ŠOS objavil razpis za najboljša diplomska in magistrska dela

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je objavila razpis za najboljše diplomsko oziroma magistrsko delo s področja izobraževanja in položaja študentov. V nagradnem skladu je 2500 evrov, rok za prijavo pa je 7. oktober 2012.

Z razpisom želi ŠOS diplomante opogumiti in jim pokazati, da so lahko ugotovitve, ki jih dokažejo v svojih diplomskih ali magistrskih delih – od aplikativnih rešitev do raziskovanja in kritične analize družbenih sprememb –, za različne organizacije še kako pomembne. Želi jih spodbuditi k iskanju rešitev tako na področju študija in socialne problematike študentov kot tudi k iskanju inovativnih rešitev konkretnih problemov, s katerimi se srečujejo študenti.

Mitja Urbanc, predsednik Študentske organizacije Slovenije: »Z razpisom želimo študente motivirati in jih ozavestiti, da diplomsko delo ni nekaj, kar obleži na policah visokošolskih knjižnic, pač pa dragocen prispevek posameznika k razvoju določene stroke, razumevanju družbenih pojavov ali način reševanja konkretnih problemov posameznika, skupine ali organizacije. Na ŠOS-u pri svojem delu sicer sami opravimo številne analize, a ocenjujemo, da lahko tudi iz diplomskih del pridobimo uporabne podatke, analize in ocene za posamezna področja, s katerimi se ukvarjamo«.

Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki so v letih 2011 ali 2012 diplomirali na študijskih programih 1. bolonjske stopnje (visokošolski strokovni ali univerzitetni program) ali magistrirali na študijskih programih 2. bolonjske stopnje (ali enovitem magistrskem študiju) ali diplomirali na »pred-bolonjskih« študijskih programih. Prijavijo se lahko, če so v svojih delih obravnavali študij oziroma visokošolsko izobraževanje in povezane problematike, socialna ali zdravstvena vprašanja študentov oziroma so pisali o drugih temah, ki se neposredno dotikajo (položaja) študentov. Prav tako se lahko na razpis prijavijo vsi, ki so v svojem diplomskem delu ponudili aplikativne rešitve za konkretne probleme, s katerimi se srečujejo študenti (ali skupine študentov) pri študiju.

Prispela dela bo ocenila tričlanska strokovna komisija in trem najboljšim v posamezni kategoriji podelila denarne nagrade v vrednosti 500, 300 in 200 evrov za diplomska dela ter 700, 500 in 300 evrov za najboljša magistrska dela.

Rok za prijavo je 7. oktober 2012, podelitev nagrad pa bo 16. novembra 2012, dan pred svetovnim dnevom študentov. Razpis je objavljen na spletni strani ŠOS-a www.studentska-org.si.

 Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.