Reportaža: Kad bi bio Bijelo Dugme

V èetrtek smo bili v hali Tivoli prièa ponovnemu zdru¾itvenemu koncertu nekdanjih pevcev in ostalih èlanov skupine Bijelo dugme.

Organizatorji niso prièakovali takšnega odziva, saj je bil enako zasnovan koncert na istem mestu komaj slabo leto dni nazaj. Kljub temu je bila dvorana polna in mno¾ica se je glasno odzivala na poznane komade.

Koncert je zaèel Tifa, ki se je na odru mudil najmanj èasa. Sledil mu je Bebek v ¾e dobro znani sne¾no beli opravi (vkljuèno z rokavièkami!), ki je publiko samo še bolj pod¾gal, zaèenši s pesmijo
»Selma«. V pomoè si je priskrbel še tamburin. Skupaj z njim sta na oder prišli tudi dve back-vokalistki v avtentiènih 80′s opravah in sta tam tudi ostali do konca koncerta. Vzdušje v dvorani se ni niti za hip umirilo, ampak je samo vse bolj vrelo, ko se je koncert bli¾al koncu. Kot zadnji je nastopil tudi Alen.

Nasmeh na obrazih pevcev, ko so na koncu koncerta skupaj stopili na oder je izra¾al iskreno zadovoljstvo, kar je najbr¾ tudi razlog, da so koncert moèno podaljšali. Publika je »hotela još«.  Prav v bisu pa so prišli na vrsto najbolj znani komadi, kot so klasike  »Ne spavaj mala moja«, »Ru¾ica si bila«, »Hajdemo u planine« in podobni. Narodnozabavno obarvani komad Djurdev dan si je zaslu¾il kar dvakratno ponovitev.

Po nekajkratnem priklanjanju so koncert po kar treh urah igranja le zakljuèili. »Jugovièi« se ne dajo kar tako. Pokazali so ogromno energije in oèitno jih leta prav niè ne motijo. Razgreli so staro in mlado. Pred odrom je bilo moè opaziti vse od majhnih otrok, ki so z navdušenjem spremljali komade skupine svojih staršev, do vroèekrvnih najstnikov in starejših, a niè manj ¾ivahnih starih rockerjev.

V èetrtek se ni norelo le na parterju, ampak so valovale tudi tribune. Pivo v eni roki, nasmeh na obrazu, napenjanje grla in tu pa tam kakšen beli gumb… Tako je površno gledano izgledala vsa dvorana. In lepo je bilo videti.

Koncert je obiskal: Alja¾ K.

Vzdušje na koncertu pa je zajeto tudi v naši galeriji.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.