Priročnik za volilce

V nedeljo se bo po vsej Sloveniji ob sedmi uri zjutraj odprlo 3461 rednih volišč ter posebna volišča, dostopna za invalide, na katerih bo 1.663.012 volilnih upravičencev lahko izbiralo 210 županov in 3382 članov občinskih svetov. Vsa volišča bodo odprta do 19. ure, volivke in volivci pa bodo morali pri glasovanju upoštevati nekaj navodil.

V nedeljo se bo po vsej Sloveniji ob sedmi uri zjutraj odprlo 3461 rednih volišč ter posebna volišča, dostopna za invalide, na katerih bo 1.663.012 volilnih upravičencev lahko izbiralo 210 županov in 3382 članov občinskih svetov. Vsa volišča bodo odprta do 19. ure, volivke in volivci pa bodo morali pri glasovanju upoštevati nekaj navodil. 

Volivci tako lahko glasujejo samo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu, kar velja tudi za družinske člane. Pravico do pomoči pri izpolnjevanju glasovnic pa imajo invalidi ali nepismeni volivci, ki lahko s seboj pripeljejo osebo, da po njihovem navodilu izpolni glasovnico.

Vsi, ki bodo želeli glasovati, bodo morali dokazati svojo istovetnost. Ta se lahko ugotovi na podlagi vsakega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca. Volilni odbori lahko volivcem omogočijo glasovanje tudi, če jih kateri izmed članov osebno pozna. Novost pri letošnjih volitvah pa je podpisovanje volivcev v volilni imenik.

Če na volišče pride oseba, ki ni vpisana v volilni imenik, vendar je iz osebnega dokumenta razvidno, da stalno prebiva na območju volišča, jo volilni odbor napoti k pristojnemu organu, torej na upravno enoto ali krajevni urad. Tam bo volivec dobil potrdilo, da ima na volišču volilno pravico in da je bil pri sestavljanju imenika pomotoma izpuščen, s tem potrdilom pa nato lahko glasuje. Volivci lahko v takšnem primeru pokličejo tudi dežurno službo na ministrstvu za notranje zadeve, ki je sicer zadolžena za sprejemanje prijav kršitev volilnega molka.

Volivke in volivci bodo morali upoštevati tudi navodila za glasovanje, ki bodo napisana na glasovnicah. Pri županskih volitvah lahko volivec obkroži samo eno številko pred imenom in priimkom kandidata. Pri volitvah občinskih svetov, ki imajo največ 12 svetniških mest in se glasuje o posameznih kandidatih, volivec obkroži največ toliko zaporednih številk pred imeni kandidatov, kolikor članov sveta se voli. Kadar pa se občinski sveti volijo po proporcionalnem načelu, torej na podlagi list kandidatov, pa lahko volivec obkroži samo eno številko pred imenom liste. V prostor ob imenu liste, ki je namenjen preferenčnim glasovom, pa lahko vpiše samo eno številko, in sicer zaporedno številko kandidata z iste liste, ki mu želi dati preferenčni glas.

Veljavna glasovnica na proporcionalnih volitvah bo tako tista, na kateri bo obkrožena ena kandidatna lista, preferenčni glas pa se bo upošteval, če bo navedena številka kandidata z iste liste. Veljavna bo tudi glasovnica, na kateri bosta obkrožena ena lista in en preferenčni glas kandidatu z druge liste, a v tem primeru se bo upošteval le za glas za listo. Če bo volivec na glasovnici dal zgolj preferenčni glas za posameznega kandidata, se bo štel tudi kot glas za listo, na kateri kandidat nastopa. Neveljavne bodo glasovnice, na katerih bo obkroženih več kandidatnih list ali pa več preferenčnih glasov pri različnih listah.

Če se volivec pri izpolnjevanju glasovnice zmoti, mu volilni odbor ne sme izročiti nove. Prvotno zmotno odločitev pa lahko popravi, in sicer tako, da prekriža krožec, s katerim je že označil kandidata ali listo.

Vsaka občina je morala na letošnjih volitvah zagotoviti tudi najmanj eno posebno volišče, ki je dostopno invalidom. Na tem volišču se lahko glasuje le na podlagi pisnega sporočila volivca, da želi glasovati na posebnem volišču. Enako sporočilo so morali posredovati tudi volivci, ki želijo zaradi bolezni glasovati na svojem domu. Te bo obiskal t. i. leteči volilni odbor, ki bo volivcem prinesel glasovnico in jo nato v zaprti kuverti odnesel na volišče.

Volilni odbori sicer volišča za nedeljsko glasovanje pripravljajo že danes. Tako morajo poskrbeti, da na volišču ne bo nobenih fotografij, plakatov ali drugih propagandnih gradiv v zvezi z volitvami. Volišče mora imeti tako urejene prostore za glasovanje, da volivca pri izpolnjevanju glasovnice ne more nihče opazovati. Prostori za glasovanje so lahko kabine, ograjeni pulti ali drugačne oblike pregrad, na vidnih mestih pa morajo biti nalepljeni razglasi s seznamom kandidatov.

Volilni odbori morajo vzdrževati tudi red na voliščih. Vsakogar, ki moti red na volišču, lahko volilni odbor odstrani, če je treba, pa pokliče tudi pomoč policije. Razen policistov ne sme nihče priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem.

Sankcije za kršitve ali zlorabe, povezane z volitvami, določa kazenski zakonik. Z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta je na primer kaznovan, kdor bi komu onemogočil izvrševanje volilne pravice, kdor bi koga silil ali podkupoval, kdor bi glasoval pod tujim imenom, kdor bi za svoje glasovanje sprejel podkupnino ali kdor bi uničil, poškodoval ali ponaredil kakšno listino. Dvoletna zaporna kazen pa grozi uradnim osebam, ki bi ponarejale listine ali volilne rezultate.

Ob lokalnih volitvah bodo tudi letos potekale terenske raziskave, t. i. “exit polls”, katerih namen je napovedovanje volilnih izidov. V volilni zakonodaji ovir za takšne raziskave sicer ni, morajo pa se opravljati zunaj volišča. Pomembno pa je, da lahko raziskovalci anketirajo volivce samo po opravljenem glasovanju, ne smejo pa jih zaustavljati na poti na glasovalno mesto. Volivec se po glasovanju sam svobodno odloči, ali bo v raziskavi sodeloval. (STA)Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.