ORTO generacija množično podprla 7. žur z razlogom

Beli obroè Slovenije bo z zbranimi sredstvi sodeloval pri odprtju nekaj prijaznih sob ¹irom Slovenije.

DJ Umek in Carl Cox sta dokazala, da sta zares legendi svetovnega kova, saj jima je kljub de¾ju uspelo v elektronske ritme zazibati preko 10.000 ORTOvcev. Mladi so tako vnoviè mno¾ièno podprli idejo, da je NASILJE OUT in z drobno gesto, kot je donacija 1 evra, pomagali vrstnikom, ki so nasilje obèutili na lastni ko¾i. Društvo Beli obroè Slovenije bo z zbranimi sredstvi sodelovalo pri vzpostavitvi veè prijaznih sob v Sloveniji. Sedmi ®ur z razlogom pa se ni zakljuèil zgolj z odlièno zabavo s še boljšim namenom, ampak s preseneèenjem za vse obiskovalce. Si.mobil je namreè napovedal 8. ®ur z razlogom v organizaciji ORTA, ki bo potekal ¾e novembra letos v Mariboru.

Zadnjo poletno soboto, 28. avgusta, ki jo je ponovno osve¾il de¾, je v parku Tivoli ¾e sedmo leto zapored potekal ®ur z razlogom, dobrodelna zabava za ORTO generacijo. Letos sta za nepozabno predstavo poskrbela virtuoza elektronske glasbe, najuspešnejši slovenski umetnik DJ Umek, in legenda svetovnega kova Carl Cox. Mladi so kljub de¾ju z mno¾ièno udele¾bo dokazali, da jim ni vseeno za vrstnike v stiski. Vse njihove prispevke prek sporoèil SMS in ostalih kanalov ter prispevek Si.mobila v višini 10.000 evrov bo Beli obroè Slovenije porabil za ureditev novih prijaznih sob.

‘Z dobrimi nameni in dobrimi dejanji lahko nedvomno spreminjamo stvari na boljše,’je povedala predsednica Belega obroèa Slovenije Vlasta Nussdorfer. ‘Skozi vsa leta, ko nam Si.mobil skupaj z ORTO generacijo nudi podporo in za mlade organizira ®ur z razlogom, smo dokazali, da so naša dejanja in prizadevanja za pomoè ¾rtvam obrodila sadove, saj smo marsikomu polepšali prihodnost, prav tako tudi prijazne sobe slu¾ijo svojemu namenu. Izjemno sem vesela, da so naša dejanja pridobila kredibilnost in zaupanje ter podporo tudi s strani pomembnih dr¾avnih organov, kot sta Ministrstvo za delo, dru¾ino in socialne zadeve ter Ministrstvo za pravosodje, ki sta letos aktivno pristopila k vzpostavitvi prijaznih sob za pogovore z otroki, ¾rtvami nasilja in spolnih zlorab v krajih, kjer doslej takih prostorov še ni bilo.

Dejan Turk, predsednik uprave Si.mobila je ob koncu uspešnega dogodka povedal: ‘Do sedaj je ®ur z razlogom obiskalo ¾e veè kot 100.000 mladih in z leta v leto me mno¾ièna udele¾ba mladih navdihuje z optimizmom. Ortovci so ponovno dokazali, da jim ni vseeno za vrstnike v stiski. Zato se jim iskreno zahvaljujem in se ¾e veselim novembrskega 8. ®ura z razlogom.’

Dobrodelno zbiranje prispevkov pa še ni konèano. Do 30. 9. 2009 lahko Si.mobilovi, Mobitelovi in Tušmobilovi uporabniki še vedno pošljejo SMS sporoèilo z besedo BELIOBROC na 1919 in namenijo 1 EUR Belemu obroèu Slovenije. Si.mobilovi uporabniki pa lahko donirajo Belemu obroèu tudi prek portala Vodafone live!. Prav tako lahko uporabniki telefonov z operacijskima sistemoma Symbian in Android prispevajo prek posebne aplikacije ®ur z razlogom.

Si.mobil je na letošnjem ®uru z razlogom tudi presenetil vse obiskovalce z napovedjo novega dobrodelnega ORTO ®ura z razlogom. Ta bo namreè potekal ¾e novembra letos v Mariboru. Vsa zbrana sredstva pa bo Si.mobil v imenu ORTO generacije podaril Belemu obroèu Slovenije, ki bo nadaljeval s postavitvami prijaznih sob po Sloveniji. Veè informacij o 8. ®uru z razlogom v Mariboru bo v kratkem na voljo na www.orto.si.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.