Pričel se je vpis v prvi letnik

Minuli teden so postali znani rezultati izbirnega postopka prvega prijavnega roka za vpis v dodiplomske študijske programe in enovit magistrski študij za slovenske državljane in državljane držav članic EU. Prijavljeni kandidati so obvestilo o izbiri prejeli do 23. julija 2010. Vpis sprejetih v prvem roku poteka od 26. julija do 18. avgusta 2010 na visokošolskih zavodih.

Kandidati, ki se v prvem roku niso prijavili ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov, se lahko prijavijo v drugem roku na še prosta vpisna mesta. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenih razlogih odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na podlagi individualne prošnje, ki jo kandidat odda skupaj z Drugo prijavo za vpis. Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila za navedene razloge v prošnji.

Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 20. avgusta 2010 objavljeni na spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na visokošolskih zavodih. Drugi prijavni rok traja od 20. do 28. avgusta 2010. Obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2010/2011 (obrazec DZS, 1,71/2), kandidati lahko kupijo od 18. avgusta 2010 dalje v večjih papirnicah ali knjigarnah – dostopen bo tudi na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb – in ga s priporočeno pošiljko pošljejo najkasneje do 28. avgusta 2010 visokošolskim prijavno-informacijskim službam. Vpis sprejetih v drugem roku bo od 24. do 30. septembra 2010. Vse informacije kandidati dobijo v Razpisu za vpis v študijskem letu 2010/2011 na spletni strani: http://www.vpis.uni-lj.si/.

Kandidate naj bodo pozorni še na spremembe v prijavnih postopkih glede na lansko leto v zvezi s tretjim prijavnim rokom, v katerem bodo visokošolski zavodi, na katerih ostanejo prosta mesta tudi po izteku drugega roka, lahko vpisovali samo kandidate, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov. Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2010. Novost letos je tudi enotni vpisni obrazec Tretja prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2010/11 (obrazec DZS, 1,71/3).

Kandidati, ki se vpisujejo v prvi letnik naj ne pozabijo, da je 10. avgust 2010 rok za oddajo prošnje na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2010/11. Razpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

 
STATISTIKA PRVEGA PRIJAVNEGA ROKA

Podatke o številu sprejetih v prvem roku in minimume za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija in enovitega magistrskega študija v študijskem letu 2010/11 je 22. 7. 2010 objavila na svoji spletni strani Visokošolska prijavno-informacijska služba.

Na skupaj 26.682 razpisanih mest za redni in izredni študij je v prvem roku prispelo 21.885 prijav, od katerih je bilo sprejetih 69 odstotkov oziroma 15.157 kandidatov.

Analiza prijave in vpisa za študijsko leto 2009/10, ki vsebuje podatke od študijskega leta 2005/06, najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani: http://www.vpis.uni-lj.si/vpis/kazalo_analiza.htm.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

DeeJayTime Back in Time ft. Colonia

Podarjamo 3x1 vstopnico za DeeJayTime Back in Time ft. Colonia! Izpolni obrazec in v prostor za odgovor nalepi povezavo do svoje najljubše Colonia pesmi.


Spremeni besedo.