Rožnati oktober

Ro¾nati oktober je svetovni mesec boja proti raku dojk – najpogostej¹em raku pri ¾enskah.

V Sloveniji se še vedno borimo z enakimi statistiènimi podatki – na novo vsako leto zboli veè kot 1.000 ¾ensk. Rak dojk je visoko ozdravljiv, èe je odkrit dovolj zgodaj. Zato je za zmanjševanje umrljivosti pomembno predvsem zgodnje odkrivanje bolezni, takojšnje uèinkovito in vsaki bolnici prilagojeno zdravljenje.

V letošnjem oktobru v Europi Donni pripravljajo vrsto aktivnosti po vsej Sloveniji – napovedali pa so ga s tekom v Mariboru in Ljubljani. Zbrana sredstva v letošnjem oktobru bo Europa Donna skupaj z donatorji namenila Onkološkemu inštitutu za sondo za ultrazvok dojk in prenovo stavbe C. Evropska zveza Europe Donne je predlagala 15. oktober za Dan zdravih dojk.
 
Europa Donna letos izpostavlja predvsem štiri podroèja, na katerih Slovenijo podobno kot druge dr¾ave Evropske unije èaka še veliko dela:

-    vprašanje rehabilitacije bolnic

-    posebni problemi mladih bolnic z rakom dojk (do 40. leta)

-    pacientove pravice

-    preventivni presejalni program DORA  

Slovensko zdru¾enje za boj proti raku dojk Europa Donna bo skupaj z razliènimi podporniki izvedla vrsto aktivnosti in s simbolom ro¾nate pentlje nagovorila ljudi po Sloveniji. Med aktivnostmi izstopajo septembrski ‘Tek in hoja za upanje’ v Mariboru in Ljubljani, nagradni nateèaj ‘Ustvarjaj za ¾ivljenje’ in dobrodelna dra¾ba nakita ter akcija ro¾natega telefona. Europa Donna zbira sredstva za sondo za ultrazvok dojk in za prenovo stavbe C Onkološkega inštituta.

Veè informacij lahko poišèete v prilogi ali pa na:

Europa Donna, Slovensko zdru¾enje za boj proti raku dojk
T: 01 231 21 01
E: europadonna@europadonna-zdruzenje.si
S: www.europadonna-zdruzenje.si

 

 Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Pimped out

Podarjamo 2 vstopnici za letošnji Pimped out - trap dogodek poletja! Spodaj izpolni spodnje podatke in v polje za odgovor navedi ime in priimek osebe, ki bi jo povabil/a zraven.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Ultra Europe 2019

Podarjamo 3 vstopnice za letošnji Ultra Europe festival, ki se bo odvijal v Splitu med 12. in 14.7. Izpolni spodaj svoje podatke in v polje za odgovor dopiši zakaj si ravno TI zaslužiš prejeti brezplačno vstopnico!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

5. Tušev tek barv

Podarjamo 2 majici "Tušev tek barv": Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor pripiši velikost majice (S/M/L) in naslov na katero jo lahko pošljemo, v kolikor te izžrebamo!


Spremeni besedo.