Pravi poklic za lepo prihodnost

Ali veš, po kateri poti želiš? Predstavljamo možnosti, ki jih ponuja Univerza v Novi Gorici, kjer je kakovostno znanje na prvem mestu.

V življenju je treba delati prave stvari, poiskati prave poti. Pomembno je uživati pri vsakdanjem delu, kar pomeni, izbrati je potrebno poklic, ki bo vzbujal samozavest in zadovoljstvo, ker bomo v njem lahko uspešni, in ki bo omogočil želeni življenjski stil. Predvsem pa je treba imeti znanje. Univerza v Novi Gorici skupaj s Kariernim centrom UNG ti ponuja perspektiven študij in skrbno načrtovanje kariere. Že v času študija skupaj s teboj skrbimo za gradnjo tvoje karierne poti in zaposlitvenih kompetenc. Zato imajo naši diplomanti najboljše zaposlitvene možnosti.

Fizik: od atomov do galaksij

Vas zanimajo numerične simulacije v aerodinamiki, fizika materialov? Na Fakulteti za aplikativno naravoslovje sta naravoslovje in tehnika hkrati znanost, učenje, praksa. Fizikalne zakonitosti uporabljamo, da rešujemo probleme znanosti in prakse. Diplomirani fizik ali fizičarka razume procese, zna jih postaviti v model in zna postaviti nove modele. Na Univerzi v Novi Gorici, da se študentje že v času študija intenzivno usposabljajo v industrijskih, medicinskih in znanstvenih ustanovah. Vrhunski tuji in domači predavatelji na najmodernejši merilni tehniki in napravah podajo tako praktično kot teoretično znanje, omogočajo pa tudi sodelovanje pri raziskovalnem delu. To potrjuje tudi uspešen diplomant Jurij Urbančič, ki pravi: »Všeč mi je bila predvsem aplikativna naravnanost študija in neposreden stik med študenti in profesorji.« Aplikativno naravoslovje ponuja tudi vpogled v lastnosti sodobnih materialov. Vsa tri leta študija je v ospredju eksperimentalno delo. Praksa kaže, da daje študij fizike na Univerzi v Novi Gorici odlične možnosti za zaposlitev.

Okoljski tehnolog: čisto okolje in znanje – pravici vseh generacij

Znanje o vseh pomembnih naravoslovnih, tehniških in družboslovnih vsebinah, povezanih s problematiko okolja, kot so onesnaževanje vode, zraka in tal, meritve v okolju, ekotoksikologija, zdravstvena ekologija, ravnanje z odpadki, varstvo narave, upravljanje okolja, ocenjevanje vplivov na okolje, ekonomika okolja ter zakonodaja in komuniciranje z javnostmi, združuje diplomirani okoljski tehnolog. Mladim, ki vas zanima, kaj se dogaja z našim planetom in bi se želeli aktivno vključiti v upravljanje z okoljem, Univerza v Novi Gorici ponuja edini celovit študijski program okolja v Sloveniji. Diplomantka Fakultete za znanosti o okolju Andreja Palatinus je danes uspešna samostojna podjetnica, študija pa se takole spominja: »Študij na UNG mi je bil všeč zaradi interdisciplinarnosti ter tujih predavateljev. Osebni odnos med študenti in profesorji je olajšal študijski proces, stroka v kateri delam, pa je izredno zanimiva, mnogokrat prehiteva razvojne trende drugih področij in ponuja veliko možnosti za napredek.« Program spodbuja študijske izmenjave z različnimi evropskimi univerzami, po zaključku pa so diplomanti usposobljeni za celostno obravnavanje problematike okolja.

Gospodarski inženir: na stičišču tehnologij in podjetništva

Študij gospodarskega inženiringa velja za enega od študijev prihodnosti. Če te veseli spremljanje tehnološkega napredka, rad snuješ izboljšave, koordiniraš, si podjeten in želiš zamisli tudi uresničiti, imaš veselje za delo z ljudmi in imaš široka zanimanja, je kombinacija, ki jo ponuja študij gospodarskega inženiringa, prava izbira. Uroš Ferjančič, komercialni direktor, Tekstina, d. d., diplomant 2. stopnje gospodarskega inženiringa: »Če bi študij še enkrat izbiral, bi odločitev ponovil. Kombinacija široke palete teoretičnega znanja, povezanega s prakso, ter poglobljen osebni trud vam zagotavljata uresničitev zastavljenih poklicnih ciljev.« Diplomirani gospodarski inženirji in inženirke razumejo tehnološke spremembe in njihovo povezanost z uspešnostjo podjetja ter v praksi obvladajo ekonomska in organizacijska znanja. Odlikujejo jih razvite spretnosti za sodelovanje in delo z ljudmi. Izvajajo odgovorne naloge v različnih gospodarskih sektorjih, nekateri so svoje poklicne izzive našli tudi na samostojni podjetniški poti.

