ŠOU izbrisan!

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je zaradi ogrožanja demokratičnosti študentskega organiziranja pri volitvah Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) izbrisala ŠOU v Ljubljani iz registra organizacijski oblik ŠOS.

Razsodišče ŠOS je neodvisen, samostojen organ ŠOS, ki odloča o skladnosti poslovanja organizacijskih oblik ŠOS z akti organizacijskih oblik. Na svoji petkovi seji je Razsodišče ŠOS sprejelo odločitev o odvzemu statusa organizacijske oblike ŠOU v Ljubljani, ki ima za posledico izbris ŠOU v Ljubljani iz registra organizacijskih oblik ŠOS. Drugostopenjsko Razsodišče ŠOS je na današnji seji odločitev potrdilo. ŠOS bo po svojih močeh v prihodnje zagotavljala izvajanje aktivnosti, ki so vitalnega pomena za študente ljubljanske univerze.

Na petkovi seji je Razsodišče ŠOS zaradi ogrožanja demokratičnosti študentskega organiziranja ter zaradi ugotovljenih najhujših oblik kršitve aktov ŠOU v Ljubljani pri izvedbi volitev ŠOU v Ljubljani sprejelo sklep, na podlagi katerega se ŠOU v Ljubljani izbriše iz registra organizacijski oblik ŠOS. Sklep, ki ga je sprejelo prvostopenjsko Razsodišče ŠOS, je danes potrdilo tudi drugostopenjsko Razsodišče ŠOS, ki je v skladu s 50. členom Študentske ustave ŠOU v Ljubljani odvzelo status organizacijske oblike ŠOS. Sklep  drugostopenjskega Razsodišča ŠOS je dokončen. Izbris iz registra organizacijskih oblik ŠOS posledično pomeni, da ŠOU v Ljubljani ni več prejemnik tekočih namenskih sredstev po razdelitvenem ključu, ki ga določa Študentska ustava. Istočasno sta se tako Predsedstvo ŠOS (v sestavi predstavnikov ŠOU v Mariboru, ŠOU na Primorskem, Sveta študentskih klubov in predsednik ŠOS) kot tudi Razsodišče ŠOS prve stopnje zavezala, da bosta takoj, ko bodo volitve ŠOU v Ljubljani izvedene demokratično, ponovno vpisala ŠOU v Ljubljani v register organizacijskih oblik ŠOS.

Nadzorna komisija ŠOS (NK ŠOS) je na podlagi prispelih pritožb posameznikov in suma kršitev aktov ŠOS in ŠOU v Ljubljani glede nedavnih volitev ŠOU v Ljubljani sprožila preiskavo. V okviru preiskave je od odgovornih na ŠOU v Ljubljani zahtevala izročitev dokumentacije v povezavi z volitvami. Kljub pozivu NK ŠOS, ŠOU v Ljubljani ni izročil zahtevane dokumentacije, ki bi dokazovala pravilnost postopkov. NK ŠOS je, zaradi neodgovornega ravnanja odgovornih predstavnikov ŠOU v Ljubljani in zaradi neizpolnjevanja obveznosti organizacijske oblike do ŠOS, izvedla edini možni ukrep. Pozvala je Razsodišče ŠOS, da ŠOU v Ljubljani izreče ustni opomin ter zahteva izročitev vse dokumentacije v povezavi z volitvami ŠOU v Ljubljani.

Razsodišče ŠOS je neodvisen organ, ki odloča o sporih med ŠOS in organizacijskimi oblikami. Nadzorna komisija ŠOS je zavezala Predsednika ŠOS, da v najkrajšem možnem času skliče sejo Razsodišča ŠOS. Kljub dvema pozivoma ŠOU v Ljubljani, da naj v ta organ imenujejo svoje predstavnike, ŠOU v Ljubljani ni zagotovila svojih predstavnikov. Na ta način je bilo onemogočeno tehnično delovanje najvišjega organa ŠOS, zaradi česar so bile preostale organizacijske oblike prisiljene konstituirati Razsodišče ŠOS brez predstavnikov ŠOU v Ljubljani, kar omogoča Študentska ustava.

ŠOS bo po svojih močeh v prihodnje zagotavljala izvajanje aktivnosti, ki so vitalnega pomena za študente ljubljanske univerze. Predvsem se bo zavzemala za nemoteno izvajanje subvencionirane študentske prehrane, saj je v interesu tako ŠOS, ŠOU v Ljubljani kot tudi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da bo prodaja študentskih bonov nemotena.

ŠOS je v tem tednu želela zagotoviti možnost, da se študenti ljubljanske univerze med seboj uskladijo in skupaj poiščejo morebitno boljšo rešitev, ki jo v okviru svojih pristojnosti dopušča ŠOS, in bi nesporno zagotovila transparentno ter demokratično študentsko organiziranje. ®eleli smo, da so študenti s pritiskom medijev čim manj obremenjeni, obenem pa smo morali upoštevati načelo varovanja zakonitosti postopka.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.