Pričel se je vpis v prvi letnik

Minuli teden so postali znani rezultati izbirnega postopka prvega prijavnega roka za vpis v dodiplomske študijske programe in enovit magistrski študij za slovenske državljane in državljane držav članic EU. Prijavljeni kandidati so obvestilo o izbiri prejeli do 23. julija 2010. Vpis sprejetih v prvem roku poteka od 26. julija do 18. avgusta 2010 na visokošolskih zavodih.

Kandidati, ki se v prvem roku niso prijavili ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov, se lahko prijavijo v drugem roku na še prosta vpisna mesta. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenih razlogih odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na podlagi individualne prošnje, ki jo kandidat odda skupaj z Drugo prijavo za vpis. Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila za navedene razloge v prošnji.

Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 20. avgusta 2010 objavljeni na spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na visokošolskih zavodih. Drugi prijavni rok traja od 20. do 28. avgusta 2010. Obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2010/2011 (obrazec DZS, 1,71/2), kandidati lahko kupijo od 18. avgusta 2010 dalje v večjih papirnicah ali knjigarnah – dostopen bo tudi na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb – in ga s priporočeno pošiljko pošljejo najkasneje do 28. avgusta 2010 visokošolskim prijavno-informacijskim službam. Vpis sprejetih v drugem roku bo od 24. do 30. septembra 2010. Vse informacije kandidati dobijo v Razpisu za vpis v študijskem letu 2010/2011 na spletni strani: http://www.vpis.uni-lj.si/.

Kandidate naj bodo pozorni še na spremembe v prijavnih postopkih glede na lansko leto v zvezi s tretjim prijavnim rokom, v katerem bodo visokošolski zavodi, na katerih ostanejo prosta mesta tudi po izteku drugega roka, lahko vpisovali samo kandidate, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov. Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2010. Novost letos je tudi enotni vpisni obrazec Tretja prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2010/11 (obrazec DZS, 1,71/3).

Kandidati, ki se vpisujejo v prvi letnik naj ne pozabijo, da je 10. avgust 2010 rok za oddajo prošnje na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2010/11. Razpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

 
STATISTIKA PRVEGA PRIJAVNEGA ROKA

Podatke o številu sprejetih v prvem roku in minimume za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija in enovitega magistrskega študija v študijskem letu 2010/11 je 22. 7. 2010 objavila na svoji spletni strani Visokošolska prijavno-informacijska služba.

Na skupaj 26.682 razpisanih mest za redni in izredni študij je v prvem roku prispelo 21.885 prijav, od katerih je bilo sprejetih 69 odstotkov oziroma 15.157 kandidatov.

Analiza prijave in vpisa za študijsko leto 2009/10, ki vsebuje podatke od študijskega leta 2005/06, najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani: http://www.vpis.uni-lj.si/vpis/kazalo_analiza.htm.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.