S polno paro v novo leto

ali ful gas

Tudi v AIESEC-u obèutimo trenutno gospodarsko krizo in se zavedamo vedno te¾jih ¾ivljenskih pogojev za povpreènega študenta (spomnimo se samo nezaslišane podra¾itve študentskih bonov). Pa da ne bomo tako resni … Kam pa bomo prišli s tako pesimistiènim razmišljanjem?! V AIESEC-u trdimo, da ni ovire, ki je ni mo¾no premagati in nadaljujemo naše "poslanstvo" FUL GAS. Pa poglejmo kaj smo poèeli zanimivega …

V decembru in januarju smo iskali študente, ki bi šli z nami na prakso v tujino in z veseljem vam sporoèam, da smo svoje cilje izpolnili! Spomladi bo 15 študentov odšlo novim izzivom naproti ali bolje, novi nepozabni ¾ivljenski izkušnji, naproti. Plaèano prakso bodo opravljali v dr¾avah Srednje Evrope, nekateri pa celo v Ju¾ni
Ameriki. Èe boste redno brali naš blog in spremljali razliène prilo¾nosti, ki vam jih AIESEC ponuja, boste lahko prav vi naslednji, ki bo za nekaj mesecev opravljal svoje slu¾bene dol¾nosti, namesto v megleni Ljubljani, na sonèni obali Brazilije.

Èe se vam je zdelo branje tega bloga do sedaj zanimivo, vam namignem, da najboljše šele prihaja. Izpitno obdobje se kmalu konèuje in na vrsti je nov semester, nov zaèetek. Kaj èe bi v novem semestru poskusili še kakšno novo stvar, nov izziv? AIESEC pripravlja rekrutacijo novih èlanov! Iskali bomo nadobudne, kreativne, ambiciozne študente, ki bi radi testirali, predvsem pa poveèali in razvili svoje sposobnosti. V naslednjih tednih bodite pozorni na razne plakate, letake in obvestila na katerih bodo èlani AIESEC-a delili njihovo izkušnjo z vami, kampanja ima naslov I’m an AIESEC-er. Mogoèe pa vas celo presenetimo na vaši fakulteti.
Upajte si veè in iz prve roke (èe se lepo izrazim) vam lahko povem, da ne boste nièesar ob¾alovali! Tudi sama sem v AIESEC-u šele nekaj mesecev vendar z vsakim sestankov, dru¾enjem, celo zabavo, zvem nekaj novega. Nauèila sem se timskega dela (naš tim je res enkraten) in prevzemanja odgovornosti. Èe imaš urico èasa, ne veš pa, kako bi jo izkoristil, postani del organizacije, ki bo zagotovo vpivala na tvojo prihodnost (seveda skrajno pozitivno!)

Pa sem spet postala resna … Preprièana sem, da to nekdo bere in si misli, lej jo kako je zategnjena. In pol še hiter zakljuèek: tej v AIESEC-u so vsi zategnjeni. Jaz pa pravim: pridi na eno od naših zabav (ja, tudi to je obvezen del AIESEC-a, brez tega absolutno ne gre), pa boš videl, èe smo zategnjeni:) Tudi ko imamo sestanke … Ko ti nekdo omeni sestanek najprej pomisliš: oh kakšen dolgèas! V našem timu smo
zadnji sestanek opravili v 30 minutah (bili smo strašno efektivni), nato pa smo se smejali dogodivšèinam iz novega leta in kar naenkrat smo imeli sestanek kar dve uri.

No zankrat naj bo dovolj. Kmalu se zopet slišimo s kakšno novo zanimivo zgodbico!

Do takrat pa u¾ivajte in izkoristite vsak sonèni ¾arek! Caooo!Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.