ŠOS predlaga 15 tisoč novih štipendij

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je pripravila nov predlog Zakona o štipendiranju, s katerim bi dijakom in študentom zagotovili dodatna sredstva za pokritje vse večjih stroškov izobraževanja.

Cilj predlaganega zakona, ki ga je predstavil na novinarski konferenci predsednik ŠOS Mitja Urbanc s strokovnimi sodelavci, je celovita, sistemska in enotna ureditev štipendiranja v Sloveniji. Po mnenju ŠOS se mora štipendija obravnavati ne le kot socialna pomoč študentom pri študiju, temveč kot vlaganje v razvoj, ki bo posledično pripomogel k večji konkurenčnosti Slovenije na globalnem trgu. Po ocenah predlagateljev zakon predvideva skoraj 15 tisoč novih štipendij. Med najpomembnejše novosti pa sodi uvedba štipendij za študij deficitarnih poklicev, možnost prejemanja več štipendij in novi dodatki k štipendijam. ŠOS bo v naslednjih dneh pričel s kampanjo zbiranja podpisov, ki bo potekala v vseh slovenskih univerzitetnih središčih in študentskih klubih pod sloganom Dostopna izobrazba – izhod iz krize. ŠOS pričakuje velik odziv ne le s strani dijakov in študentov, temveč tudi širše javnosti.

ŠOS je že dalj časa opozarjal na potrebo po spremembi štipendiranja v Sloveniji. Zato smo pripravili predlog Zakona o štipendiranju, saj menimo, da mora biti štipendija dostopna vsem udeležencem izobraževalnega procesa z namenom vzpodbujanja in razvijanja posameznika, ne glede na njegov socialni položaj v družbi. Sistem štipendiranja mora biti prilagojen potrebam v družbi in skrbeti za povezavo med mladimi in gospodarstvom z namenom doseganja skupnih ciljev in povečanja možnosti mladih za uspešen prodor na trg dela. Temeljni  namen je, da se zagotovi študentom in dijakom zadovoljiva sredstva za pokritje vse večjih stroškov izobraževanja (v zadnjih desetih letih so se stroški povečali za več kot 200 odstotkov) ter se jih razbremeni opravljanja dela za preživetje in se odpravlja posledice socialne neenakosti. Predlagani zakon poleg navedenega določa nove vrste štipendij, omogoča prejemanje več vrst štipendij hkrati, viša osnovno višino štipendij, omogoča prejemanje štipendij na vseh stopnjah bolonjskega študija za celotno obdobje trajanja študija, znova podeljuje štipendije mladoletnim dijakom in tujim študentom … poleg obstoječih dodatkov, kot so dodatek za izobraževanje izven kraja prebivanja, dodatka za uspeh in dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami, zakon uvaja še dodatek za izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja.

Študentska organizacija Slovenije se je znova odzvala na sprejemanje novele Zakona o visokem šolstvu. ŠOS trdno stoji na stališču, da Zakon o visokem šolstvu ni primeren za nadaljnjo obravnavo oziroma poziva poslance DZ naj novelo zadržijo oz. jo ustrezno nadaljujejo po rednem postopku. S tem bi skozi javno razpravo omogočili vsem deležnikom  nujno širšo predstavitev svojih stališč. Prizadevanja ŠOS podpira tudi Evropska študentska organizacija (ESU) in hkrati z zaskrbljenostjo spremlja uvajanje škodljivih sprememb na področju slovenskega visokega šolstva. Tej kritiki se pridružujejo tudi druge evropske institucije (t. i. Skupina E4), ki podajajo smernice za oblikovanje širšega evropskega visokošolskega prostora. Ugotavljajo, da predlagane spremembe v noveli Zakona o visokem šolstvu posegajo v neodvisnost delovanja Nacionalne agencije za kakovost visokošolskega izobraževanja (Nakvis). Opozarjajo še, da bi vmešavanje politike v Nakvis pomenilo odklon od objektivnosti in zniževanje ugleda slovenskega visokošolskega izobraževalnega sistema v očeh mednarodne javnosti. V teh dneh poteka na pobudo ŠOS še usklajevanje z ostalimi deležniki za podpis Deklaracije visokošolskih partnerjev o položaju in urejanju visokega šolstva v Sloveniji.

Na novinarski konferenci je predsednik ŠOS Mitja Urbanc izkoristil priložnost in zaželel vsem novim in starim študentom uspešen začetek novega študijskega leta. Naj bo v tem intenzivnem študijskem obdobju dovolj časa tudi za zabavo in seveda za vključevanje študentov v druge družbeno odgovorne projekte, ki jih zanje pripravlja Študentska organizacija Slovenije. Mitja Urbanc je opozoril še na ključne aktivnosti ŠOS, ki študente čakajo v začetku prihajajočega študijskega leta. Mednje sodijo krvodajalska akcija »Častim pol litra«, mednarodna visokošolska konferenca Bolonja včeraj, danes in jutri ter okrogla miza na temo enotne evidence vpisov.

Vir: ŠOS

 Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.