Protest slovenskih pisateljev

Društvo slovenskih pisateljev je napovedalo protest ob predlogu novega zakona o javni agenciji za knjigo, ob tem pa je začudenje izrazilo ministrstvo.

Danes napovedani protest Društva slovenskih pisateljev (DSP) temelji na nestrinjanju s predlogo novega zakona o javni agenaciji za knjigo. Ministrstvo za kulturo je ob tem izrazilo presenečenje in obžalovanje, saj meni, da zakonski predlog o javni agenciji nikakor ni "plod zgolj politične odločitve o njeni ustanovitvi, s katero se država bistveno distancira od oblikovanja kulturne in znanstvene politike na področju knjige ter od odločanja o financiranju programov in projektov na tem področju".

V predlog zakona je ministrstvo za kulturo vključilo tudi precej pripomb javnosti, pri oblikovanju sveta javne agencije pa je v predlogu tudi posebna teža na reprezentativnem društvu pisateljev. Ustanovitelj namreč na predlog društva pisateljev imenuje enega člana sveta, tri imenuje neposredno, tri pa izbere na podlagi javnega poziva izmed predlogov strokovne javnosti.

Na ministrstvu pravijo, da novi 6. člen zakona, ki so ga predlagali poslanci koalicije, upošteva bistvene pripombe predloga DSP-ja in da se s tem zakonom uresničuje želja slovenskih literarnih ustvarjalcev, založnikov in drugih delujočih na področju knjige. Prav tako pravijo, da se pridružujejo želji DSP-ja, ki želi čim več proračunskih sredstev nameniti slovenski knjigi. Težava pa je, kako naj bi se to zgodilo po dikciji predlaganega dopolnila skupine poslancev s prvopodpisanim Jožefom Školčem. Namreč tako, da se ta sredstva "letno povečujejo za 20 odstotkov ocenjenega pobranega davka na knjigo iz preteklega leta".

Ministrstvo si je večkrat prizadevalo pridobiti podatke o pobranem DDV-ju na knjigo, vendar so na ministrstvu za finance, Dursu in Statističnem uradu Slovenije s podrobno razlago njihove prošnje zavrnili. Predlog dopolnila naj bi zato temeljil na nedoločenostih, ki jih ministrstvo nato podrobno razčlenjuje. Ministrstvo predlaga, da se to dopolnilo zavrne.

Ministrstvo kot predlagatelj zakona sicer meni, da je na področju knjige treba zagotoviti primerna proračunska sredstva, pri čemer bodo še vedno nosili ključno odgovornost vlada in poslanci. Predlagatelju se namreč zdi neprimerno, da bi bila podpora vrhunski ustvarjalnosti na področju knjige odvisna od gospodarske uspešnosti založništva kot panoge. Bolj ustrezno in izvedljivo se jim na minstrstvu zdi, da se sredstva za državno podporo knjigi zagotovijo v proračunu. (RTVSLO)Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.