Soča Reggae v besedi

Letos se je v Tolminu odvijal sedmi festival reggae glasbe, Soèa Reggae Riversplash 2007. Preberite, kako ga je pre¾ivela na¹a ekipa.

Letos se je v Tolminu odvijal sedmi festival reggae glasbe, Soèa Reggae Riversplash 2007. Kljub slabši organizaciji (prvi dan je vladala huda ¾eja zaradi neodgovornih dostavljalcev piva) lahko vseeno povemo, da so izvajalci prièarali pravo reggae vzdušje ob sotoèju Tolminke in Soèe. Letošnji program je bil sestavljen tako, da se je kvaliteta glasbe stopnjevala od predskupin do glavnih nastopajoèih v velikih kvantnih preskokih.

V èetrtek, na prvi koncertni dan (v sredo in nedeljo je deloval samo oder ob pla¾i, kjer so vrteli glasbo) so festival otvorili White Vibration iz Avstrije, vendar je publika nestrpno prièakovala Gentlemana, ki je nastopil po Makako Jumpu iz Italije. Italijanski ska band je odigral kvaliteten koncert, a se je koncertni prostor popolnoma napolnil komaj ob prihodu slovenski publiki ¾e dobro poznanega Gentlemana. Tudi njegov koncert je bil kvaliteten, vendar mogoèe malo kratek. Gentleman je bil tudi najmanj zgovoren od vseh nastopajoèih, saj se mu je mudilo ¾e na naslednji koncert, zato pa nam je uspelo ukrasti nekaj minut glavni zvezdi èetrtkovega veèera, Jahcoustixu, ki nam je povedal, da je kot sin diplomata veliko potoval in da je med drugim pre¾ivel 12 let v Keniji. Njegove pesmi so zaradi tega zelo do¾ivete, nosijo pa sporoèila miru, ljubezni in medsebojne pomoèi. Sodeluje tudi pri projektu Baobab Family, ki s finanènimi sredstvi, dobrodelnimi koncerti in prostovoljno pomoèjo organizira izobra¾evanje ter omejevanje bolezni in revšèine na ogro¾enih obmoèjih v Keniji. Rekel je, da mu je v Tolminu zelo všeè in da so tukaj zelo pozitivne vibracije. Njegov koncert s spremljevalnim bandom Dubious Neighbourhood je bil fenomenalen, izvedba pesmi je bila dovršena, nagradili so nas tudi z akustièno izvedbo skladbe Afreeca.

Naslednji dan so slovenski S’Kaktusi bili skoraj nedorasla predskupina Otentikk Street Brothersom iz Mauriciusa, ki so s svojo rastafariansko francošèino in poskoènimi ritmi seggaea publiko dobesedno ponesli v drugo dimenzijo. Po koncertu so nam tudi povedali, da nas je doletela ta èast, da smo novo podzvrst reggae glasbe (seggae) slišali premierno v Sloveniji in da jih trenutno èaka evropska turneja. Zasvojujoè zvok njihove glasbe, ki jo ustvarja band in štirje vokalisti, je edinstven zaradi tega, ker zdru¾uje elemente veèih zvrsti, tudi funka, hip-hopa, reggaeja, duba itd.
Zadnji koncertni dan se je zaèel z Najawhite, mladim bandom iz Genove, ki je s kvalitetnim nastopom upravièil svojo udele¾bo na festivalu. Za njmi so prišli na oder Smoke’n'soul iz Srbije in Jah Mason iz Jamajke. Kvantni preskok se je ta veèer zgodil ob prihodu Jah Masona, ki je s svojimi pesmimi dvignil publiko na noge, èeprav je izpustil marsikatero uspešnico.
Tisti, ki so še imeli dovolj energije, so se po koncertih premaknili na oder pri pla¾i, kjer se je vsak dan (in vsako noè) zvrstilo veliko DJ-ev, ki so z najbolj vztrajnimi ob prijetnih zvokih reggeja prièakali tudi marsikateri sonèni vzhod. Eden takih je zagotovo èlovek z veliko pozitivne energije, Everton Blender, švicarski DJ, ki je gostoval tudi na festivalih v Srbiji in drugod po Evropi. Ostali DJ-ji so prihajali veèinoma iz Slovenije in so stari znanci Metelkove in ostalih alternativnih prizorišè v Sloveniji.
Iz pogovorov z obiskovalci festivala smo ugotovili, da pogrešajo bolj pester in zanimiv spremljevalni program, saj èez dan ni bilo veliko dogajanja. Lahko si poèival ob sotoèju na pla¾i, ali pa delal obhode po stojnicah, ki so ponujale raznovrstne izdelke iz konoplje, lanu in ostalih naravnih materialov.

Na festivalu smo spoznali veliko pozitivnih in nasmejanih ljudi, vsi smo odšli domov z lepimi vtisi in se ¾e veselimo naslednjega reggae festivala na slovenskem.

Tekst: Maša DobrinaKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.