Otvoritev diskoteke Byblos

V Poreèu se je odprla diskoteka Byblos in na otvoritvi sta nastopili dve veliki zvezdi house glasbe – David Morales in David Guetta.

V èetrtek, 21.6.2007 smo se opremljeni s fotoaparati in polni energije podali èez mejo, z namenom da prisostvujemo otvoritvi kluba Byblos, ki velja za najveèjo diskoteko na Jadranu.

Sredi Zelene lagune, v Poreèu, stoji omenjeni noèni klub, vse do današnje otvoritve znan pod imenom Internacional. Klub se je v èetrtek odprl z velikim pompomom in v skladu s tem sta nastopila tudi trenutno najboljša house DJa – David Morales in David Guetta.

Prvi veèer smo tako najprej prisluhnili ritmom Davida Moralesa. Ogromno parkirišèe pred diskoteko se je zaèelo polniti ¾e ob 10 uri zveèer in okoli polnoèi je bilo ¾e prav nemogoèe dobiti parking. Obiskovalci ¾eljni zabave so prihajali iz razliènih krajev. Opaziti je bilo mogoèe tudi Nizozemce, Fince, Francoze, prevladovali pa so seveda domaèi obiskovalci in Slovenci ter Italijani… Za vstop v diskoteko okoli enih zjutraj se je èakalo dobre pol ure, za kar je bila zaslu¾na tudi slaba organizacija pri vstopu. Varnostno slu¾bo namreè ni niti malo motilo, èe se je kdo spomnil urivati èez 100 metersko vrsto ljudi. Na zaèetku so ljudje v vrsti predvidevali, da gre za ljudi s »posebnimi poznanstvi«, a kaj kmalu je veè ljudi poskušalo priti v klub na tak naèin kot da bi poèakali v vrsti. Ko smo le nekako prišli do vhoda smo na majhnem okencu pred vhodom kupili karte (navaden raèun), s katerimi smo lahko prišli mimo ogromnih varnostnikov. Pohvalno nizka je bila cena same karte, saj je znašala le 100 kn, kar je pribli¾no 13.70 €. Mogoèe namig nekaterim našim organizatorjem partyjev, da malce umirijo strasti in ne dvigujejo cen vrtoglavo v nebo.
 
Tam je sledil novi šok – niso dopustili, da bi v klub nesli svoj fotoaparat, zato se je moral naš fotograf spet prebiti nazaj èez celo vrsto do parkiranega avtomobila in v njem pustiti svoj fotoaparat. Na sreèo so ga pri ponovnem vstopu pustili èez vrsto, saj bi sicer spet moral èakati vsaj pol ure v vrsti… Takrat smo dojeli, da so varnostniki pravzaprav zelo prijazni in uvidevni, saj so se nam dejansko iskreno opravièevali, ker nas niso mogli spustiti v diskoteko s fotoaparati, tako da je oèitno bila krivda v slabi organizaciji. Ker pa si kot ekipa Študentarije nismo mogli privošèiti, da v celem veèeru ne posnamemo niti ene slike notranjosti diskoteke, smo seveda pod majico skrili manjši digitalni fotoaparat in na ta naèin poskrbeli, da boste lahko u¾ivali v ekskluzivnih slikah.

Dokler smo èakali na nastop glavne zvezde veèera smo za naroèanje pijaèe porabili ogromno energije in volje, saj je bilo naroèanje pijaèe na trenutke povsem onemogoèeno. Gneèa za šankom, poèasni natakarji, napaèna naroèila. Vse to je povzroèilo pravi kaos pred šankom, saj se dobesedno ni veè vedelo kdo pije in kdo plaèa. Za razliko od poceni vstopnine je bila pijaèa precej draga – pivo Becks 0,25 je stalo 20 kn, Stock-cola 35 kn (stock 20 kn + cola 15 kn), plastenka vode pa 15 kn.

Toaletni prostori so vsi v èrnem slogu z veliko sijaja in blišèa, predvsem pa veliko bolj èisti kot kjerkoli pri nas v Sloveniji. Opaziti je bilo mogoèe številne palme, ki so krasile prostrane terase, luèke v bazenih, usnjene fotelje in luksuzne VIP prostore. Preèudoviti so bili tudi vodni slapovi in svetlobni top, ki je bil viden kilometre stran iz mesta. Diskoteka je bila organizirana tako, da so se tisti ¾eljni plesa lahko zabavali na glavnem plesišèu, kjer je bilo toliko zvoènikov in razliènih light-showov, da jih niti nismo uspeli prešteti, na ostalih floorih pa ni bilo posebnega ozvoèenja, tako da so ljudje tam veèinoma posedali na udobnih kavèih in ob bazenu ter se na tak naèin odmaknili od glasne glasbe.

