Infoscena priporoča

zalagasper / Kino Šiška

Fotogalerije

Fotke z žurov, koncertov in festivalov

Klubi

Glasuj za svoj najljubši klub v Sloveniji

Fotografi

Predstavitev uradnih fotografov Infoscene

Poletje, vročina, želja po plesu, Papaya

®e kar nekaj let imajo Zræe na otoku Pagu sloves balkanske Ibize, zato smo se tudi letos oglasili tam, na enem najbolj prepoznavnih festivalov, ki letos poteka ¾e sedmo leto – Nokia day’n'night festival, ki je letos trajal od 13. do 16.7.2011.

Kot leta poprej je tudi letos festival zaznamovala velika kolièina ljudi, pijaèe in plesa. Morda bi izpostavila samo razoèaranje nad odpovedjo Deadmau5a, katerega je veliko ljudi (vkljuèno z mano) sicer nestrpno prièakovalo.
1.dan je plesišèe ogrel Axwell z bolj ali manj znanimi ritmi. Glasbo je vrtel dolgo v noè in v njej je u¾ivalo veliko ljudi, èeprav je bila gneèa nepopisna. V bistvu se brez kakšnih pomagaèev (kar velja za naš, ne¾nejši spol) sploh ni dalo premikati, saj je bil v Papayi dobesedno naval ljudi. Noè se je kmalu prevesila v jutro, s katerim so ljudje poèasi omagali na pla¾i ali pa se vrnili v svoje apartmaje na kratek poèitek. Po poèitku je sledilo obvezno pole¾avanje na pla¾i, kmalu pa je Papaya zopet odprla vrata z After Beach partijem. Veèina verjetno ¾e ve, kako to izgleda – veliko sonca, plesa in pijaèe, najbolje je ta popoldanski raj opisal komad Snoop dogga »Wet«. Veliko obiskovalcev je do 17. ure konstantno èakalo v pre¾i, saj si lahko na pla¾i dobil kupon za brezplaèen Jumbo Cocktail, èe si se znašel na pravem mestu ob pravem èasu. Vsekakor dobrodošla sprememba za razliko od domaèih festivalov, kjer redkokdaj dobimo kaj zastonj. Tudi brez kupona pa je cena teh cocktailov 90-120 kun na liter (dobrih 12€).
Zveèer smo se vrnili v Papayo kasneje kot prvi veèer, prviè zaradi upanja da bo manjša gneèa (kar se ni uresnièilo) pa tudi zaradi razoèaranja, ker glasbe ni vrtel Deadmau5. Še huje – dejansko sploh nismo vedeli kdo stoji za DJ pultom, saj smo pred Papayo na oglasni deski videli le bel list nalepljen èez reklamo za Deadmau5a. Vseeno je kot dan poprej kmalu postalo vroèe in tako je tudi ostalo do jutranjih ur. Vsake toliko èasa pa smo se vseeno raje zabavali tako, da smo z ostalimi opazovali kakšno pogumno/noro osebo, ki je visela nad plesišèem po skoku na bungee jumpingu.
Naslednji dan se je na pla¾i spet trlo ljudi, nekateri so bili ¾e opoldan precej obnemogli od alkohola, tako da zabave ni primanjkovalo. Popoldan je spet sledil tradicionalni After beach party in nova doza plesa, beatov in jumbo cocktailov. Seveda pa smo vsi nestrpno èakali veèer, ko je nastopil nemški DJ Marcus Schulz, ki nas je s svojim stopnjevanjem skozi slajde glasbe vodil skozi noè. Treba ga je pohvaliti, da je vsekakor imel ves èas res odlièen kontakt s publiko. Spoznali smo tudi veliko Francozov, Nemcev pa tudi Avstralcev, kar je dokaz da so Zræe prava meka tudi za turiste, ki ¾elijo obiskati najbolj razvpit ¾urerski kraj v tej regiji.
Zadnji dan festivala so tradicionalno na After beach partyju otvorili Freemasonsi in èeprav smo bili ¾e vsi kar malo utrujeni, smo vseeno vztrajali, ker smo na podlagi dogodkov iz preteklih let vedeli, da se tega ¾ura ne sme zamuditi. In to je vsekakor dr¾alo – kdor je zamudil zadnji after party, lahko gotovo ob¾aluje to odloèitev, splaèalo se je stisniti zobe (in jetra). Proti veèeru je DJ štafeto prevzel Chris Lake in tudi to je bila noè, ki se je na koncu prevesila v jutro, pravzaprav za nekatere kar v poldan, saj lahko tudi opoldne še vidiš razplesane ljudi, ki verjetno tam zaradi takih in drugaènih razlogov ostanejo tudi, ko se glasba ¾e zdavnaj ugasne.
Zræe so kraj, kamor greš, èe se hoèeš res divje zabavati, ¾urati vse dneve in noèi, zaèeti dan s kozarcem alkohola in ga tudi konèati z njim. Vsekakor priporoèljivo za punce, ker tam nikoli ne manjka moške dru¾be, hkrati pa tudi moški lahko napasejo oèi na marsikaterem ¾enskem telesu.
Tekst: Nika Berger
Foto: Nina Božiček