Splošna pravila

Podatki, informacije in aplikacije na spletnem portalu Studentarija.net so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma z omejitvami, ki so navedeni v nadaljevanju.

Predstavitev

Spletni portal Studentarija.net je spletni portal za slovenske študente, katerim skuša nuditi vse informacije, ki jih le-te potrebujejo med svojim študijem.

Odgovornost

Vsebina spletnega portala ne predstavlja uradnih informacij, razen če je to posebej navedeno. Podatki, informacije in spletne aplikacije, ki so dosegljive na oziroma prek spletnega portala localhost, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Uporabniki uporabljajo spletni portal na lastno odgovornost. Niti Studentarija.net niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju spletnega portala, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov, informacij in aplikacij na spletnem portalu. Za pravilnost podatkov, ki jih Studentarija.net pridobiva od drugih subjektov, Studentarija.net ne jamči. Odgovornost Studentarija.net za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena.

Zasebnost

Uporabniki se lahko prostovoljno registrirajo na spletni portal Studentarija.net in pri tem sprejmejo obstoječa Splošna pravila. Pri registraciji Studentarija.net zbira nekatere osebne podatke o uporabnikih (ime, email naslov, letnica rojstva, fakulteta, uporabniško ime). Studentarija.net zagotavlja, da bo te podatke uporabila le za svoje potrebe in jih ne bo posredovala tretjim osebam. Podatki se uporabljajo za lastne analize in statistike ter za občasno obveščanje uporabnikov preko email naslovov. Uporabniki se strinjajo, da jim Studentarija.net lahko občasno pošlje tudi oglasno email sporočilo v imenu drugih pravnih oseb ali posameznikov, vendar le v primeru, da jim ne posreduje nikakršnih osebnih podatkov svojih uporabnikov. Registrirani uporabniki se lahko kadarkoli in iz kakršnegakoli razloga odjavijo od prejemanja email sporočil s strani Studentarija.net s klikom na za to predvideno povezavo, ki se nahaja na dnu vsakega poslanega emaila.

Uporabniki spletnega portala

Vsakršna uporaba spletnega portala Studentarija.net, ki ne predstavlja normalne uporabe posameznika, je prepovedana, predstavlja gospodarsko škodo in bo prijavljena ustreznim službam za pregon. Normalna uporaba je uporaba brez kakršnihkoli programskih pripomočkov (spiderjev, skript,..) in v smislu normalnega števila zahtevkov za vpogled v določenem času, pri čemer štejemo za normalno število max. 2 zahtevka na sekundo.

Uporabniki spletnega portala so lahko anonimni, registrirani ali prijavljeni preko možnosti “Facebook connect”.

Anonimni uporabniki lahko uporabljajo vse storitve portala razen downloadanja zapiskov, ustvarjanja anket, pisanja po forumu, oddajanja kakršnihkoli komentarjev in sodelovanja v nagradnih igrah.

Registrirani uporabniki z registracijo pridobijo dostop do zgoraj naštetih storitev portala Studentarija.net, ki neregistriranim uporabnikom niso dostopne. Registrirani uporabniki imajo uporabniško ime in geslo vezano na osebo, ki se je za posamezno storitev prijavila. Uporabniško ime in geslo so dolžni varovati kot poslovno skrivnost in ju ne smejo zaupati drugi osebi. Registrirani uporabniki prevzemajo odgovornost za vse aktivnosti, ki bodo opravljene z njihovim uporabniškim imenom in geslom. V primeru izgube uporabniškega imena ali gesla si lahko le-to ponastavijo. V primeru želje po izbrisu uporabniškega računa pa so dolžni posredovati pisni zahtevek, ki vsebuje uporabniško ime, email naslov, ime in priimek uporabnika in podpis uporabnika na Študentarija, Ptujska 26, 1000 Ljubljana.

Uporabniki, prijavljeni preko možnosti “Facebook connect” imajo enake pravice kot registrirani uporabniki, le da ne morejo downloadati zapiskov in pisati po forumu.