Ob drugi uri zjutraj, z malo zamude, smo konèno lahko prisluhnili ritmom Davida Moralesa. Vrhunski umetnik plesne glasbe je navdušil vso obèinstvo. Njegov nastop je bil izjemen in drzen, saj so ga popestrili tudi plesalci iz Ibize, ki so bili napravljeni v smešne a hkrati zapeljive obleke. Legenda house glasbe nas je zabavala do poznih oz. zgodnjih jutranjih ur. Obiskovalci so ga kljub gneèi na plesišèu odlièno sprejeli in mu v zahvalo ob koncu podarili moèan aplavz. Morales je vsem prisotnim pokazal, zakaj je ravno on odprl klub Byblos in zakaj velja za kralja house glasbe.

Okrog 7. ure zjutraj smo se vrnili na parkirišèe, kjer pa se je zabava nadaljevala. Plesalo se je na strehah avtomobilov, ljudje so se igrali z velikim bernardincem, pozdravljali smo prve joggerje, ki so tekli mimo parkinga, ter na koncu doèakali sonèni vzhod in se napotili v Dajlo, kjer smo prespali jutro.

 Naslednji dan smo se potepali po Istri in proti veèeru smo se odpravili še na drug celonoèni ¾ur, ki nam ga je pripravil Pari¾an David Guetta. David Guetta je eden izmed najbolj iskanih evropskih glasbenikov, znan je po svojih norih zabavah pod sloganom F*** me I’m famous. Veliko ljudi ga pozna predvsem po njegovih superhitih kot so »The world is mine« in »Just a little more love«.

Na parkingu spet stara zgodba – še veèja gneèa kot veèer prej, verjetno iz razloga, ker je bil zaèetek vikenda, saj smo opazili veliko veè Italijanov in Slovencev kot prejšnji veèer. Spoznali smo kar nekaj novih prijateljev, ko pa smo se odpravili v diskoteko smo preseneèeno ugotovili, da na vratih sploh ni nobene vrste, tako da smo le kupili karto in vstopili. Poduèeni z izkušnjami prejšnjega veèera, smo tudi tokrat vstopili le z manjšim fotoaparatom, velikega pa pustili zunaj. Presenetljivo je bilo v diskoteki manj ljudi kot v èetrtek, ni nam bilo jasno kam so izginili vsi tisti ljudje s parkinga in odgovora na to vprašanje nismo dobili do konca ¾ura. Smo bili pa zato toliko bolj zadovoljni, ker nam ni bilo treba èakati pol ure na šanku, da bi dobili pijaèo, ampak se je vse skupaj odvijalo precej bolj hitro.

V primerjavi z Moralesom se nam je Guetta zdel veliko bolj nasmejan in razpolo¾en, kar pa je tudi njegova znaèilnost. Pohvale vreden je bil njegov stik z obiskovalci, kar se je poznalo tudi v zadovoljstvu in navdušenosti publike. Dal nam je vedeti, da je ta veèer edinstven in neponovljiv ter da ob tem tudi sam neizmerno u¾iva. Kljub temu, da je bilo na petkovi zabavi manj ljudi je bilo vzdušje definitivno pristnejše. Posebno pa so se obiskovalci razgreli, ko je Guetta zavrtel kakšnega od svojih bolj znanih hitov.

 

Naša fotografa sta se odloèila, da malce preizkusita samo organizacijo ¾ura. Ker varnostniki niso ¾eleli nikogar za nikakršno ceno spustiti iz diskoteke (razen èe bi seveda tudi ¾elel ostati zunaj), sta si izmislila, da jima je manager diskoteke (katerega ime sta poznala) dovolil, da poslikata samo dogajanje in v trenutku so jima varnostniki prijazno dopustili, da sta šla po fotoaparat, ter se z njim vrnila nazaj v diskoteko. Nekatera imena oèitno res odpirajo vsa vrata. S fotoaparatom sta se nato povzpela do VIP prostora ob samem DJ-u, ki jima je veselo poziral za par slik, medtem ko so ostali zaèudeno gledali od kje sta se vzela. Tudi tokrat je zabava trajala do pribli¾no 7. ure zjutraj, ko smo se z ekipo Študentarije suvereno podali na pot do Dajle, kjer smo èez dan še odigrali turnir v odbojki na mivki ter poèivali še celo sonèno nedeljo. Priprave na noro poletje so tako uspele in upamo, da najboljše šele sledi. Do naslednjega javljanja se poslavljamo,

vaša ekipa Študentarije!Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.