Paradižnik

Moje vo¹èilo za praznike! :)

In prišel je spet èas poèitnic, prišel je spet ta bo¾ièni duh med nas, ki vsem ¾eli samo najboljše! In vse to vam ¾elim tudi jaz, naj vsi praznujejo v sreèi praznike, naj zaèutijo to ljubezen, ki potuje od ljudi do ljudi.

Ampak, zdaj, ko imate èas za poèitek, èas za druge in najpomembnejše imate èas za SEBE.

Izkoristite to in še pred novim letom razmislite, kakšne ¾elje imate. Uresnièite te ¾elje v letu 2011, potrudite se in izpolnite svoje cilje, da boste ponosni nase in da se boste poèutili dobro v svojem telesu. Kajti ta ko¾a bo zmeraj samo vaša in vaš obraz nima noben drug zato dobro poskrbite za njega. Naj bo lep, spoèit in urejen.

Poglobite se vas, svoje minuse spreobrnite v plus, postanite vzklik ljudi, bodite ‘uau’, kajti vse je mo¾no, ko pustite domišljiji prosto pot. V èasu, ko dogajajo se èude¾i, ko luèke svetijo še dolgo v noè in ko je nebo tako svetlo, da vidiš obris ljudi, ki jih ljubiš se dotakni, spoštuj se, da boš lahko spoštoval druge.

Pusti ¾ivim bitjem, da ¾ivijo. Ne obmetavajte se s petardami, ker v njih res ne vidim nobenega u¾itka. Samo strašite ¾ivali, zakaj je to potrebno, a vam je všeè, ko vas ustrahujejo in vam grozijo?

Bo¾iè pre¾ivite v krogu dru¾ine, pomagajte jim in jih osreèite, da boste lahko odšli s nasmeškom spat. Niè ni te¾ko èe veš zakaj delaš in èe veš, da boš nekomu podaril sreèo v dlani. Ne¾en stisk roke, objem nikomur ne bo škodil, ampak bo le poglobil boljši vtis o vas. Èas praznikov je èas, da izka¾emo koliko se imamo radi in se spoštujemo. Odpustimo napake, ampak jih ne pozabimo.

Za novo leto ne delajte obljub, ki jih ne boste mogli izpolnit, obljubite tisto za kar veste, da boste dr¾ali besedo, kajti obljube dane je treba izpolnit, ne glede na to koliko so neumne. In novo leto naj bo nadaljevanje neèesa lepega, naj bo nov krog boljši, uspešnejši in bolj zabaven. Èim veè napak naredimo veè spominov bo na stara leta za smejat.

In na koncu odkrijte kdo sploh ste.

Pa sreèno 2011!

Svetnica.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Pimped out

Podarjamo 2 vstopnici za letošnji Pimped out - trap dogodek poletja! Spodaj izpolni spodnje podatke in v polje za odgovor navedi ime in priimek osebe, ki bi jo povabil/a zraven.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Ultra Europe 2019

Podarjamo 3 vstopnice za letošnji Ultra Europe festival, ki se bo odvijal v Splitu med 12. in 14.7. Izpolni spodaj svoje podatke in v polje za odgovor dopiši zakaj si ravno TI zaslužiš prejeti brezplačno vstopnico!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

5. Tušev tek barv

Podarjamo 2 majici "Tušev tek barv": Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor pripiši velikost majice (S/M/L) in naslov na katero jo lahko pošljemo, v kolikor te izžrebamo!


Spremeni besedo.