Razpisi za podiplomske študije

Tri slovenske Univerze, ljubljanska, mariborska in primorska, so objavile razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2008/2009.

Ljubljanska Univerza letos prvič razpisuje bolonjske študijske programe, doktorski študijski program 3. stopnje: Ekonomske in poslovne vede, ki jo izvaja Ekonomska fakulteta, magistrske študijske programe 2. stopnje: Ekologija in biodiverziteta, Molekulska biologija, Strukturna in funkcionalna biologija, Biotehnologija, Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov, Agronomija, Hortikultura, Znanost o živalih, Krajinska arhitektura, Lesarstvo, Mikrobiologija, Prehrana, ®ivilstvo, Ekonomika naravnih virov, ki jih izvaja Biotehniška fakulteta, magistrski študijski program 2. stopnje: Industrijska farmacija, ki jo izvaja Fakulteta za farmacijo, skupni magistrski študijski program 2. stopnje: Finance in računovodstvo v EU, izvajalka Fakulteta za upravo, skupni magistrski študijski program 2. stopnje:  Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi, ki jih izvaja Filozofska fakulteta ter magistrski študijski program 2. stopnje: Prevajanja, ki jo prav tako izvaja Filozofska fakulteta.

V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, se vpis v podiplomske študijske programe opravi najpozneje v dveh tednih po začetku študijskega leta, to je do 15. oktobra 2008, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2008.

Univerza v Mariboru obvešča kandidate, da se lahko prijavijo v obstoječe stare študijske programe, sprejete pred 11. 6. 2004, tj. specialistične, magistrske in doktorske študijske programe. Kandidati se lahko prijavijo tudi v nove študijske programe, usklajene z načeli Bolonjske deklaracije, tj. študijske programe 2. in 3. stopnje, ki so v besedilu razpisa posebej označeni s stopnjo študijskega programa. Diplomanti študijskih programov 1. stopnje, usklajenih z načeli Bolonjske deklaracije, se v obstoječe (magistrske in doktorske) študijske programe, sprejete pred 11. 6. 2004, ne morejo vpisati.

Kandidati se na razpis za vpis v podiplomske študijske programe prijavijo na članice Univerze v Mariboru najkasneje do petka, 12. septembra 2008. Prijava za vpis mora vsebovati pisno vlogo in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v podiplomski študijski program. Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil najkasneje  do srede, 15. oktobra 2008, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do četrtka, 30. oktobra 2008.

Za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2008/2009 tudi Univerza na Primorskem razpisuje vpis in sicer na podiplomske študijske programe Fakultete za humanistične študije Koper (UP FHŠ), Fakultete za management Koper (UP FM), Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT), Turistice – Visoke šole za turizem Portorož (UP Turistica) in Visoke šole za zdravstvo Izola (UP VŠZI).

Kandidati za vpis v podiplomski študij se prijavijo s prijavnim obrazcem. Ta bo, skupaj s podrobnejšimi navodili, objavljen na spletnih straneh članic UP najkasneje 15. 6. 2008. Prijavni obrazci niso enotni na ravni univerze, zato morajo kandidati poiskati prijavni obrazec na spletni strani članice UP, ki izvaja študijski program. Ustrezno izpolnjen prijavni obrazec in dokazila posreduje kandidat na naslov članice UP. Za vpis v podiplomske študijske programe se kandidati prijavijo do 12. 9. 2008, za vpis v študijske programe UP FM pa do 15. 9. 2008.

Za več informacij si lahko v prilogi snamete uradne razpise Univerz.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Magnifico – Kranj

Podarjamo 2 vstopnici za koncert Magnifica v Kranju! Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Koliko avtorskih plošč je v svoji karieri izdal Magnifico?"


Spremeni besedo.


Nagradne igre

AntiValentinovo

Podarjamo 2 vstopnici za koncert AntiValentinovo v Cvetličarni in album Eda Maajke "Put u plus"! Spodaj izpolnite svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Kaj pravi Vojko V, ko mu v trgovini natehtajo 16dg mortadele namesto 15dg?"


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Mando Diao

Podarjamo 2 vstopnici za koncert Mando Diao v Cvetličarni! Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Iz katere države izvira band Mando Diao?"


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Halloween ft. Prezioso & Marvin

Podarjamo 3x1 vstopnico za Halloween v Cvetličarni, kjer boste obujali spomine z dvojcem Prezioso & Marvin. Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki glasi: Navedi svoj najljubši komad dua Prezioso & Marvin.


Spremeni besedo.