Sporazum med FOV in GZS

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Gospodarska zbornica Slovenije sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja. Vzpostavljeno sodelovanje predstavlja za fakulteto temelj pri ugotavljanju potreb gospodarstva, študentom in diplomantom pa ponuja izjemne možnosti pri zaposlovanju in razvoju kariere.

Fakulteta za organizacijske vede je prva in po mnenju mnogih vodilna izobraževalna ustanova na področju managementa v Sloveniji. Omenjena fakulteta ima eno najdaljših tradicij pri nas. Korenine današnje Fakultete za organizacijske vede namreč segajo v leto 1959. Eden izmed pomembnejših pokazateljev uspešnosti Fakultete za organizacijske vede pri njenem delovanju, je tudi 25 podpisanih in udejanjenih partnerskih pogodb o sodelovanju na področju izobraževanja, izmenjave študentov in profesorjev ter raziskovanju z univerzami, fakultetami in inštituti iz tujine.

Fakulteta za organizacijske vede je na podlagi izraženih skupnih interesov na področju izobraževanja in usposabljanja, podpisala sporazum o sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije. Fakulteta za organizacijske vede in Gospodarska zbornica Slovenije si bosta kot strateška partnerja v skladu s svojimi pristojnostmi in v okviru poslanstva, prizadevali in delovali v smislu dolgoročnega sodelovanja na področju razvoja izobraževanja in usposabljanja.

Podpisnika sporazuma bosta tako vzpostavila sodelovanje v različnih oblikah na več vsebinskih področjih, s poudarkom na: razvoju novih vsebin in oblik študijskih programov, izvajanju študijskih aktivnosti, vključevanju študentov UM FOV pri opravljanju obvezne študentske prakse in diplomskih nalog, sodelovanju izkušenih gospodarstvenikov pri izvedbi pedagoškega procesa, vključevanju v domače in mednarodne raziskovalne in svetovalne projekte, razvoju partnerskih mrež z domačimi in tujimi institucijami, izobraževanju in usposabljanju gospodarstvenikov ter izvedbo strokovnih konferenc.

Red. prof. dr. Marko FERJAN, dekan Fakultete za organizacijske vede je ob podpisu sporazuma povedal: »Največja značilnost naših izobraževalnih programov je prepletanje vsebin s področja poslovnih procesov, kadrovskega managementa in informatike z drugimi znanji, katera od diplomantov pričakujejo delodajalci. Podpis današnjega sporazuma z Gospodarsko zbornico Slovenije predstavlja velik korak naprej pri ustvarjanju vrhunskih pogojev za študij in razvoj kariernih možnosti študentov in diplomantov naše fakultete. Za zasledovanje slednjih ciljev skrbi predvsem Karierni center, ki deluje znotraj fakultete.«Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.