Prihaja FANFARA 2009!

Gospodarsko razstavi¹èe v Ljubljani bodo 8. aprila spet preplavili zvoki simfonije marketinga, saj bo takrat potekala ¾e druga ©tudentska marketin¹ka konferenca Fanfara. Enodnevni dogodek, ki ga tudi tokrat organizira ©tudentska sekcija Dru¹tva za marketing Slovenije, je, kot pove ¾e ime samo, namenjen predvsem ¹tudentski populaciji, ki ¾eli nadgraditi znanje, pridobljeno na fakultetah, in tako pridobiti nekaj dragocenih izku¹enj.

Nabor uporabnih znanj, ki jih bo ponudila konferenca, bo letos še posebej pester, saj bodo študentje imeli prilo¾nost, da se seznanijo z novitetami in zanimivimi koncepti s podroèja tr¾enja, odnosov z javnostmi, oglaševanja, medijskega planiranja, blagovnih znamk in tr¾enjskih raziskav. Znanje in izkušnje bodo tokrat z udele¾enci konference delili Špela ®or¾ iz Lune TBWA, Robert Hernec iz Europlakata, Andra¾ Zorko in Karin Jurman iz Valicona, Petra Lapajne iz Pristopa, Tinkara Filaè iz Iproma, Miha Rejc iz Domence, Andra¾ Štalec iz Red Orbita, Damjan Koren iz Finih oglasov, Igor Andrenšek iz dru¾be za komuniciranje Sinhro ter Mitja Lazar in Iztok Sila iz Telekoma Slovenije, slednji pa bo vodil tudi okroglo mizo na temo Kreativa v marketingu – reševanje poslovnih problemov ali le iz¾ivljanje ustvarjalnih frustracij?. Teoretiènemu delu bo sledilo sprošèeno dru¾enje in mre¾enje v Pianu Baru, kjer bodo študentje imeli prilo¾nost, da ob nave¾ejo stike in sklenejo poznanstva tudi s kom iz marketinškega sveta.

V okviru Fanfare pa letos v sodelovanju z Brand Business School poteka tudi nateèaj ‘Ustvari novo znamko!’. Tekmovanje sicer poteka v parih, dvojica, ki bo predstavila najboljšo idejo in pokazala najveèjo mero iznajdljivosti, pa bo za nagrado prejela dve plaèani kotizaciji poletnega kampa Brand Business School- BBS  v Ljubljani, v vrednosti kar 1000€!

Veè informacij o Študentski marketinški konferenci Fanfara in o nateèaju ‘Ustvari novo znamko!’ je na voljo na spletni strani www.fanfara.net/2009, kjer se lahko tudi prijavite na sam dogodek.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.