Reforma trga dela

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je že ob napovedi reforme trga dela opozarjala na nujnost njenega sprejetja, saj je bila dosedanja ureditev trga dela za mlade in zlasti mlade diplomante milo rečeno neprijazna.

Največji problem predstavlja izrazito tog trg dela, ki mladim otežuje vstop nanj, segmentacija trga dela z različnimi oblikami dela pa je pogosto omogočala zlorabo mladih kot poceni delovno silo. Največ pripomb med mladimi pa je bilo v smeri diskriminatornega urejanja razmerij med zaposlitvami za določen in nedoločen čas. Včeraj sprejeta t. i. mala ustava trga dela prinaša pomembne novosti, ki bodo ta, za mlade tako problematična razmerja in odnose deloma spremenile na bolje. To je pomemben korak v pravo smer, vendar je šele prvi v nizu nujnih ukrepov za fleksibilnejši, predvsem pa bolj varen in prijazen trg dela za mlade iskalce zaposlitev.

V ŠOS-u pozdravljajo predvsem novo urejanje pogodb za določen in nedoločen čas, poskusnega dela, volunterskega pripravništva in večje medgeneracijske solidarnosti, ki jo omogoča dodatni varnostni mehanizem. Med najpomembnejše zagotovo sodijo izboljšave na trgu dela preko pokojninske reforme, ki za spodbujanje zaposlitve mladih občutno zmanjšujejo prispevke iskalcem prve zaposlitve v prvem in drugem letu.

- Pogodba za določen čas:
o Za delodajalca postaja manj zanimiva, ker bo prek višjega prispevka za zaposlovanje bolj davčno obremenjena.
o Če bo delodajalec osebo takoj zaposlil za nedoločen čas, mu dve leti ne bo treba plačevati prispevka za zaposlovanje.
o Tudi mladim se bo po izteku pogodbe za določen čas izplačevala odpravnina.

- Pogodba za nedoločen čas:
o Čeprav ŠOS ne zagovarja zmanjševanja varnosti na račun konkurenčnosti ali politike fleksibilne varnosti, prinaša reforma manjše popravke, ki bodo delodajalcem prinesla določena zagotovila in jih spodbudila k zaposlovanju. Poenostavitev postopkov v zvezi s sklenitvijo in odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in zmanjševanje administrativnih ovir za delodajalce so primeri takih popravkov.

- Poskusno delo
o Mladi bodo tudi v času poskusnega dela, ki je sedaj omejeno na največ 6 mesecev, upravičeni do odpravnine.
- Pripravništvo:
o Delen korak naprej je narejen tudi pri volonterskem pripravništvu, saj so mladi po novem upravičeni do povračila stroškov v zvezi z delom.

- Izboljšave na trgu dela preko pokojninske reforme:
o Zmanjšanje prispevkov za pokojninsko zavarovanje v sklopu pokojninske reforme za spodbujanje zaposlitve mladih, saj se iskalcu prve zaposlitve v prvem letu zmanjša višina prispevkov za 50 %, v drugem pa za 30 %.
o Tudi delno povečanje obremenitev pri nekaterih drugih oblikah dela zmanjšuje nesorazmerje med različnimi oblikami dela, s čimer se spodbuja zaposlitev preko rednih oblik dela. V pokojninsko blagajno se sedaj vplačuje tudi prispevke za opravljena dela prek avtorskih in podjemnih pogodb, kar upamo, da bo imelo pozitivne učinke na zaposlovanje mladih.

- Medgeneracijska solidarnost:
o Čeprav je ŠOS nasprotoval kakršni koli uvedbi nove prekerne oblike dela, kot ga predstavlja trenutna oblika občasnega in začasnega dela za upokojence v Zakonu o urejanju trga dela, ŠOS delno sprejema trenutno ureditev zaradi dodatnega varnostnega mehanizma. Določba, o kateri so se strinjali socialni partnerji, da se po enem letu preveri učinek uvedbe občasnega dela upokojencev na trgu dela, predstavlja zadovoljivo zakonodajno obvezo državi, da se delo odpravi, če se bo poslabšal delovni položaj upokojencev ali posredno drugih skupin na trgu dela.
o ŠOS pozdravlja tudi ureditev, da se bodo sredstva, zbrana iz koncesijskih dajatev, namenjala tudi za področje štipendiranja in aktivno politiko zaposlovanja mladih.

Prizadevanja resornega ministra mag. Andreja Vizjaka, da skozi že tako otežen in politično napet socialni dialog uredi reformo trga dela tudi v korist mlade generacije, v ŠOS-u pozdravljamo. Predsednik ŠOS Mitja Urbanc ob tem poudarja, da je to pomemben korak v smeri boljše osamosvojitve mladih, saj jim pravo delo omogoča možnosti za ustvarjanje nove družine, reševanje eksistenčnih in finančnih problemov po uspešno zaključenem študiju.

Vir: ŠOSKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.