Šola uporabnih umetnosti vabi na vpise

Vas zanimajo kiparstvo, keramika, restavratorstvo, animacija, video ali fotografija? Potem se vpi¹ite v ¹olo uporabnih umetnosti Famual Stuart.

Šola uporabnih umetnosti Famual Stuart vas vabi na tretji vpisni rok za študijsko leto 2007/2008 na triletne programe ter enoletna gostovanja do 30.9. 2007:
KIPARSTVO
KERAMIKA
RESTAVRATORSTVO
AMBIENT
DIGITALNI MEDIJI – ANIMACIJA, VIDEO, FOTOGRAFIJA, INTERAKCIJA

Veè o vpisu: www.galerijagt-famul.si/FS-info-vpis.htm

Triletni program
Pogoj za vpis je konèana srednja šola in doloèena stopnja likovne nadarjenosti, ki je ob sprejemu ne preverjajo, razen v primerih, ko bi se na katerem od oddelkov pojavila potreba po omejitvi vpisa. V tem primeru bodo studente izbirali na podlagi prilo¾enih materialov (www.galerijagt-famul.si/FS-info-prijava.htm) in razgovora s kandidati. Kandidati morajo biti polnoletni, zgornje starostne omejitve ni. Kandidate z nezakljuèeno srednjo šolo, ki bi se ¾eleli vpisati, vabijo, da se najavijo na informativni razgovor.

Gostovanje
Za študente z višjo izobrazbo ali profesionalnimi izkušnjami na likovnem podroèju, ki bi ¾eleli profesionalno izpopolniti doloèena znanja, so mo¾ni enoletni nediplomski programi, sestavljeni na individualni bazi v dogovoru z vodstvom šole. Študent lahko izbira iz tekoèega nabora predmetov in mentorjev. V prijavi naj interesenti navedejo višjo likovno izobrazbo oz. profesionalne izkušnje.

Na Šoli uporabnih umetnosti FAMUL STUART, ustanovljena 1994, vam nudijo sodoben študij, ki se odlikuje po raznovrstnosti mentorjev, mo¾nosti razliènih naborov znanj in kontekstualnih interdisciplinarnih projektov. Skozi predavanja, praktièno delo z mentorji in v skupinah študenta usposabljajo za samostojno delo na svojem podroèju. Stremijo k individualni obravnavi študentov ter inovativnosti dela in znanja, ki ga posredujejo.

Obvešèajo tudi
Razstava izbora letne produkcije Sole uporabnih umetnosti Famul Stuart
v Knji¾nici Be¾igrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana
06.09. – 05.10.2007
od ponedeljka do petka 8.00 – 19.30, razen èetrtek 9.00 – 19.30, sobota 8.00 – 13.00
www.lj-bez.sik.si/slo/main.html

Quest4 glorytreemachine
Benetke, Sant’Elena, Ex Convento dei Servi di Maria
Skupinska razstava študentov Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart, ki jo organizirajo v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici. Razstavo sestavljajo trije zahtevni skupinski site-specific projekti: dve veliki parkovni skulpturi in veèpredstavnostna instalacija.
Razstava je odprta do 30. septembra, parkovne instalacije do decembra 2007.
www.galerijagt-famul.si/Quest4-07.htmKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Halloween ft. Prezioso & Marvin

Podarjamo 3x1 vstopnico za Halloween v Cvetličarni, kjer boste obujali spomine z dvojcem Prezioso & Marvin. Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki glasi: Navedi svoj najljubši komad dua Prezioso & Marvin.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Umek

Podarjamo 2 vstopnici za žur z Umekom, ki se bo 21.12. odvijal v Kurzschlussu. Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor zapiši ime in priimek osebe, ki bi se ti ta večer pridružila!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Cocoon – Sven Vath

Podarjamo 2 vstopnici za žur s Sven Vathom, ki se bo odvijal 16.11. v Kurzschlussu. Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor zapiši ime in priimek osebe, ki bi se ti ta večer pridružila!


Spremeni besedo.