Sofinanciranje podiplomskega študija

Odziv MVZT na poziv ŠOS k objavi javnega razpisa za sofinanciranje podiplomskega študija

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je na MVZT naslovila poziv k objavi javnega razpisa za sofinanciranje podiplomskega študija v prihodnjem študijskem letu. Ministrstvo v zvezi s tem odgovarja, da je razpis v pripravi, potrebno pa ga je še prilagoditi novim razmeram, ki jih prinaša bolonjska reforma ter povečano število razpisanih vpisnih mest za doktorski študij na tretji bolonjski stopnji. Razpis bo objavljen v najkrajšem možnem času. Ne gre pa pozabiti, da je druga bolonjska stopnja, ki je prav tako podiplomska, za študente, ki so vpisani redno, v celoti brezplačna.

Poudarjamo, da se razmere v visokem šolstvu, zaradi katerih je Vlada RS v letu 1998 uvedla financiranje podiplomskega študija, razlikujejo od današnjih. Kakovostni cilji, katerim so morali slediti visokošolski zavodi, če so hoteli pridobiti sredstva, so z reformo visokega šolstva po načelih bolonjskega procesa postali del akreditacije in evalvacije visokošolskega študija. Kvantitativni cilji o povečanju števila podiplomskih študentov in diplomantov iz Nacionalnega programa visokega šolstva Republike Slovenije ne zadostujejo. Povezati jih je potrebno predvsem z aktualnimi cilji o kakovosti.

Sicer pa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo načrtuje v okviru zastavljenih prednostnih nalog, namenjenih zagotavljanju kakovosti in s tem mednarodne konkurenčnosti visokega šolstva ter urejanju dolgoročno stabilnega financiranja visokega šolstva, v prihodnjih mesecih celostno urediti financiranje visokošolskega sistema v prihodnje. Pri tem bo medresorska delovna skupina, v katero bodo vključeni vsi visokošolski partnerji, vključno s ŠOS, obravnavala tudi financiranje podiplomskega študija.

Glede sklica 2. delovne skupine Sveta Vlade RS za študentska vprašanja pa ŠOS odgovarjamo, da bo seja sveta sklicana predvidoma konec avgusta, delovne skupine pa posledično še prej.







Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.