Pozorno na informativcih!

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) opozarja dijake in študente, da naj se v času informativnih dni dobro pozanimajo o vseh vprašanjih, ki se dotikajo tako njihovega želenega študija kot tudi njihovega bodočega statusa.

V študijskem letu 2009/2010 morajo vsi študijski programi ustrezati smernicam bolonjske reforme. To pomeni, da morajo biti »stari« programi prenovljeni, nekaj študijskih programov pa je v tem študijskem letu popolnoma novih. Ker uvedba bolonjske reforme v Sloveniji ni povsod potekala tako, kot bi morala, ŠOS bodočim študentom svetuje posebno previdnost pri izbiri študijskega programa. Dijaki in študenti naj natančno preverijo program, se pozanimajo o obremenjenosti na posameznih študijskih programih, možnosti izbirnosti, načinu ocenjevanja, številu seminarskih nalog in drugih študijskih obveznosti, ki jih bodo morali opraviti, pa tudi o možnosti mobilnosti oz. študija na drugi visokošolski ustanovi ali v tujini. Pri tem ŠOS opozarja, da bo na velikemu številu fakultet šele letos uveden bolonjski način študija, kar pomeni, da so programi novi in da se bodoči študenti tako ne morejo povsem zanesti na nasvete starejših kolegov, ki študirajo še po »starih« programih.

Prav tako ŠOS bodočim študentom svetuje, da pozanimajo tudi o svojem statusu. Ker je pri uvedbi bolonjske reforme ostalo kar precej odprtih vprašanj in različnih interpretacij, ŠOS spodbuja bodoče študente, da na predstavitvah povprašajo tudi o tem, ali jim visokošolski zavod omogoča absolventski staž in kako oz. kdaj ga lahko izkoristijo.

Rok Primožič, član Odbora ŠOS za visoko šolstvo: »Posebno pozornost naj bodoči študenti namenijo »skritim stroškom študija«, ki se na naših visokošolskih zavodih pojavljajo v obliki vpisnin, administrativnih stroškov, raznih oblik članarin in morebitnih doplačil za nadstandardni študijski proces. Tisti dijaki ali študenti, ki vas zanima izredni študij ali se nameravate vpisati v študijske programe, ki nimajo koncesije države, bodite pozorni na to, kaj je všteto v plačilo šolnine. Pozanimajte se ali je možno ponavljanje letnika brez doplačila in ali so potrebna morebitna doplačila za večkratno opravljanje izpitov.«

Prav tako  je pomembno tudi, da se bodoči študenti pozanimajo o vključevanju študentov v procese odločanja na visokošolskih zavodih. Študenti so enakopraven in pomemben partner v slovenskem visokošolskem prostoru, kar pomeni, da morajo sodelovati pri upravljanju visokošolskih zavodov ter pri pripravi in spreminjanju samih študijskih programov. ŠOS spodbuja vse bodoče študente, da naj pri izbiri visokošolskega zavoda, na katerega se bodo vpisali, upoštevajo tudi demokratičnost postopkov na tem zavodu in preverijo, če imajo študenti ustrezno zastopstvo.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.