Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani in Ljubljanski univerzitetni inkubator že tretje leto organizirata natečaj za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani. Odziv v preteklih letih je pokazal, da obstaja veliko zanimanje za komercializacijo znanja, ki nastaja v sklopu izobraževalnega procesa in raziskovalnega dela.

Natečaj za Rektorjevo nagrado je namenjen vsem zaposlenim na Univerzi v Ljubljani, njenim študentom in mlajšim diplomantom in je odlična priložnost promoviranja znanja in idej. Organiziran je z namenom, da se podpre čim več inovacij in inovativnih podjetniških idej, da vstopijo na trg in se komercializirajo bodisi v lastnem podjetju bodisi v kakšni drugi obliki, na primer v obliki prodaje ali licenciranja patenta oziroma znanja. Prijave zbira Ljubljanski univerzitetni inkubator, in sicer do 18. oktobra do 12h.

Na tekmovanju Rektorjeva nagrada za naj inovacije Univerze v Ljubljani je lansko letosodelovalo več kot 70 posameznikov iz 18 fakultet in dveh raziskovalnih inštitutov, na tekmovanje pa so prijavili 36 idej. Takšen odziv je odslikava stanja, da v študijskem inraziskovalnem procesu nastaja veliko inovacij, zrelih za komercializacijo in trg.

Natečaj pa ponuja tako izobraževalni kot tekmovalni del. Vsi prijavljeni bodo deležni brezplačnega usposabljanja za komercializacijo inovacije in svetovanja iz upravljanja in zaščite intelektualne lastnine. Dobili bodo tudi možnost mentoriranja in povezave z investitorji. Na LUI jim bodo pomagali pripraviti dobro predstavitev vaše inovacije, ki jo bodo prijavitelji predstavili pred investitorji in drugimi člani komisije. Sprememba glede na lansko leto je, da izdelan poslovni načrt letos ni več pogoj.

Prijavljeni pa ne bodo le dobili veščin, ki si jih bodo pridobili na usposabljanjih, čaka jih namreč nagradni sklad, ki trenutno znaša 3000 evrov, se pa v LUI trudijo, da ga bodo še povečali.

Več o Rektorjevi nagradi za naj inovacijo Univerze v Ljubljani si lahko preberete na spletni strani www.lui.si. Tam so podrobno navedeni tudi splošni pogoji tekmovanja in terminski plan.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.