Obseg uporabe podatkovnih baz in pravice intelektualne lastnine

Uporabniki spletnega portala morajo upoštevati naslednja dejstva:

  • da so podatkovne baze v informacijskem sistemu Studentarija.net – v celoti in kot posamezni deli sistema – varovane v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah,
  • da so podatki v spletnih storitvah Studentarija.net del podatkovnih baz v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah,

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah med drugim določa, da uporabnik lahko naenkrat uporablja le neznatne dele podatkovnih baz (kakovostno in/ali količinsko) oziroma v obsegu, ki je predviden v okviru razpoložljivih spletnih aplikacij za anonimne ali registrirane uporabnike. Vse druge oblike nadaljnjega posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. objava na strežniku tretje osebe oziroma uporabnika, reproduciranje v drugih dokumentih, itd.) so izrecno prepovedane. Ta prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe. Še posebej so prepovedana naslednja ravnanja:

  • uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz (npr. reproduciranje strukture podatkovnih baz, delov strukture podatkovnih baz, skupin zapisov itd.),
  • uporaba podatkovnih baz v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese Studentarija.net (npr. sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih baz, itd.),
  • zajemanje znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz s posebnimi programskimi rešitvami,
  • odstranitev navedbe virov.

Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov Studentarija.net ali Infoscena.net, kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki bi jo povzročil Studentarija.net zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev.

Uporaba podatkov in informacij s spletnega portala

Noben podatek oziroma informacija s spletnega portala ne sme biti brez dovoljenja Studentarija.net uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij s spletnega portala ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki. Objave na drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljene, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije s spletnega portala lahko uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drugačen način, brez predhodnega pisnega dovoljenja Studentarija.net, je prepovedano.

Vsebina informacij na spletnem portalu

Za vsebino gradiva, objavljenega na spletni strani Studentarija.net, v uredništvu portala ne odgovarjamo. Avtorji gradiva so študentje, predavatelji ali druge osebe, ki gradivo prispevajo po lastni želji. Možne so nepravilnosti, netočnosti, pomanjkljivosti in nepopolnosti posredovanih podatkov ter slovnične in druge napake. Uporabnik portala se sam odloča, ali jih bo uporabil pri učenju in sam oceni ali so primerni.

V uredništvu se bomo zavzemali za čimboljšo in čimbolj redno moderiranje in administriranje portala in vsebine na njem, tudi s pomočjo uporabnikov samih, ki lahko karkšnekoli težave ali napake sporočijo na email damir[at]studentarija.net.

Gradivo objavljeno na portalu večinoma ni uradno gradivo fakultet. Gradivo nikakor ni nadomestilo za obiskovanje predavanj, vaj in seminarjev, ampak je namen gradiva dodatno učenje, ki služi kot pomoč pri formalnem študijskem procesu.

Studentarija.net ne bo preverjala resničnosti podatkov, za to morajo poskrbeti uporabniki sami, vsak je tudi sam odgovoren za nepravilnosti v podatkih, ki jih posreduje na portalu. Uredništvo ne odgovarja za te napake kot tudi ne za mnenja in stališča izražena v gradivu ali ob morebitnih komentarjih na portalu.

Studentarija.net si pridržuje pravico, da gradivo, dodano iz strani uporabnikov, odstrani, če krši Splošna pravila portala ali na kakršenkoli način zavaja uporabnike portala (še posebej v primeru, ko je gradivo avtorsko zaščiteno in se dokazani avtor gradiva obrne na uredništvo portala z zahtevo, da se v skladu z njegovimi avtorskimi pravicami gradivo odstrani)

Povezave na spletne strani

Povezave na spletni portal oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani se dovoli samo s soglasjem Studentarija.net.

Strani spletnega portala lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdržuje Studentarija.net. Zato Studentarija.net za vsebino teh strani ne odgovarja.

Dostopnost spletnega portala

Studentarija.net si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletnega portala – v normalnih pogojih 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si Studentarija.net pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega portala oziroma motenj dostopa, praviloma po 22. uri.

Reševanja sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe spletnega portala Studentarija.net bodo uporabniki in Studentarija.net reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Vprašanja

Vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji uporabe spletnega portala Studentarija.net in druga vprašanja lahko uporabniki pošljejo na e-naslov damir[at]studentarija.net.

Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect