pravice istospolno usmerjenih v Mariboru.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je prav tako dokazal, da v Sloveniji kljub relativni enakopravnosti, prihaja tudi do neenakopravnosti med spoloma, in sicer v času, ki ga ženske in moški namenijo zabavi, gospodinjskim opravilom in skrbi za otroke. (STA/Delo)Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.