ŠOS zagovarja avtonomno študentsko organiziranje

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) se je prisiljena odzvati na čedalje pogostejše poskuse diskreditacij avtonomnega študentskega organiziranja, ki se vse pogosteje pojavljajo v različnih medijih. Zadnji takšen primer je prispevek v torkovi oddaji Preverjeno, ki je jasen dokaz za politično motiviran prispevek, s katerim se želi na tendenciozen način prevaliti odgovornost za splošen družbeni problem slabega visokošolskega sistema v Sloveniji na študentsko organiziranje.

Prispevek na oddaji Preverjeno je nakazoval, da naj bi bil ŠOS s študentskimi predstavniki  neposredno odgovoren za predolg študij in zlorabe, ki jih dopušča slab sistem, za katerega je odgovorna država in ne študentsko organiziranje. ŠOS lahko strokovno argumentirano in s konkretnimi akcijami boja za kvalitetnejši visokošolski sistem (vzpostavitev Agencije za kakovost visokega šolstva, vzpostavitev enotne evidence vpisov…) dokaže, da je resnica ravno obratna. ŠOS je bil vedno jasen in argumentiran zagovornik kvalitetnejših sprememb visokošolskega sistema vključno s socialno dimenzijo študentskega življenja. Opozarjal je na težaven položaj študentov in pripravljal strokovna izhodišča, ki so bila osnova za pogovore z državo.

Podtikanja in zavajanja nekaterih podmladkov političnih strank kažejo na politično motivirano ozadje diskreditiranja avtonomnega študentskega organiziranja. Podmladki političnih strank, ki do sedaj, za razliko od študentskega organiziranja, niso naredili nič za pravice mladih, si prizadevajo na lahek način priti do sredstev za svoje financiranje, posredno pa tudi financiranje političnih strank. Tipičen primer tega je predlog Mladega foruma Socialnih demokratov in podmladka Nove Slovenije. S tem, ko naj bi ŠOS konkuriral na razpisih skupaj s podmladki političnih strank, pri čemer bodo razpisne komisije sestavljene iz članov imenovanih s strani aktualne vladajoče politike, bi več kot očitno izgubil svojo avtonomijo in neodvisno delovanje. Tako je jasno, da si aktualna politika želi pokorne mladinske strukture in ne neodvisne močne civilne družbe, kjer interese in pravice študentov zagovarja ŠOS.

Močan interes vladajoče politike po rušenju avtonomnega študentskega organiziranja kaže tudi na to, da se pripravljajo spremembe v socialnem in visokošolskem sistemu, ki bodo drastično krčile pravice študentov. Da pa se to lahko zagotovi, vladajoča politika želi s pomočjo finančnega interesa političnih podmladkov, uničiti študentsko organiziranje, ki je že nekaj časa eden izmed močnih pogajalcev do vlade in vlade politike nasploh. Cilj je torej uničiti ŠOS in speljati potrebne reforme brez reprezentativnega predstavnika študentov, ki bodo sčasoma pripeljale do uvedbe šolnin in vavčarjev, ukinitve študentskega dela in navideznega večjega števila štipendij.    

Katja Šoba, predsednica ŠOS: »Dokaz za našo skrb je tudi maja 2004 poslano pismo takratnega predsednika ŠOS vsem poslancem v Državnem zboru, kjer smo jih zaprosili za njihova stališča do šolnin. Med podporniki šolnin sta namreč tudi predsednik Vlade RS Borut Pahor in vodja poslanske skupine Socialnih demokratov Bojan Kontič, kar je razvidno na www.stopsolnine.org. Da največja socialno usmerjena stranka v Sloveniji zagovarja šolnine, njihov podmladek pa večje obdavčitve mladih, torej svoje generacije, je narobe svet. Zavedamo se, da študentsko organiziranje, kot tudi večina drugih, ni brez pomanjkljivosti, a smo jih v preteklosti veliko že odpravili. Nikakor pa nas diskreditacija ne bo odvrnila od našega boja za boljši študentski jutri!«  Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.