Osnove prodaje ter zlata pravila vodenja

Uspeh v poslovnem svetu je odvisen od tega, kako dobro znate prodajati in od tega, kak¹no mnenje si o vas ustvarijo va¹i trenutni in bodoèi kupci. Zavod mladi podjetnik vas vabi na brezplaèno izobra¾evanje o storitvah in osnovah prodaje, na katerem boste izvedeli veè o prodaji.

OSNOVE PRODAJE (18:00 – 18:45)

·         Kdo je najva¾nejša oseba v poslovnem svetu? (Kaj  ta oseba poène in zakaj ji pogosto ne uspe.)

·         Faze prodajnega procesa (Prodaja je proces, ki ga lahko razdelimo na posamezne faze. Znaèilnosti in izzivi posameznih faz.)

·         Test ali imate vse kar potrebuje dober prodajalec?

·         Osnove zakljuèevanja prodaje (Kaj naredite, ko vam kupec reèe NE? Nekaj konkretnih tehnik.)

OSNOVE STORITEV (18:45 – 19:30)

·         Kakšni so danes kupci? (Kupci so se v zadnjem èasu moèno spremenili. Kaj ¾elijo vaši kupci?)

·         Osnovna naèela v storitvah (Kaj je Customer Service? Kako ravnate z vašimi kupci? Kakšna naèela vas vodijo, ko nekomu nudite storitev?)

·         Reklamacije (Pravilni postopki, ko pride do napake ali reklamacije. Kako ravnati s problematiènimi kupci?)

·         Vprašanja in odgovori

Dobimo se 1.3.2010 ob 18ih v Tehnološkem parku Ljubljana!

Veè informacij in obvezne prijave! >>Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.