Inženir vinogradništva in vinarstva: z znanjem do kakovosti

Slovenija, bogata s soncem, ponuja izjemne možnosti za kakovostno pridelavo vina. A pridelava najboljšega vina je veščina in znanost, dostopna le redkim. Diplomirani inženirji in inženirke vinogradništva in vinarstva so vsekakor med njimi. V praktično naravnanim strokovnem študijskem programu vinogradništva in vinarstva, prvem v Sloveniji, ki združuje znanja iz vinogradništva, vinarstva in trženja vina, boš spoznal kmetijske, živilske in ekonomske vsebine. Program je Univerza v Novi Gorici pripravila v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo, Institutom Jožef Stefan, Znanstveno-raziskovalnim centrom SAZU, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Inštitutom za rastlinsko prehrano iz Gorice. Sredi vinorodnega območja imajo študenti in raziskovalci stalen stik s prakso ter vrhunskimi strokovnjaki z zelo raznolikimi praktičnimi in raziskovalnimi izkušnjami. Poseben čar daje študiju praktično usposabljanje na lastnem univerzitetnem posestvu Vilina ali na drugih posestvih doma in v tujini, kar na podlagi lastnih izkušenj potrjuje tudi prva diplomirana inženirka vinogradništva in vinarstva v Sloveniji, Nika Gregorič: “Poleg nepogrešljivih praktičnih znanj je neprecenljiva pridobitev osebni stik s potencialnimi delodajalci, kar na eni strani pomeni, da se študentje srečajo z različnim nalogami in se na podlagi tega lažje odločajo za kasnejše bolj specifične usmeritve v poklicu, na drugi strani pa si študentje s svojim delom pri posameznih pogodbenikih “pišejo” najbolj verodostojen in izčrpen življenjepis, ki je običajno dobra odskočna deska za kasnejšo zaposlitev diplomantov.”

Diplomant digitalnih umetnosti in praks: ustvari svoj pogled na svet

Animacija, videofilm, fotografija in novi mediji so zajeti v študijskem programu digitalnih umetnosti in praks. Če te vznemirjajo gibljive slike, pripovedovanje zgodb s pomočjo avdiovizualnih sredstev ali komunikacija skozi virtualne kanale, ki zagotavlja raziskovanje in svobodo eksperimentiranja, izberi študij digitalnih umetnosti in praks na Visoki šoli za umetnost, ki deluje v okviru Univerze v Novi Gorici. Tvoj poklic bo raznolik: avtor (celostnega umetniškega dela, animiranega filma ali umetniške instalacije, fotografskega ali spletnega projekta), ustvarjalec virtualnih prostorov, animacij za mobilno telefonijo ali interaktivnih aplikacij, video poročevalec za spletno TV, reportažni, modni, industrijski fotograf, direktor fotografije v video filmu, kreator ozadij za animirane filme, animator likov …

Diplomantka digitalnih umetnosti in praks ter uspešna videastka Polona Zupan (umetniško Pila Rusjan) pojasnjuje: »Za umetniško kariero se mi zdijo najpomembnejše izkušnje, ki sem jih skozi študij pridobila pri delu na realnih projektih, predstavljenih v javnosti. Projekt znam speljati od začetka do konca ter ga predstaviti kot celoto, predvsem pa vem, kdaj in na koga se obrniti za nasvet ali sodelovanje. Delam tudi kot montažerka in asistentka režije v video produkcijah.« Po diplomi septembra lani je v sklopu umetniške rezidence znotraj skupine Traffic Jam raziskovala in razstavljala v São Paulu. V svojih delih se ukvarja z vprašanji identitete post-človeka, razpršenega na številne identitete. Ustvarja v poljih videa, fotografije ter performansa. Letos je bila nominirana za nagradi ESSL in OHO. Študij digitalnih umetnosti in praks priporoča vsem, ki digitalne medije vidijo kot kreativno uporabne znotraj množičnih medijev ali v njih najdejo predvsem prostor za svoj osebni izraz.

