Ponoven vpis ŠOU v Ljubljani

Vodstvo Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) je predstavilo sklep Predsedstva ŠOS, s katerim ureja postopek ponovnega vpisa Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) v register organizacijskih oblik ŠOS in določa pogoje, ki jih mora ŠOU v Ljubljani ob tem izpolniti.

Zaradi netransparentno izvedenih volitev, ugotovljenih hujših kršitev aktov ŠOU v Ljubljani in ŠOS ter onemogočanja demokratičnih načel študenske organiziranosti na največji slovenskih univerzi, je ŠOS ŠOU v Ljubljani izbrisala iz svojega registra organizacijskih oblik. Posledično je zadržala tudi sredstva iz naslova koncesijskih dajatev, ki so bila prvotno namenjena ŠOU v Ljubljani. Predsednik ŠOS Danijel Bandelj je povedal: »Ključna naloga ŠOS je skrb za študente in zaščita njihovih pravic. Eden od osnovnih pogojev, da lahko to tudi uresničujemo, pa je vsekakor demokratično delovanje študentskega organiziranja v Sloveniji. Zato si bomo še naprej prizadevali, da naša organizacija in vse njene članice pri skrbi za študente sledijo načelom enakopravnosti, pravičnosti, preglednosti in tvornosti, ki so skladna z akti ŠOS, internimi akti posameznih članic in nenazadnje temelji demokratičnosti.«

ŠOU v Ljubljani je 17. in 18. februarja izvedla ponovne volitve v Upravne odbore Študentskih organizacij visokošolskih zavodov in Študentski zbor ŠOU v Ljubljani na sedmih visokošolskih zavodih Univerze v Ljubljani, kjer so bile na rednih volitvah ugotovljene največje nepravilnosti. »V ŠOS kot krovni organizaciji študentov v Sloveniji pozdravljamo pripravljenost ŠOU v Ljubljani, da je izvedla nadomestne volitve v svoje organe in tako stopila korak bližje k ponovni vzpostavitvi transparentnega in demokratičnega delovanja študentske organiziranosti v Ljubljani,« pravi Bandelj. Kot je povedal član nadzorne komisije ŠOS Radenko Tešanoviæ, 23 neodvisnih opazovalcev ŠOS ni zaznalo hujših kršitev, ki bi lahko vplivale na izid volitev. Tešanoviæ je povedal: »Neodvisni opazovalci so nadzorni komisiji posredovali svoja poročila. Komisija se je z njimi seznanila, jih pregledala in analizirala. Ugotovila je, da so volitve potekale skladno z internimi akti ŠOU v Ljubljani in ŠOS.«

Če se bo ŠOU v Ljubljani želela ponovno vpisati v register ŠOS, bo morala izpolniti določene pogoje krovne študentske organizacije. Kot je pojasnil Elvis Cvikl, namestnik predsednika ŠOS, je predsedstvo ŠOS na seji 26. februarja sprejelo sklep, ki ureja postopke vpisa v register organizacijskih oblik ŠOS in bo služil kot pravna podlaga za začetek postopka ponovnega vpisa ŠOU v Ljubljani v register organizacijskih oblik ŠOS. Sklep med drugim določa pogoje, ki jih mora izpolniti ŠOU v Ljubljani, dokumente, ki jih mora predložiti ŠOU v Ljubljani, in način odločanja Predsedstva ŠOS o vpisu v register organizacijskih oblik ŠOS. »Uradni predlog ŠOU v Ljubljani za vpis v register organizacijskih oblik ŠOS mora med drugim vsebovati zahtevek za vpis v register organizacijskih oblik ŠOS, vsebinsko poročilo o izvedenih volitvah v študentski zbor ŠOU v Ljubljani, izjave in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v register organizacijskih oblik ŠOS, ter izjave in dokazila o zagotavljanju demokratičnosti delovanja,« je povedal Cvikl.

Takoj ko bo ŠOU Ljubljana dokazala, da je tudi skladno s svojimi internimi akti izvedla demokratične volitve v študentski zbor, ga konstituirala in zakonito izvolila svoje predsedstvo, lahko sproži postopek vpisa v register organizacijskih oblik ŠOS. O predlogu sklepa o sprejemu ŠOU v Ljubljani v register organizacijskih oblik ŠOS pa bo nato predsedstvo ŠOS glasovalo na naslednji seji.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.