Si že vpisan?

Začel se je drugi prijavni rok za vpis na dodiplomski študij in enovit magistrski študij.

Visokošolsko prijavno-informacijska služba je objavila prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok na dodiplomski študij in enovit magistrski študij, ki poteka od 20. do 28. avgusta 2010. Skupaj je na javnih visokošolskih zavodih in  visokošolskih zavodih s koncesijo še prostih 9.755 vpisnih mest, in sicer 5.978 mest za redni študij in 3.777 mest za izrednega.

Seznam prostih vpisnih mest za drugi prijavni rok za študijsko leto 2010/2011

Na drugem prijavnem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki se v prvem roku niso prijavili ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenih razlogih odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na podlagi individualne prošnje, ki jo kandidat odda skupaj z Drugo prijavo za vpis. Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila za navedene razloge v prošnji.

Obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2010/2011 (obrazec DZS, 1,71/2), kandidati lahko kupijo od 18. avgusta 2010 dalje v večjih papirnicah ali knjigarnah, dostopen je tudi na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb. S priporočeno pošiljko ga pošljejo najkasneje do 28. avgusta 2010 visokošolskim prijavno-informacijskim službam, kot je navedeno v Razpisu za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2010/2011 (poglavje I. Prijava za vpis, naslov Drugi prijavni rok na str. 4).

Vpis sprejetih v drugem roku bo od 24. do 30. septembra 2010.

Kandidati naj bodo pozorni na spremembe v prijavnih postopkih glede na lansko leto v zvezi s tretjim prijavnim rokom, v katerem bodo visokošolski zavodi, na katerih ostanejo prosta mesta tudi po izteku drugega roka, lahko vpisovali samo kandidate, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov. Tretji prijavni rok bo potekal od 1. do 5. oktobra 2010. Novost letos je tudi enotni vpisni obrazec Tretja prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2010/11 (obrazec DZS, 1,71/3).Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.