Slovenist: zaljubljenost v slovenski jezik

Je zate pomembna ljubezen do lepe besede, do vonja po knjigah in morda tudi želja po lastnem literarnem delu? Študij slovenistike zagotavlja razumevanje in obvladovanje zahtevnih vprašanj slovenskega jezika in književnosti. Opravljal boš lahko dela na področju literarnoteoretskih in literarnozgodovinskih ter jezikoslovnih raziskav, lektoriranja govornih in pisnih sporočil, poučevanja slovenščine na osnovnih in srednjih šolah (po pridobitvi usposobljenosti z dodatnim pedagoškim modulom), poučevanja slovenščine kot tujega/drugega jezika, novinarskega in publicističnega ustvarjanja, uredniškega dela v medijskih hišah, pa tudi dokumentaristična dela, bibliotekarska dela ali dela na področju gledališke dejavnosti in animiranja na različnih področjih ljubiteljske kulture in izobraževanja posebnih skupin učencev (odrasli, mlajši nezaposleni …).

Kot pojasnjuje diplomantka slovenistike, danes pa lektorica, voditeljica in pisateljica Anja Mugerli, je študij slovenistike na Univerzi v Novi Gorici zanimiv predvsem zaradi zanimivih predmetov, tako na področju književnosti kot jezika, in dodaja: »Na področju jezika me je najbolj razveselil izbirni predmet Furlanščina, ki ga na drugih fakultetah po Sloveniji ni. Trenutno delam kot moderatorka literarnih večerov in pri tem delu mi znanje zelo pomaga, saj je bilo med študijem veliko poudarka tudi na ustnih predstavitvah seminarskih nalog, s čimer se že med študijem vadiš tudi v nastopanju pred ljudmi.

Diplomirani zgodovinar: z mislijo na prihodnost

Študij kulturne zgodovine je za vse, ki vas zanimajo miselni sistemi in teorije mentalitete, občutja in prakse, ki vas zanimata tako predstavljanje stvarnosti kot njeno oblikovanje. Po študiju tega programa na Univerzi v Novi Gorici boš sposoben za dela na področju raziskovalnih, kulturnih in upravnih dejavnostih, kjer je potrebno obvladovanje kulturnozgodovinskih znanj in veščin. Torej: varovanje nepremične in premične kulturne dediščine (arhivarstvo, muzealstvo, dokumentaristika), ohranjanje naravne dediščine in raziskovanje preteklosti. Razumel in obvladoval boš zahtevna vprašanja kulturne zgodovine kot samostojne in enkratne pojave. Sposoben boš vzpostaviti celovite in tvorne odnose med strokovnjaki iz različnih znanstvenih disciplin, ki morajo nujno sodelovati pri reševanju praktičnih in raziskovalnih problemov na področju kulturne zgodovine.

Študij je absolventka Mateja Kregar Gliha opisala takole: “S študijem sem se seznanila po naključju. Vsebina programa mi je bila takoj všeč, saj vsebinsko močno izstopa. Pridobljeno znanje je sveže, novo, aktualno, gre v korak s časom, kar je za uporabnost pri delu izrednega pomena. Tudi odnos do študentov je zelo spoštljiv. Študirala sem v tujini in zato lahko zatrdim, da je odnos do študentov na mednarodni ravni. Študij zato priporočam vsem, ki si želite dinamike pri delu, ki želite samostojno in odgovorno opravljati delo, ki želite delali z ljudmi iz različnih kulturnih področij in predvsem tistim, ki se zavedate, da vas na delovni poti čaka veliko izzivov. Za vse to pa je potrebno imeti dobro osnovo ter nato vedenje, da na Univerzi v Novi Gorici lahko najdete nadgradnjo znanja, ko se bo vsebina dela zamenjala in boste morali svoje znanje tudi izpopolniti.”

Več informacij o študiju na Univerzi v Novi Gorici: www.ung.si
Oglasi se na naslov karierni.center@ung.si ali na T (05) 33 15 362. Veseli bomo tvojih vprašanj.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.