Prihaja FANFARA 2009!

Gospodarsko razstavi¹èe v Ljubljani bodo 8. aprila spet preplavili zvoki simfonije marketinga, saj bo takrat potekala ¾e druga ©tudentska marketin¹ka konferenca Fanfara. Enodnevni dogodek, ki ga tudi tokrat organizira ©tudentska sekcija Dru¹tva za marketing Slovenije, je, kot pove ¾e ime samo, namenjen predvsem ¹tudentski populaciji, ki ¾eli nadgraditi znanje, pridobljeno na fakultetah, in tako pridobiti nekaj dragocenih izku¹enj.

Nabor uporabnih znanj, ki jih bo ponudila konferenca, bo letos še posebej pester, saj bodo študentje imeli prilo¾nost, da se seznanijo z novitetami in zanimivimi koncepti s podroèja tr¾enja, odnosov z javnostmi, oglaševanja, medijskega planiranja, blagovnih znamk in tr¾enjskih raziskav. Znanje in izkušnje bodo tokrat z udele¾enci konference delili Špela ®or¾ iz Lune TBWA, Robert Hernec iz Europlakata, Andra¾ Zorko in Karin Jurman iz Valicona, Petra Lapajne iz Pristopa, Tinkara Filaè iz Iproma, Miha Rejc iz Domence, Andra¾ Štalec iz Red Orbita, Damjan Koren iz Finih oglasov, Igor Andrenšek iz dru¾be za komuniciranje Sinhro ter Mitja Lazar in Iztok Sila iz Telekoma Slovenije, slednji pa bo vodil tudi okroglo mizo na temo Kreativa v marketingu – reševanje poslovnih problemov ali le iz¾ivljanje ustvarjalnih frustracij?. Teoretiènemu delu bo sledilo sprošèeno dru¾enje in mre¾enje v Pianu Baru, kjer bodo študentje imeli prilo¾nost, da ob nave¾ejo stike in sklenejo poznanstva tudi s kom iz marketinškega sveta.

V okviru Fanfare pa letos v sodelovanju z Brand Business School poteka tudi nateèaj ‘Ustvari novo znamko!’. Tekmovanje sicer poteka v parih, dvojica, ki bo predstavila najboljšo idejo in pokazala najveèjo mero iznajdljivosti, pa bo za nagrado prejela dve plaèani kotizaciji poletnega kampa Brand Business School- BBS  v Ljubljani, v vrednosti kar 1000€!

Veè informacij o Študentski marketinški konferenci Fanfara in o nateèaju ‘Ustvari novo znamko!’ je na voljo na spletni strani www.fanfara.net/2009, kjer se lahko tudi prijavite na sam dogodek.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Pimped out

Podarjamo 2 vstopnici za letošnji Pimped out - trap dogodek poletja! Spodaj izpolni spodnje podatke in v polje za odgovor navedi ime in priimek osebe, ki bi jo povabil/a zraven.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Ultra Europe 2019

Podarjamo 3 vstopnice za letošnji Ultra Europe festival, ki se bo odvijal v Splitu med 12. in 14.7. Izpolni spodaj svoje podatke in v polje za odgovor dopiši zakaj si ravno TI zaslužiš prejeti brezplačno vstopnico!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

5. Tušev tek barv

Podarjamo 2 majici "Tušev tek barv": Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor pripiši velikost majice (S/M/L) in naslov na katero jo lahko pošljemo, v kolikor te izžrebamo!


Spremeni besedo.