Pripravništvo v socialnem varstvu neurejeno

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) podpira študente Fakultete za socialno delo (FSD) pri urejanju pripravniških mest za njihove diplomante ter s tem tudi vstop na trg dela. ŠOS ob tem zopet poudarja, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) prepočasi rešuje problematiko zaposlovanja mladih, ob tem pa tudi jasno kaže svoj odnos do predstavljanih rešitev tako za posamezne študijske smeri, kot je socialno delo, kot tudi za nacionalno raven.

Študenti in diplomanti FSD so v začetku leta 2009 oblikovali študentsko pobudo za sistemsko ureditev pripravništva v socialnem varstvu in jo naslovili na MDDSZ. V pobudi so zahtevali 150 pripravniških mest  letno, ki bodo plačana v skladu z zakonodajo. Diplomanti s področja socialnega varstva morajo namreč pred začetkom samostojnega dela opraviti pripravništvo v obsegu 12 mesecev in strokovni izpit. Ker MDDSZ pripravniških mest ne financira, socialnovarstvene organizacije pa praviloma nimajo razpoložljivih sredstev za plačilo pripravnikov, so pripravniška mesta zelo omejena. Oktobra 2009 so predstavniki študentske pobude organizirali javni shod za pripravništvo v socialnem varstvu, katerega je podprl tudi ŠOS.

Po shodu je minister dr. Ivan Svetlik imenoval delovno skupino, katere naloga je priprava in uskladitev programa za izvajanje pripravništva na področju socialnega varstva za obdobje 2010 -2014, ter priprava vse potrebne dokumentacije za črpanje evropskih sredstev, v kateri so sodelovali tudi predstavniki študentske pobude in predstavniki Socialne zbornice Slovenije. V okviru delovne skupine je Socialna zbornica Slovenije v sodelovanju ostalimi člani delovne skupine pripravila večje število dokumentov. Program »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki« je 16. 3. 2010 potrdila Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa upravljanja. Zapletlo se je pri začetnem financiranju programa, saj Socialna zbornica Slovenije ni upravičena do predplačila, ki je nujno potreben za začetek izvajanja programa. Predstavniki študentske pobude za pripravništvo v socialnem varstvu od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve zahtevajo, da takoj zagotovi sredstva, ki so potrebna za izvedbo programa in razpis pripravniških mest.

»Problematika študentov socialnega dela je odraz nekonstruktivnega delovanja MDDSZ, ki smo ga na ŠOS deležni od lani. Namesto, da bi težave študentov reševali, MDDSZ ustvarja nove. Ko kdo na to opozori, pa je označen za hujskača,« je opozorila predsednica ŠOS Katja Šoba.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.