Šola uporabnih umetnosti vabi na vpise

Vas zanimajo kiparstvo, keramika, restavratorstvo, animacija, video ali fotografija? Potem se vpi¹ite v ¹olo uporabnih umetnosti Famual Stuart.

Šola uporabnih umetnosti Famual Stuart vas vabi na tretji vpisni rok za študijsko leto 2007/2008 na triletne programe ter enoletna gostovanja do 30.9. 2007:
KIPARSTVO
KERAMIKA
RESTAVRATORSTVO
AMBIENT
DIGITALNI MEDIJI – ANIMACIJA, VIDEO, FOTOGRAFIJA, INTERAKCIJA

Veè o vpisu: www.galerijagt-famul.si/FS-info-vpis.htm

Triletni program
Pogoj za vpis je konèana srednja šola in doloèena stopnja likovne nadarjenosti, ki je ob sprejemu ne preverjajo, razen v primerih, ko bi se na katerem od oddelkov pojavila potreba po omejitvi vpisa. V tem primeru bodo studente izbirali na podlagi prilo¾enih materialov (www.galerijagt-famul.si/FS-info-prijava.htm) in razgovora s kandidati. Kandidati morajo biti polnoletni, zgornje starostne omejitve ni. Kandidate z nezakljuèeno srednjo šolo, ki bi se ¾eleli vpisati, vabijo, da se najavijo na informativni razgovor.

Gostovanje
Za študente z višjo izobrazbo ali profesionalnimi izkušnjami na likovnem podroèju, ki bi ¾eleli profesionalno izpopolniti doloèena znanja, so mo¾ni enoletni nediplomski programi, sestavljeni na individualni bazi v dogovoru z vodstvom šole. Študent lahko izbira iz tekoèega nabora predmetov in mentorjev. V prijavi naj interesenti navedejo višjo likovno izobrazbo oz. profesionalne izkušnje.

Na Šoli uporabnih umetnosti FAMUL STUART, ustanovljena 1994, vam nudijo sodoben študij, ki se odlikuje po raznovrstnosti mentorjev, mo¾nosti razliènih naborov znanj in kontekstualnih interdisciplinarnih projektov. Skozi predavanja, praktièno delo z mentorji in v skupinah študenta usposabljajo za samostojno delo na svojem podroèju. Stremijo k individualni obravnavi študentov ter inovativnosti dela in znanja, ki ga posredujejo.

Obvešèajo tudi
Razstava izbora letne produkcije Sole uporabnih umetnosti Famul Stuart
v Knji¾nici Be¾igrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana
06.09. – 05.10.2007
od ponedeljka do petka 8.00 – 19.30, razen èetrtek 9.00 – 19.30, sobota 8.00 – 13.00
www.lj-bez.sik.si/slo/main.html

Quest4 glorytreemachine
Benetke, Sant’Elena, Ex Convento dei Servi di Maria
Skupinska razstava študentov Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart, ki jo organizirajo v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici. Razstavo sestavljajo trije zahtevni skupinski site-specific projekti: dve veliki parkovni skulpturi in veèpredstavnostna instalacija.
Razstava je odprta do 30. septembra, parkovne instalacije do decembra 2007.
www.galerijagt-famul.si/Quest4-07.htmKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Ultra Europe 2018

Podarjamo 2x2 vstopnici za letošnji Ultra Europe 2018 v Splitu! Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor dopiši ime, priimek in email osebe, ki jo boš povabil/a zraven, v kolikor osvojiš 2 vstopnici!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Overjam festival 2018

Podarjamo 1 vstopnico za Overjam festival 2018! Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Čigav sin je Ziggy Marley?"


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Fuksi 2018

Podarjamo 2x2 vstopnici za festival Fuksi. Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor zapiši ime in priimek osebe, ki ji podariš drugo vstopnico ter za kateri dan festivala! Sodelujejo lahko samo polnoletne osebe.


Spremeni besedo.