ŠOS ZA sodelovanje in soustvarjanje študentske prihodnosti

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) že vseskozi opozarja na pomen financiranja visokega šolstva ter odprte probleme socialnega položaja študentov. Z bližajočimi predčasnimi državnozborskimi volitvami se odpirajo nove poti sodelovanja, saj študenti kljub preteklim dogodkom in obljubam menijo, da je sodelovanje v teh časih nujno potrebno. Odsotnost dialoga pa spontano pripelje do alternativnih načinov merjenja moči, kot so zasedbe nekaterih ljubljanskih fakultet, katerim smo priča v preteklih dneh. ŠOS spodbuja samoiniciativnost in proaktivnost študentov in v zasedbah vidi odprt prostor za dosego dolgoletnih zahtev po izboljšanju študija in študentskega življenja v Sloveniji.

Financiranje in v povezavi z njim dostopnost do visokega šolstva je izjemnega pomena za študentski vsakdan. ŠOS opaža, da se z neustreznim financiranjem vrši postopen prenos finančnega bremena na posameznika, kar vodi do uvedbe šolnin, vavčarjev, odloženih šolnin ali enormnega višanja vpisnih stroškov.

ŠOS je v času te odhajajoče Vlade RS ves čas zagovarjal in deloval na področju izboljšanja socialnega položaja študentov in študija. Tako je ŠOS v zadnjem času dosegel ustanovitev Nacionalne agencije za kakovost visokega šolstva (NAKVIS). Ob poskusih uveljavitve šolnin, kreditov in drastičnega poslabšanja socialnega položaja študentov je ŠOS organiziral dva množična protesta, in sicer leta 2006 in 2010. S tem so slovenski študenti in dijaki so opozorili na slabšanje socialnega položaja šolajoče se mladine ter negativne posledice načrtovanih vladnih gospodarskih in socialnih reform, ki so med drugim predvidele tudi konec brezplačnega visokega šolstva oz. uvedbo šolnin. Rezultat obeh dogodkov in vseh ostalih procesov, ki so potekali ob tem, je bil, da je vlada sprejela ukrepe, s katerimi je zagotovila javno financiranje 1. in 2. bolonjske stopnje študija. ŠOS je dosegel tudi ohranitev absolventskega staža do pravilne implementacije bolonjske reforme, tudi s tihim protestom pred Univerzo v Ljubljani pred sejo Rektorske konference (spomladi 2009). Tako je Rektorska konferenca sprejela sklep o poenotenju določil glede absolventskega staža na vseh univerzah, ki omogoča koriščenje absolventskega staža po 1. in 2. stopnji. V kontekstu Nacionalnega programa visokega šolstva 2011 – 2020 je bil na pobudo ŠOS sprejet ukrep, ki vodi v poenotenje strukture študija (3 + 2), kar bo študentom omogočilo lažje prehajanje med prvo in drugo bolonjsko stopnjo med različnimi študijskimi programi. ŠOS je v NPVŠ 2011 – 2020 tudi dosegel, da je pristojno ministrstvo zagotovilo, da ne bo šolnin na 1. in 2. bolonjski stopnji študija. Z novo Uredbo o financiranju visokega šolstva, sprejeto 2011, je bilo upoštevano stališče ŠOS, da se odpravi financiranje visokošolskih zavodov po številu študentov, in sicer se del financiranja nameni za nagrajevanje kakovosti in internacionalizacije. Za ureditev problema fiktivnih vpisov je ŠOS ves čas zagovarjal uvedbo enotne evidence vpisov, ki naj bi se realizirala v naslednjem letu. ŠOS spodbuja čimprejšnjo realizacijo evidence in zahteva, da se vanjo vključi tudi višje šole. Poleg tega pa je ŠOS pripravil celo svoj predlog Nacionalnega ogrodja kvalifikacij, ki bi popravil zmedo med starimi in bolonjskimi programi pri delodajalcih. Predstavniki ŠOS pa še vedno sodelujejo v skupini za pripravo novega Zakona o visokem šolstvu.

Na področju socialnega položaja študenta je ŠOS že v letu 2008 in 2009 dosegel zvišanje cenzusa in s tem večjo dostopnost štipendij za socialno ogrožene študente, ki prihajajo iz krajev, oddaljenih od študijskih središč. V letu 2010 je ŠOS tvorno sodeloval pri pripravi izhodišč in Zakonu o štipendiranju, ki je bil oktobra letos umaknjen iz državnozborske procedure. V kontekstu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je državna štipendija višja, vendar pa se ŠOS še neutrudno bori proti odvzemu državnih štipendij mladoletnim dijakom. V letu 2010 je ŠOS izpeljal prenovo sistema subvencionirane študentske prehrane, ki študentom omogoča bolj dostopno in uporabniku prijazno koriščenje subvencionirane študentske prehrane. Z nasprotovanjem Zakonu o malemu delu je ŠOS preprečil uvedbo prekerne oblike dela za vse družbene skupine. S sodelovanjem z Zavodom za zaposlovanje RS je ŠOS vzpostavil sistem zaposlovanja mladih z imenom Absolvent – aktiviraj in zaposli se.

Sicer pa ostaja še veliko nerealiziranih projektov in ŠOS pričakuje, da se bodo v prihodnosti hitreje uresničevali na podlagi sodelovanja in upoštevanja argumentov vseh partnerjev.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.