Roger Sanchez zatresel Ljubljano

ExcessDNite je izpolnil obljubo o najbolj vroèi zabavi tega leta. Sinoèi je namreè mno¾ica slovenske estrade in ostalih povabljencev doèakala spektakularen set DJ-ja Rogerja Sancheza.

Med vsemi, ¾eljnimi dobre house glasbe in ¾e pravzaprav kultnih koktajlov, kot sta Jäger Fresh in Jäger Q, je bil ExcessDNite te dni najbolj pogosto izgovorjena beseda. V èetrtek zveèer se je na lokaciji, ki do sedaj še ni gostila nobenega takšnega dogodka, zbrala dobesedno vsa slovenska estrada in obele¾ila letni dogodek ExcessDNite Second Edition. Klet ljubljanskega Slovenijalesa se je namreè za eno noè prelevila v spektakularno prizorišèe vroèe zabave, ki se je šibila pod te¾o vizualnih in zvoènih efektov. Zabava je letos obljubljala in izpolnila prièakovanja vseh ljubiteljev najbolj prepoznavnega zelišènega likerja na svetu. Na svoj raèun so prišli tudi vsi, ki so bili ¾eljni house ritmov izpod prstov ene najveèjih ikon house glasbe – newyorškega DJ-ja Rogerja Sancheza – Stealtha, ki je za izbrane goste odvrtel veè kot 2-urni ekskluzivni set. 
Dogodek je bil zaprtega tipa, zato je gostil le izbrance, katere je ¾e ob prihodu pozdravil najbolj poznan zelišèni liker na svetu. Svetlobni box-i, presti¾en ambient in zapeljiva dekleta s polnimi pladnji ledenih osve¾itev so opravièili status ExcessDNite zabave kot ene izmed najbolj obiskanih in priljubljenih zabav tega leta. Prizorišèe, ki se je polnilo ¾e kmalu po 21. uri, je najprej utripalo v ritmih Eddie-ja F, ki je ogreval goste za prihod velike zvezde. Pod disco kroglo velikanko je jagodni nabor povabljenih doèakal prihod velikega S. Ta je v veè kot 2-urnem ekskluzivnem setu dvigoval roke pravzaprav vsem. Na zabavi je bilo prisotnih preko 50 znanih slovenskih VIP-ovcev, med katerimi so bili Nina Osenar, Sanja Grohar, Špela Grošelj, Tone Fornezzi-Tof, ®an Frbe¾ar, Erik Ferfolja, Nina Šušnjara, Omar Naber, Miha Guštin, Aleš Pajoviè, Steffanio, Maja Raspopoviè, Mirna Reynolds, Špela Ceglar, Peter Poles in številni drugi.
Newyorški DJ je ob prihodu povedal, da je Slovenija center dobrih vibracij, zato mu je bilo ‘zmešati’ pravo atmosfero v u¾itek. Najveèji zvezdi na dogodku pa sta bila vsekakor koktajla Jäger Fresh in Jäger Q, ki ¾e nekaj let razvajata z mešanico najboljših sestavin. Pozornost in dih so jemale tudi gibène plesalke, ki so svoja telesa prepušèala divjim ritmom ¾eleznega Rogerja Sancheza-Steeltha. Zabava bo nedvomno tema pogovorov še dolgo v poletje. Vse do takrat, ko bo najljubša zelišèna mešanica postregla z novim preseneèenjem.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Pimped out

Podarjamo 2 vstopnici za letošnji Pimped out - trap dogodek poletja! Spodaj izpolni spodnje podatke in v polje za odgovor navedi ime in priimek osebe, ki bi jo povabil/a zraven.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Ultra Europe 2019

Podarjamo 3 vstopnice za letošnji Ultra Europe festival, ki se bo odvijal v Splitu med 12. in 14.7. Izpolni spodaj svoje podatke in v polje za odgovor dopiši zakaj si ravno TI zaslužiš prejeti brezplačno vstopnico!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

5. Tušev tek barv

Podarjamo 2 majici "Tušev tek barv": Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor pripiši velikost majice (S/M/L) in naslov na katero jo lahko pošljemo, v kolikor te izžrebamo!


Spremeni besedo.