Infoscena priporoča

zalagasper / Kino Šiška

Fotogalerije

Fotke z žurov, koncertov in festivalov

Klubi

Glasuj za svoj najljubši klub v Sloveniji

Fotografi

Predstavitev uradnih fotografov Infoscene

Še en uspešen festival pri nas

Ekipi ©tudentarije ne uide niti en veèji festival pri nas, preberite pa si kako je bilo na Njoki Summer Festivalu.

Njoki Summer Festival je letos potekal ¾e èetrtiè, tokrat prviè na novi lokaciji v športno rekreacijskem centru Police pri Ajdovšèini. Neposredna bli¾ina bazena nam je obljubljala pre¾ivljanje vroèih poletnih ur v hladni vodi ali pa v senci dreves ob njej. Samo prizorišèe je bilo simpatièno urejeno, v borovem gozdièku je bilo dovolj sence za vse šotore, toèilnih pultov dovolj da ni bilo bojazni pred gneèo, zmogljivosti kuhinje, kjer naj bi noè in dan pripravljali njoke, pa velike. Obiskovalci smo na festivalih vajeni neprijaznih varnostnikov, ki nas na vhodu prièakajo z mrkimi obrazi in nam dajejo obèutek da smo neza¾eljeni. Na Primorskem to poteka drugaèe… Na vhodu nas je prièakala ekipa seniorjev, ki je ¾e veselo praznila steklenico belega. Pregledovanje prtljage ni bilo še nikoli tako zabavno, šale so padale kot za stavo! In èlovek ob tako veseli drušèini varnostnikov niti sluèajno ne pomisli da bi naredil kakršnokoli neumnost, da bi skušal kaj pretihotapiti na prizorišèe, da bi prekršil kako pravilo… Ne! Gre za spoštovanje. 

Glasbeni del festivala so ob 20:30 odprli In-Sane (SLO), sledili so Sell Out (SLO), za njimi Mr. T-Bone (ITA) in potem prvi vrhunec festivala Marky Ramone & Friends(USA). Marky je bivši bobnar legendarne ameriške skupine The Ramones, ki jih mnogi opisujejo kot prvi punk-rock band. Skupina je nastala leta 1974 in je v 22 letih praktièno neprekinjenega nastopanja odigrala 2,263 koncertov. Marky sicer ni prvotni èlan zasedbe, vendar je bil z njo najdlje od vseh bobnarjev, s prekinitvami od leta 1978 pa vse do zadnjega koncerta leta 1996. Okoli sebe je zbral ekipo mlajših, a energiènih glasbenikov in se z njo odpravil na turnejo na kateri preigravajo pesmi skupine The Ramones, med drugimi tudi njihove najveèje hite; Pet Sematary, Shina Is A Punk Rocker, What A Wonderful World, I Wanna Be Sedated, Blitzkrieg Bob,… In te poslastice smo bili dele¾ni tudi obiskovalci Njoki Summer Festivala 2008. Za nas, malo mlajše, je to najveè kar še lahko dobimo od okusa po pravih The Ramones, saj so trije ustanovni èlani in glavni ustvarjalci, Joey, Johnny in Dee Dee Ramone ¾al ¾e pokojni. Veèer je zakljuèila hrvaška skupina Elemental, ki ji je med koncertom nagajala stalnica Vipavske doline – burja.

Drugi dan se je zaèel zgodaj, saj je veèino kampa prebudila ”privat” šola bobnanja na afriške bobne in pihanja na trobento. Gruèa fantov s preveè energije, perkuzijami, trobento in ¾eljo da se nauèijo igrati na ta dva inštrumenta so naredili spanje nemogoèe. Zato se je veèina obiskovalcev preselila na bazen, se polegla po le¾alnikih in napol v snu spremljala dnevno festivalsko dogajanje. V poletnih house ritmih Young House Editiona je èas tekel hitro, vmes so priredili še tekmovanje v skoku na ”èebelico”. Ideja je ta, da se tekmovalec z zaletom vr¾e na trebuh, po domaèe ”na ploh”, strokovna komisija pa skok oceni. Boleèe, vendar je bila glavna nagrada, mobilni telefon, kot ka¾e dovolj vabljiva, da se je prijavilo kar nekaj tekmovalcev. Ob bazenu so se nam predstavili tudi Bed Religion, cover bend legendarnih Bad Religion, Alice’s crew, plesna skupina dr¾avnih prvakinj v Hip-Hopu in pa skupina komedijantov Komikaze. Ko se je popoldne ¾e prevesilo v veèer se je dogajanje ponovno preselilo na travnik pod odrom. Nastopili so Golliwog (SLO), Minotaver (SLO), Fandangle (UK) in potem drugi vrhunec festivala – Klemen Klemen, legenda slovenske rap scene, ki ga (pre)redko vidimo na odru, je med mno¾ico povzroèil stanje blizu histerije. Pesmi je odrepal na svoj unikaten in šaljiv naèin in nam pokazal svoj breakdance repertoar. Zabava za repete. Klemnu so sledili še The Bellrays (USA) in Murat&Jose (SLO).

Njoki so zrasli v odlièen festival, smola je le da se je isti vikend na drugem koncu Slovenije odvijal Rock Otoèec, kar se je zagotovo poznalo na obisku. Verjetno pa je imel prav zaradi manjšega števila obiskovalcev festival ton domaènosti, topline in sporošèenosti.

Piše: Nejc Praznik
Foto: Študentarija/N.P.